Teksti suurus:

Keskkonnaregistrist andmete väljastamise taotluse vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2022
Avaldamismärge:RTL 2003, 87, 1272

Keskkonnaregistrist andmete väljastamise taotluse vorm

Vastu võetud 11.07.2003 nr 58

Määrus kehtestatakse «Keskkonnaregistri seaduse» (RT I 2002, 58, 361) § 43 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaregistrist andmete väljastamise taotlus

Keskkonnaregistrist väljastatakse volitatud töötleja allkirjaga tõendatud andmed kirjaliku taotluse alusel, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) taotluse esitaja nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku ärinimi);
2) taotluse esitaja kontaktandmed, (postiaadress, elektronposti aadress, faks, telefon);
3) taotluse sisu;
4) andmete kasutamise eesmärk;
5) taotletavate andmete maht (väljatrüki lehekülgede arvu järgi).

§ 2. Volitatud töötleja märge taotluse vastuvõtmisel

Volitatud töötleja lisab taotlusele andmed taotluse vastuvõtmise kohta:
1) taotluse vastuvõtja ees- ja perekonnanimi;
2) taotluse vastuvõtmise kuupäev;
3) otsus taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Minister Villu REILJAN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalju KUKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json