Teksti suurus:

Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 54, 369

Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri

Vastu võetud 15.07.2003 nr 198

Määrus kehtestatakse «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) § 8 lõike 6 alusel.

Olulise ruumilise mõjuga objektid on:
1) toornafta töötlemise tehas, kui päevas kasutatakse toorainet 500 tonni või rohkem;
2) naftatoodete terminal kogumahutavusega üle 5000 m3;
3) keemiatoodete terminal kogumahutavusega üle 5000 m3 D- või C-kategooria kemikaali või 500 m3 B-kategooria kemikaali või 50 m3 A-kategooria kemikaali;
4) aatomielektrijaam;
5) elektrijaam, mille energiatoodang ületab 500 MW;
6) rohkem kui 5 tuulikuga tuuleelektrijaam koguvõimsusega üle 7,5 MW;
7) radioaktiivsete jäätmete ajutine või lõppladustuspaik;
8) lennuväli;
9) kauba- või reisisadam mererannal;
10) tavajäätmeprügila või püsijäätmeprügila üle 25 000 tonni jäätmete ladestamiseks;
11) tavajäätmete käitlemise ettevõte võimsusega üle 100 tonni ööpäevas;
12) ohtlike jäätmete prügila;
13) ohtlike jäätmete käitlemise ettevõte;
14) tammid ja veehoidlad rohkem kui 10 000 000 m3 vee kinnipidamiseks või hoidmiseks;
15) tselluloosi-, paberi- või kartongitehas;
16) mootorsõidukite alaline võidusõidu- või testimisrada;
17) kaitseväe keskpolügoon;
18) tsemenditehas;
19) loomsete jäätmete matmispaik ja käitlemise tehas;
20) pärmi tööstusliku tootmise tehas;
21) lõhkeainete tootmise tehas.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json