Teksti suurus:

Ametiabi taotluse vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2003, 47, 334

Ametiabi taotluse vorm

Vastu võetud 17.06.2003 nr 176

Määrus kehtestatakse « Halduskoostöö seaduse» (RT I 2003, 20, 117) § 19 lõike 3 alusel.

§1. Kinnitada ametiabi taotluse vorm (lisatud).

§2. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister
justiitsministri ülesannetes Margus LEIVO

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2003. a määruse nr 176 «Ametiabi taotluse vorm»
lisa

AMETIABI TAOTLUS

1. Ametiabi taotluse esitamise kuupäev

........................................................................................................................................

2. Ametiabi taotleva haldusorgani nimetus ja aadress

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Haldusorgan, kellelt ametiabi taotletakse, nimetus ja aadress

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Taotletava ametiabi lühikirjeldus, sh ülesande täitmise eeldatavad kulud juhul, kui ülesande täidaks ametiabi taotlev haldusorgan (v.a «Halduskoostöö seaduse» § 18 lõike 1 punktides 1 ja 3 sätestatud juhul)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Ametiabi taotlemise eesmärk: selgitus, miks ei saa ametiabi taotlev haldusorgan ise ülesannet täita ning kelle õiguste või milliste huvide kaitsmiseks on ametiabi vajalik

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Ametiabi taotlemise õiguspärasus, sh haldusorgani, kellelt ametiabi taotletakse, pädevus anda taotletav haldusakt või sooritada toiming

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Ametiabi taotleva haldusorgani juhi või tema volitatud isiku nimi ja allkiri

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Siseminister
justiitsministri ülesannetes Margus LEIVO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json