Teksti suurus:

Maa-, linna- ja halduskohtu ning ringkonnakohtu kohtuniku ametiriietuse kirjeldus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 79, 1157

Maa-, linna- ja halduskohtu ning ringkonnakohtu kohtuniku ametiriietuse kirjeldus

Vastu võetud 25.06.2003 nr 47

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 49 lõike 1 punkti 3 ning «Kohtute seaduse» (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21, 121) § 85 lõike 3 alusel.

§ 1. Kohtuniku ametiriietus

(1) Maa-, linna- ja halduskohtu kohtuniku ametiriietuseks on talaar, millele on lisatud žaboo.

(2) Ringkonnakohtu kohtunik kannab lisaks talaarile ja žaboole õlalinti.

§ 2. Talaar

(1) Talaar valmistatakse mustast villasest kergest riidest.

(2) Talaaril on kinnine kahekordne mahakeeratud krae. Krae laius seljataga on 5 cm ja ees 7 cm. Krae nurkade vahe on 10 cm.

(3) Talaaril on rinnal 13 nööpi, millest kolm ülemist on kinnitamisnööbid, kolm alumist peidetud kinnitamisnööbid ning ülejäänud on ilunööbid. Nööbid ulatuvad poole talaari pikkuseni. Nööbi läbimõõt on 2 cm.

(4) Talaari käised on alt 13 cm laiuselt pealekeeratud otstega, mis kinnitatakse kahe nööbiga käise külge. Käise ümbermõõt all on 80 cm.

(5) Talaari õlapealis on sile, seljataga kraest arvates 20 cm pikk, ja ees kaelaaugust arvates 16 cm pikk. Õlapealisest jookseb allapoole üks kahe poolega volt kummalgi hõlmal ja kaks volti seljataga. Voldi laius on 1/3 õlapealise veere laiusest.

§ 3. Žaboo

Žaboo on valge plisseeritud siidrinnaesine, mis on 25 cm pikk ja 17 voldiga. Žaboo laius üleval on 6 cm ja all 20 cm. Žaboo kinnitatakse talaari krae alla kahe nööbiga.

§ 4. Õlalint

(1) Õlalint on hõbehalli värvusega puuvillasest riidest ja seda kantakse üle vasaku õla. Õlalindi pikkus (mõõdetud ilma narmasteta) õlalt seljataha on 31 cm ja rinna peale 56 cm. Õlalindi laius õla peal on 5 cm ning ees all 11 cm. Seljataga moodustab õlalint kolm volti kogulaiusega 20 cm. Õlalint kinnitatakse talaari õlapealise külge takjakinnisega.

(2) Keset õlga on õlalindil 4 cm läbimõõduga nööp (rosett). Õlalindi otstes on 7 cm pikkused kuldnarmad. Õlalindi ees õlalt 24 cm allpool on suure riigivapi kujutis lindi laiuses.

§ 5. Ametiriietuse kandmise nõuded

(1) Kohtunik kannab kohtuistungil ainult käesoleva määrusega ettenähtud ametiriietust.

(2) Keelatud on koos ametiriietusega kanda nähtavale jäävaid riietusesemeid, mis ei kuulu kohtuniku ametiriietuse hulka.

(3) Kohtuniku ametiriietust hoitakse väljaspool tööaega kohtus.

(4) Kohtunikule antakse ametiriietus Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga kehtestatud varustusnormi ja esemete kandmise kestust arvestades.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu Pärna

/otsingu_soovitused.json