Teksti suurus:

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 88, 1300

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord

Vastu võetud 15.07.2003 nr 99

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» (RT I 2002, 13, 80) § 421 lõike 2 alusel.

§1. Üldsäte

Käesoleva määrusega kehtestatakse zoonooside loetelu, mille diagnoosimisest inimesel on Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus kohustatud teatama Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele, kelle järelevalvealasel territooriumil zoonoos diagnoositi, ning esitatava teatise vormi nõuded koos esitamise korraga.

§2. Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu

Teatamiskohustuslikud zoonoosid inimesel on:
1) brutselloos;
2) ehhinokokkoos;
3) kampülobakterenteriit;
4) krüptosporidioos;
5) leptospiroos;
6) marutõbi;
7) salmonelloos;
8) siberi katk;
9) trihhinelloos;
10) tuberkuloos, põhjustatud Mycobacterium bovis ’est;
11) tulareemia.

§3. Andmete edastamise kord

Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus edastab teatise inimesel zoonoosi diagnoosimisest viivitamatult Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele käesoleva määruse lisas toodud vormi kohaselt.

§4. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. augustil 2003. a.

(2) Paragrahvi 2 punktid 2–6, 8, 10 ja 11 jõustuvad Eesti liitumiskuupäeval Euroopa Liiduga.

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri määruse «Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord»
lisa

/otsingu_soovitused.json