Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 75, 1104

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 17.06.2003 nr 87

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine
lisa

"Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muudatused

1) arvata välja  read nr 155a ja 156 järgmises sõnastuses:

155a

atenolool

C07AB03

ATENOSAN tablett  100mg N28

Sanofi

50%

 

75%

I10-I13; I15; I20

       

156

atenolool

C07AB03

ATENOSAN tablett  50mg N28

Sanofi

50%

 

75%

I10-I13; I15; I20

       

2) arvata välja rida nr 170 järgmises sõnastuses:

170

atsetüülsalitsüülhape+metoklopramiid

N02BA92

MIGPRIV pulber lahuseks  900mg+10mg N6

LABORATOIRES SYNTHELABO/

50%

             

3) arvata välja rida nr 277 järgmises sõnastuses:

277

busereliin

L02AE01

SUPRECUR ninasprei  0,15mg/annuses 10g N2

Aventis Pharma Deutschland

50%

             

4) arvata välja read nr 282 – 283 järgmises sõnastuses:

282

butüülskopolamiin

A03BB01

BUSCOPAN drašee  10mg N20

Boehringer Ingelheim

50%

             

283

butüülskopolamiin

A03BB01

BUSCOPAN suposiit  10mg N10

Boehringer Ingelheim

50%

             

5) arvata välja rida nr 304 järgmises sõnastuses:

304

deksametasoon+gramitsidiin+framütsetiin

S03CA01

SOFRADEX silma- ja kõrvatilgad  0,05%+0,005%+0,5% 8 ml N1

Aventis Pharma Ltd.

50%

             

6) arvata välja rida nr 373 järgmises sõnastuses:

373

digoksiin

C01AA05

LANOXIN tablett  0,25mg N100

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

I50

       

7) arvata välja read nr 434 - 435 järgmises sõnastuses:

434

diklofenak

M01AB05

SANFINAC tablett  25mg N100

Sanofi

50%

 

75%

L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;

       

435

diklofenak

M01AB05

SANFINAC tablett  50mg N100

Sanofi

50%

 

75%

L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;

       

8) lisada rida nr 3185 järgmises sõnastuses:

3185

diklofenak

M01AB05

INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel  50mg N100

Spirig

50%

 

75%

L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;

       

9) lisada rida nr 3186 järgmises sõnastuses:

3186

diklofenak

M01AB05

INFLAMAC 75 SR retardkapsel  75mg N60

Spirig

50%

 

75%

L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;

       

10) arvata välja read nr 465 – 467 järgmises sõnastuses:

465

diltiaseem

C08DB01

DILTIKARD DEPOT 120 MG retardkapsel  120mg N28

Nycomed SEFA

50%

             

466

diltiaseem

C08DB01

DILTIKARD DEPOT 180 MG retardkapsel  180mg N28

Nycomed SEFA

50%

             

467

diltiaseem

C08DB01

DILTIKARD DEPOT 240 MG retardkapsel  240mg N28

Nycomed SEFA

50%

             

11) arvata välja rida nr 468 järgmises sõnastuses:

468

diltiaseem

C08DB01

DILTISAN tablett  60mg N100

Sanofi

50%

             

12) arvata välja read nr 524 – 525 järgmises sõnastuses:

524

ekonasool

D01AC03

PEVARYL kreem  1%/g 15g N1

Cilag

50%

             

525

ekonasool

D01AC03

PEVARYL kreem  1%/g 30g N1

Cilag

50%

             

13) arvata välja rida nr 527 järgmises sõnastuses:

527

ekonasool

D01AC03

PEVARYL sprei  1%/ml 30ml N1

Cilag

50%

             

14) read nr 3136 – 3137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3136 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

enalapriil [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

C09AA02 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

BERLIPRIL 10 tablett 10mg N30 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

Berlin-Chemie [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

50% [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

     

3137 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

enalapriil [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

C09AA02 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

BERLIPRIL 20 tablett 20mg N30 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

Berlin-Chemie [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

50% [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

     

15) arvata välja rida nr 693 järgmises sõnastuses:

693

fenobarbitaal

N03AA02

PHENAEMALETTEN tablett  15mg N50

Desitin

50%

       

