Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 88, 1297

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 15.07.2003 nr 96

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2003. a 1. juulist.

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 15. juuli 2003. a määruse nr 96 «Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 ««Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine»
lisa

«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED

lisada read nr 2979–2981 järgmises sõnastuses:

2979 östriool G03CA04 OVESTIN vaginaalkreem 1mg 15g N1 N.V. ORGANON 50%                                

2980

östriool

G03CA04

OVESTIN vaginaaloovul 0,5mg N15

N.V. ORGANON

50%

           

 

2981

östriool

G03CA04

OVESTIN vaginaaloovul 0,5mg N30

N.V. ORGANON

50%

             

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json