Teksti suurus:

Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määruse nr 43 "Raseduskatkestusandmekogu asutamine" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 77, 1115

Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määruse nr 43 "Raseduskatkestusandmekogu asutamine" muutmine

Vastu võetud 17.06.2003 nr 84

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 39 lõike 2 ja «Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse» (RT I 1998, 107, 1766) § 18 lõike 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2003. a korraldusega nr 158-k «Sotsiaalministeeriumi hallatavate riigiasutuste ümberkorraldamine» (RTL 2003, 28, 426; 63, 908).

Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määrust nr 43 «Raseduskatkestusandmekogu asutamine» (RTL 1999, 102, 1263; 123, 1697; 2001, 138, 2046) täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11. Nimetada raseduskatkestusandmekogu volitatud töötlejaks Tervise Arengu Instituut.»

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json