100%

G40*

*rev neuroloogil

16) read nr 901 – 902 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

901

glibenklamiid

A10BB01

GLIB-RATIOPHARM S 3,5 tablett  3,5mg N120

ratiopharm

50%

 

75%

E11; E14

       

902

glibenklamiid

A10BB01

GLIB-RATIOPHARM S 3,5 tablett  3,5mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

E11; E14

       

17) rida nr 942 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

942

granisetroon

A04AA02

KYTRIL tablett  1mg N10

Roche

50%

       

100%

(C00-D48)*

*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensusega tsütostaatiliste preparaatide poolt põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks, kui antiemeetiline ravi metoklopramiidi ja deksametasooniga pole tõhus või on vastunäidustatud, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

18) arvata välja read nr 998 – 1000 järgmises sõnastuses:

998

ibuprofeen

M01AE01

SOLPAFLEX retardkapsel  300mg N24

GlaxoSmithKline

50%

 

75%

M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46

 

100%

C00-D48

 

999

ibuprofeen

M01AE01

SOLPAFLEX retardkapsel  300mg N36

GlaxoSmithKline

50%

 

75%

M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46

 

100%

C00-D48

 

1000

ibuprofeen

M01AE01

SOLPAFLEX retardkapsel  300mg N48

GlaxoSmithKline

50%

 

75%

M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46

 

100%

C00-D48

 

19) read nr 1054 – 1055 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1054

interferoon alfa

L03AA04

ROFERON-A süstelahus  3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1

Roche

50%

       

100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

B18.2*; C64**; (C82-C85)**; (C91-C92)**; D45**; D47** [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003

*rv gastroenteroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

1055

interferoon alfa

L03AA04

ROFERON-A süstelahus  3000000TÜ/ml 1ml N1

Roche

50%

       

100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

B18.2*; C64**; (C82-C85)**; (C91-C92)**; D45**; D47** [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

*rv gastroenteroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

20) read nr 1065 – 1066 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1065

interferoon beeta

L03AA11

BETAFERON injektsioonisubstants  9600000TÜ N15

Schering AG

50%

       

100% [RTL]

G35* [RTL]

*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL]

1066

interferoon beeta

L03AA11

BETAFERON injektsioonisubstants  9600000TÜ N5

Schering AG

50%

       

100% [RTL]

G35* [RTL]

*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL]

21) read nr 1068 – 1069 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1068

interferoon beta-1a

L03AB07

REBIF 44 MCG süstelahus  44mcg 0.5ml 0.5ml N12 [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

Serono Europe Ltd.

50%

       

100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

1069

interferoon beta-1a

L03AB07

REBIF 44 MCG süstelahus  44mcg 0.5ml 0.5ml N3

Serono Europe Ltd.

50%

       

100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

22) read nr 1071 – 1072 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1071

interferoon beta-1a

L03AB07

REBIF süstelahus  22mcg 0.5ml 0.5ml N12 [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

Serono Europe Ltd.

50%

       

100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

1072

interferoon beta-1a

L03AB07

REBIF süstelahus  22mcg 0.5ml 0.5ml N3

Serono Europe Ltd.

50%

       

100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

23) arvata välja read nr 1181 – 1182 järgmises sõnastuses:

1181

karbamasepiin

N03AF01

CARBASAN RETARD retardtablett  400mg N50

Sanofi

50%

 

75%

G50

 

100%

(F00-F09)*; E89.2*;
N25;
(F10-F19.4-7)*;
(F20-F29)*;
(F30-F31)*;
(F32/33.2-3)*;
F60.3*;
(F70-F79)*;
G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1182

karbamasepiin

N03AF01

CARBASAN tablett  200mg N50

Sanofi

50%

 

75%

G50

 

100%

(F00-F09)*; E89.2*;
N25;
(F10-F19.4-7)*;
(F20-F29)*;
(F30-F31)*;
(F32/33.2-3)*;
F60.3*;
(F70-F79)*;
G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

24) read nr 1143 – 1144 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1143

kapetsitabiin

L01BC06

XELODA tablett  150mg N60

Roche

50%

       

100%

(C18-C20)*

*rv onkoloogil metastaatilise kolorektaalvähi palliatiivseks kemoteraapiaks vastavalt Eesti Onkoloogide Seltsi kolorektaalvähi ravijuhisele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

