Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 81, 1192

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 01.07.2003 nr 407

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105) § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134):

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) Soomepoiste Meeskoor (registrikood 80053714) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 14. veebruari 2003. a otsusele nr 519;
2) Tallinna Linnamisjon (registrikood 80085714) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 1190;
3) Spordiklubi Tartu (registrikood 80012329) seoses mittetulundusühingu tegevuse lõpetamisega ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamisega 4. septembril 2002. a;
4) Avinurme Spordi- ja Terviseselts (registrikood 80122027) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/30/78;
5) Ida-Virumaa mudellennundusklubi FUN PILOT (registrikood 80082868) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/27/75;
6) Kohtla-Järve Jalgpalliklubi FC Lootus (registrikood 80029957) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/29/77;
7) Kohtla-Järve Linna Pensionäride Ühendus (registrikood 80045650) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/33;
8) Kohtla-Järve Linna Vene Kultuuriühing (registrikood 80105486) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/31;
9) Mittetulundusühing Ida-Viru Spordikeskus JUMO (registrikood 80015398) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/28/76;
10) Spordiklubi AXEL (registrikood 80069266) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/35/79;
11) Spordiklubi Rovesnik (registrikood 80003159) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/34/15433;
12) Võrkpalliklubi Viro (registrikood 80054783) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 15. aprilli 2003. a otsusele nr 6-03/32.

2. Maksuametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksuameti kohaliku asutuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras.

Peaminister Juhan PARTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json