Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla vahelise piiri muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2003, 47, 336

Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla vahelise piiri muutmine

Vastu võetud 17.06.2003 nr 179

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 6 lõike 5 ja § 7 1 lõike 3 alusel ning kooskõlas § 7 lõike 2 punktiga 2.

§1. Valla ja linna vahelise piiri muutmine

Muudetakse Pärnu maakonna Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla vahelist piiri.

§2. Muudetud piirilõigu kirjeldus

Muudetud piirilõik algab kehtiva piiri piiripunktist nr 12, mille koordinaadid on x=19665.71; y=3552.67. Edasi kulgeb piir sirgjooneliselt piiripunktini nr 13 (x=19838.06; y=3579.44), sealt edasi piiripunktini nr 14 (x=19857.37; y=3638.02) ja sealt piiripunktini nr 15 (x=19869.58; y=3708.52), kus puutub uuesti kokku kehtiva piiriga. Kõik piiripunktid on looduses tähistatud.

§3. Asustusüksuste lahkmejoonte muutmine

Muudetakse Saarde valla Marana küla ja Kilingi-Nõmme linna vahelist lahkmejoont vastavalt muudetud piirilõigule.

§4. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda muudetud piirilõigud ja lahkmejooned riigi maakatastrikaardile.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Minister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json