1144

kapetsitabiin

L01BC06

XELODA tablett  500mg N120

Roche

50%

       

100%

(C18-C20)*

*rv onkoloogil metastaatilise kolorektaalvähi palliatiivseks kemoteraapiaks vastavalt Eesti Onkoloogide Seltsi kolorektaalvähi ravijuhisele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

25) arvata välja rida nr 1284 järgmises sõnastuses:

1284

klodroonhape

M05BA02

LODRONAT 520 tablett  520mg N60

Roche

50%

             

26) arvata välja rida nr 1336 järgmises sõnastuses:

1336

kromoglütsiinhape

R03BC01

INTAL NEBSOL nebulisaatori lahus  1%/g 2ml N48

Aventis Pharma Int

50%

 

75%

J30*; J45**

*rv alla 18-aastasele lapsele; **rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil

     

27) rida nr 1340 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1340

kvetiapiin

N05AH04

SEROQUEL tablett  200mg N60

AstraZeneca UK Ltd.

50%

       

100%

(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral

28) arvata välja read nr 1407 – 1408 järgmises sõnastuses:

1407

levonorgestreel+östrogeen

G03AB03

TRISISTON tablett  -1+-1 N21

Jenapharm

50%

 

75%

Z30

       

1408

levonorgestreel+östrogeen

G03AB03

TRISISTON tablett  -1+-1 N63

Jenapharm

50%

 

75%

Z30

       

29) lisada rida nr 3194 järgmises sõnastuses:

3194

lisinopriil

C09AA03

LIZINOPRILS-GRINDEKS 20 mg tablett 20 mg N28

Grindeks

50%

             

30) lisada rida nr 3184 järgmises sõnastuses:

3184

loratadiin

R06AX13

LORATIN tablett 10 mg N30

Hexal AG

50%

             

31) arvata välja read nr 1536 – 1544 järgmises sõnastuses:

1536

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  400mg N10

Asta Medica

50%

             

1537

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  400mg N20

Asta Medica

50%

             

1538

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  400mg N30

Asta Medica

50%

             

1539

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  400mg N50

Asta Medica

50%

             

1540

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  600mg N10

Asta Medica

50%

             

1541

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  600mg N20

Asta Medica

50%

             

1542

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  600mg N200

Asta Medica

50%

             

1543

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  600mg N30

Asta Medica

50%

             

1544

mesna

V03AF01

UROMITEXAN tablett  600mg N50

Asta Medica

50%

             

32) read nr 1575 – 1604 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1575

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK 25 MG retardtablett  25mg N14

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1576

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK 25 MG retardtablett  25mg N28

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1577

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK 25 MG retardtablett  25mg N98

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1578

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK retardtablett  100mg N100

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1579

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK retardtablett  100mg N30

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1580

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK retardtablett  200mg N100

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil

     

1581

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK retardtablett  200mg N30

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil

     

1582

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK retardtablett  50mg N100

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1583

metoprolool

C07AB02

BETALOC ZOK retardtablett  50mg N30

AstraZeneca UK Ltd.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1584

metoprolool

C07AB02

EMZOK tablett  100mg N100

IVAX - CR a.s.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL, 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1585

metoprolool

C07AB02

EMZOK tablett  100mg N30

IVAX - CR a.s.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1586

metoprolool

C07AB02

EMZOK tablett  200mg N100

IVAX - CR a.s.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil

     

1587

metoprolool

C07AB02

EMZOK tablett  200mg N30

IVAX - CR a.s.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil

     

1588

metoprolool

C07AB02

EMZOK tablett  50mg N100

IVAX - CR a.s.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1589

metoprolool

C07AB02

EMZOK tablett  50mg N30

IVAX - CR a.s.

