Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 "Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 54, 367

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 "Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid" muutmine

Vastu võetud 15.07.2003 nr 196

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 2003, 51, 350) § 10 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156).

§ 1. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid» (RT I 2002, 54, 343; 2003, 44, 306) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 2003, 51, 350) § 10 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156)».

§ 2. Määrus jõustub 19. juulil 2003. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Minister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json