Teksti suurus:

Väetiste impordiks lubatud piiripunktide nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2003
Avaldamismärge:

Väetiste impordiks lubatud piiripunktide nimekirja kinnitamine
Väetiste impordiks lubatud piiripunktidenimekirja kinnitamine         Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 29. septembri 1998. a määrusega nr 223 (RT I 2003, 86/87, 1420), jõustunud 1.11.1998         Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10.06.2003 nr 170 (RT I 2003, 46, 325) 21.06.2003Väetiseseaduse (RT I 1997, 93, 1563) paragrahvi 16 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:                   1. Kehtestada nende piiripunktide nimekiri, mille kaudu toimub väetiste import vabaks ringluseks Eesti Vabariigi territooriumile:         
     1) Muuga sadama piiripunkt
     2) Pärnu sadama piiripunkt
     3) Kunda sadama piiripunkt
     4) Roomassaare sadama piiripunkt
     5) Narva piiripunkt (maanteel ja raudteel)
     6) Valga piiripunkt (maanteel ja raudteel)
     7) Ikla piiripunkt
     8) Luhamaa piiripunkt
     9) Murati piiripunkt
     10) Orava-Kliima piiripunkt (Tartu Kaubajaama tollipunkt)
     11) Paldiski lõunasadam
     12) Paljassaare sadama piiripunkt
[RT I 2003, 46, 325 – jõust. 21.06.2003]2. Kehtestada, et väetiste impordil Eesti Vabariigi territooriumile käesoleva määruse punktis 1 loetletud piiripunktide kaudu kohaldatakse väetiste kontrollil Eesti kaupade nomenklatuuri (EKN) grupi 31 koode.         3. [käesolevast tekstist välja jäetud]         

 

/otsingu_soovitused.json