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1590

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 100 STADA tablett  100mg N100

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1591

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 100 STADA tablett  100mg N20

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1592

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 100 STADA tablett  100mg N50

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1593

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 200 STADA RETARD retardtablett  200mg N100

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil

     

1594

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 200 STADA RETARD retardtablett  200mg N50

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil

     

1595

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 50 STADA tablett  50mg N100

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1596

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 50 STADA tablett  50mg N20

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1597

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL 50 STADA tablett  50mg N50

Stada

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1598

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett  50mg N100

ratiopharm

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1599

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett  50mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1600

metoprolool

C07AB02

METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett  50mg N50

ratiopharm

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1601

metoprolool

C07AB02

VASOCARDIN 100 tablett  100mg N20

Slovakofarma

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1602

metoprolool

C07AB02

VASOCARDIN 100 tablett  100mg N50

Slovakofarma

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1603

metoprolool

C07AB02

VASOCARDIN 50 tablett  50mg N20

Slovakofarma

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1604

metoprolool

C07AB02

VASOCARDIN 50 tablett  50mg N50

Slovakofarma

50%

 

75%

I10-I13; I15; I50*; I20

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

33) arvata välja read nr 1621 – 1622 järgmises sõnastuses:

1621

metronidasool

J01XD01

ARILIN 500 tablett  500mg N10

Wolff

50%

             

1622

metronidasool

J01XD01

ARILIN 500 tablett  500mg N20

Wolff

50%

             

34) read nr 1684 – 1689 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1684

montelukast

R03DC03

SINGULAIR 4 MG närimistablett  4mg 1TABL N14

MSD

50%

 

75%

J45*

*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

     

1685

montelukast

R03DC03

SINGULAIR 4 MG närimistablett  4mg 1TABL N28

MSD

50%

 

75%

J45*

*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

     

1686

montelukast

R03DC03

SINGULAIR närimistablett  5mg N14

MSD

50%

 

75%

J45*

*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

     

1687

montelukast

R03DC03

SINGULAIR närimistablett  5mg N28

MSD

50%

 

75%

J45*

*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

     

1688

montelukast

R03DC03

SINGULAIR tablett  10mg N14

MSD

50%

 

75%

J45*

*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

     

1689

montelukast

R03DC03

SINGULAIR tablett  10mg N28

MSD

50%

 

75%

J45*

*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

     

35) arvata välja rida nr 1752 järgmises sõnastuses:

1752

morfiin

N02AA01

SLOVALGIN 30 RETARD retardtablett  30mg N10

Slovakofarma

50%

       

100%

C00-D48

 

36) read nr 1798 – 1799 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1798

nadropariin

B01AB06

FRAXIPARINE süstelahus  5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N2

Sanofi

50%

 

75%

O99.8*

*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

1799

nadropariin

B01AB06

FRAXIPARINE süstelahus  5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N10

Sanofi

50%

 

75%

O99.8*

*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

37) lisada rida nr 3182 järgmises sõnastuses:

3182

ofloksatsiin

J01MA01

OFLOXIN tablett 200mg N10

Leciva

50%

             

38) arvata välja rida nr 2009 järgmises sõnastuses:

2009

paratsetamool+kodeiin

N02BE92

PRODEINE 30 tablett  500mg+30mg N100

Sanofi

50%

             

39) arvata välja rida nr 2019 järgmises sõnastuses:

2019

pentoksüveriin

R05DB05

TOCLASE tablett  50mg 1Tabl N25

UCB Pharma Oy Finland

50%

             

40) read nr 2072 – 2077 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2072

pramipeksool

N04BC05

MIRAPEXIN tablett  0,125mg N100

Pharmacia Enterprises

50%

       

100%

G20*

*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

2073

pramipeksool

N04BC05

MIRAPEXIN tablett  0,125mg N30

Pharmacia Enterprises

50%

       

100%

G20*

*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

2074

pramipeksool

N04BC05

MIRAPEXIN tablett  0,25mg N100

Pharmacia Enterprises

50%

       

100%

G20*

*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

2075

pramipeksool

N04BC05

MIRAPEXIN tablett  0,25mg N30

Pharmacia Enterprises

50%

       

100%

G20*

*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

2076

pramipeksool

N04BC05

MIRAPEXIN tablett  1mg N100

Pharmacia Enterprises

50%

       

100%

G20*

*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

2077

pramipeksool

N04BC05

MIRAPEXIN tablett  1mg N30

Pharmacia Enterprises

50%

       

100%

G20*

*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

41) lisada rida nr 3187 järgmises sõnastuses:

