Teksti suurus:

Etendusasutuse loominguliste töötajate ametikohtade loetelu

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 86, 1261

Etendusasutuse loominguliste töötajate ametikohtade loetelu

Vastu võetud 10.07.2003 nr 10

Määrus kehtestatakse « Etendusasutuse seaduse» (RT I 2003, 51, 353) § 7 lõike 1 alusel.

§1. Etendusasutuse loominguliste töötajate ametikohtade loetelu on alljärgnev:
1) kunstiline juht, teatrijuht;
2) peadramaturg, pealavastaja, peakoormeister, draamajuht, muusikajuht, balletijuht, lavastusjuht, trupijuht, peadirigent, peaballettmeister, peakunstnik;
3) lavastaja, kunstnik, dirigent, ballettmeister, koormeister ning nende abid ja assistendid, kontsertmeister, dramaturg, toimetaja, produtsent, repertuaari ja müügikorralduse nõunik;
4) solist, tantsija, laulja, interpreet, näitleja, orkestrant, kooriartist;
5) nukukunstnik, valguskunstnik, helikunstnik, kostüümikunstnik, jumestuskunstnik, reklaamikunstnik;
6) näitejuht, repetiitor, hääleseadja, inspitsient;
7) helimeister, valgusmeister, efektimeister, lavameister;
8) kunstnik-butafoor, kunstnik-dekoraator, kunstnik-rekvisiitor, lavakonstruktor, juurdelõikaja-modelleerija, rätsep-modelleerija, juuksur-modelleerija, kingsepp-modelleerija;
9) fotograaf, kujundusgraafik, videooperaator, pillimeister.

§2. Kultuuriministri 31. märtsi 1997. a määrus nr 14 «Etendusasutuse loominguliste töötajate ametikohtade loetelu» (RTL 1997, 69, 379; 2000, 116, 1820) tunnistatakse kehtetuks.

Minister
kultuuriministri ülesannetes Paul-Eerik RUMMO
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Anton PÄRN