Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 54, 370

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine

Vastu võetud 15.07.2003 nr 199

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43) § 17 lõike 1 ja «Majandusvööndi seaduse» (RT 1993, 7, 105; RT I 2002, 61, 375; 63, 387) § 6 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määrust nr 144 «Kalapüügieeskiri» (RT I 2003, 41, 282) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 lõike 1 punkti 7 täiendatakse enne sõnu «110 mm» sõnadega «väiksem kui»;

2) paragrahvi 38 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) aastaringselt kalapüük Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele Peipsi järves lähemal kui 200 m, Lämmi- ja Pihkva järves lähemal kui 50 m;»;

3) paragrahvi 40 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «Ähijärv» sõnaga «Ahijärv».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määrus nr 35 «Kalapüügiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine» (RT I 1996, 12, 238; 1997, 16, 272; 1998, 64/65, 1011; 76, 1272; 1999, 8, 126; 68, 663; 69, 673; 78, 729; 98, 874; 2000, 34, 213; 81, 552; 97, 624; 2001, 17, 83; 2002, 44, 287; 52, 334; 2003, 34, 218; 41, 282) tunnistatakse kehtetuks 1. jaanuarist 2004. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json