3187

ribaviriin

J05AB04

COPEGUS kaetud tablett 200 mg N168

Roche

50%

       

100%

B18.2*

*rv gastroenteroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

42) lisada read nr 3164 – 3169 järgmises sõnastuses:

3164

risedroonhape

M05BA07

ACTONEL 35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N1

Aventis Pharma AB

50%

             

3165

risedroonhape

M05BA07

ACTONEL 35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N2

Aventis Pharma AB

50%

             

3166

risedroonhape

M05BA07

ACTONEL 35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N4

Aventis Pharma AB

50%

             

3167

risedroonhape

M05BA07

ACTONEL 35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N10

Aventis Pharma AB

50%

             

3168

risedroonhape

M05BA07

ACTONEL 35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N12

Aventis Pharma AB

50%

             

3169

risedroonhape

M05BA07

ACTONEL 35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N16

Aventis Pharma AB

50%

             

43) lisada read nr 3179 – 3181 järgmises sõnastuses:

3179

risperidoon

N05AX08

RISPOLEPT Consta pulber ja lahusti inj susp valm 25 mg + eeltäidetud süstal lahustiga N1

Janssen

50%

             

3180

risperidoon

N05AX08

RISPOLEPT Consta pulber ja lahusti inj susp valm 37,5 mg + eeltäidetud süstal lahustiga N1

Janssen

50%

             

3181

risperidoon

N05AX08

RISPOLEPT Consta pulber ja lahusti inj susp valm 50 mg + eeltäidetud süstal lahustiga N1

Janssen

50%

             

44) arvata välja rida nr 2243 järgmises sõnastuses:

2243

salitsüülhape

D01AE12

PSORIMED lahus paikseks kasut.  10% 100ml N1

Wolff

50%

             

45) read nr 3140 – 3141 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3140 [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

simvastatiin [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

C10AA01 [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

SIMVACOR 10 tablett 10mg N30 [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

Hexal AG [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

50% [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

     

3141 [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

simvastatiin [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

C10AA01 [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

SIMVACOR 20 tablett 20mg N30 [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

Hexal AG [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

50% [RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

     

46) lisada read nr 3176 – 3178 järgmises sõnastuses:

3176

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN NYCOMED 10 MG tablett 10 mg N30

Nycomed SEFA

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

     

3177

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN NYCOMED 20 MG tablett 20 mg N30

Nycomed SEFA

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

     

3178

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN NYCOMED 40 MG tablett 40 mg N30

Nycomed SEFA

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

     

47) arvata välja read nr 2304 – 2307 järgmises sõnastuses:

2304

sotalool

C07AA07

LORITMIK 160 tablett  160mg N20

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I47-I49)*

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

2305

sotalool

C07AA07

LORITMIK 160 tablett  160mg N50

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I47-I49)*

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

2306

sotalool

C07AA07

LORITMIK 80 tablett  80mg N20

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I47-I49)*

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

2307

sotalool

C07AA07

LORITMIK 80 tablett  80mg N50

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I47-I49)*

*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

     

48) arvata välja rida nr 2353 järgmises sõnastuses:

2353

sulfadimetoksiin

J01ED01

SULFADIMETOXIN tablett  500mg N10

TFT

50%

             

49) read nr 2446 – 2448 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2446

terbinafiin

D01BA02

TERBISIL tablett 250 mg N14

Richter

50%

             

2447

terbinafiin

D01BA02

TERBISIL tablett 250 mg N28

Richter

50%

             

2448

terbinafiin

D01BA02

TERBISIL tablett 125 mg N14

Richter

50%

             

50) arvata välja read nr 2454 – 2457 järgmises sõnastuses:

2454

terfenadiin

R06AX12

HISFEDIN SAFT suspensioon  6mg/ml 120ml N1

Wolff

50%

             

2455

terfenadiin

R06AX12

HISFEDIN tablett  60mg N100

Wolff

50%

             

2456

terfenadiin

R06AX12

HISFEDIN tablett  60mg N20

Wolff

50%

             

2457

terfenadiin

R06AX12

HISFEDIN tablett  60mg N50

Wolff

50%

             

51) arvata välja rida nr 2465 järgmises sõnastuses:

2465

tetratsükliin

S01AA09

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT 1% silmasalv  1% 5g

Troge

50%

             

