Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määruse nr 170 «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 52, 360

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määruse nr 170 «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 01.07.2003 nr 189

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156) § 14 lõike 2 punkti 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määruse nr 170 «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine» (RT I 1998, 69, 1143; 103, 1703) preambul sõnastatakse järgmiselt:

««Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156) § 14 lõike 2 punkti 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:».

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json