Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 82, 1216

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 01.07.2003 nr 67

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 38 lõike 4 alusel.

Täiendan põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine» (RTL 1999, 163, 2360; 2000, 86, 1280) punktiga 1 kinnitatud «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» esimese osa punkti 2 kaheksandat jagu alapunktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) lõhelaste infektsioosne aneemia.»
1 2002/788/EÜ (EÜT L 274, 11.10.2002, lk 33).

Minister Tiit TAMMSAAR

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json