52) rida nr 2492 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2492

timolool+dorsolamiid

S01ED80

COSOPT silmatilgad  2%+0,5% 5ml N1

MSD

50%

       

100%

(H40-H42)*

*rv oftalmoloogil, kombinatsioonpreparaate kasutatakse juhul, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori, lokaalse karboanhüdraasi inhibiitori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt siserõhku

53) lisada read nr 3188 – 3193 järgmises sõnastuses:

3188

tramadool

N02AX02

TRAMADOLOR 100 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 100 mg N30

Hexal AG

50%

             

3189

tramadool

N02AX02

TRAMADOLOR 100 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 100 mg N50

Hexal AG

50%

             

3190

tramadool

N02AX02

TRAMADOLOR 150 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 150 mg N10

Hexal AG

50%

             

3191

tramadool

N02AX02

TRAMADOLOR 150 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 150 mg N50

Hexal AG

50%

             

3192

tramadool

N02AX02

TRAMADOLOR 200 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 200 mg N10

Hexal AG

50%

             

3193

tramadool

N02AX02

TRAMADOLOR 200 ID toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 200 mg N50

Hexal AG

50%

             

54) arvata välja rida nr 2644 järgmises sõnastuses:

2644

triamtsinoloon

R01AD80

NASACORT ninasprei  55mcg/annuses 120 annust N1

Aventis Pharma Ltd.

50%

             

55) lisada rida nr 3195 järgmises sõnastuses:

3195

trimetasidiin

C01DX17

PREDUCTAL MR modifitseeritud tablett 35 mg N60

Servier

50%

             

56) rida nr 2658 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2658

triptoreliin

L02AE04

DIPHERELINE 3,75 MG injektsioonisubstants  3,75mg N1

Beaufour Ipsen  Int

50%

 

75% [RTL 2003, 23, 337, jõust. 01.03.2003]

N80* [RTL 2003, 23, 337, jõust. 01.03.2003]

*rv günekoloogil III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337, jõust. 01.03.2003]

     

57) lisada read nr 3170 – 3175 järgmises sõnastuses:

3170

trospium

G04BD80

SPASMEX 5 tablett 5 mg N30

Dr.R.Pfleger

50%

             

3171

trospium

G04BD80

SPASMEX 5 tablett 5 mg N50

Dr.R.Pfleger

50%

             

3172

trospium

G04BD80

SPASMEX 5 tablett 5 mg N100

Dr.R.Pfleger

50%

             

3173

trospium

G04BD80

SPASMEX 15 tablett 15 mg N30

Dr.R.Pfleger

50%

             

3174

trospium

G04BD80

SPASMEX 15 tablett 15 mg N50

Dr.R.Pfleger

50%

             

3175

trospium

G04BD80

SPASMEX 15 tablett 15 mg N100

Dr.R.Pfleger

50%

             

58) arvata välja rida nr 2791 järgmises sõnastuses:

2791

tsüproteroon

G03HA01

ANDROCUR-10 tablett  10mg N15

Schering AG

50%

       

100%

(C00-D48)*

*rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil

59) lisada rida nr 3183 järgmises sõnastuses:

3183

östradiool+noretisteroon

G03FB05

NOVOFEM tablett N28

Novo Nordisk

50%

             

60) arvata välja read nr 2975 – 2981 järgmises sõnastuses:

2975

östriool

G03CA04

OVESTIN tablett  1mg N30

N.V. ORGANON

50%

             

2976

östriool

G03CA04

OVESTIN tablett  1mg N90

N.V. ORGANON

50%

             

2977

östriool

G03CA04

OVESTIN tablett  2mg N30

N.V. ORGANON

50%

             

2978

östriool

G03CA04

OVESTIN tablett  2mg N90

N.V. ORGANON

50%

             

2979

östriool

G03CA04

OVESTIN vaginaalkreem  1mg 15g N1

N.V. ORGANON

50%

             

2980

östriool

G03CA04

OVESTIN vaginaaloovul  0,5mg N15

N.V. ORGANON

50%

             

2981

östriool

G03CA04

OVESTIN vaginaaloovul  0,5mg N30

N.V. ORGANON

50%

             

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json