Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2002. a korralduse nr 874-k "Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 86, 1270

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2002. a korralduse nr 874-k "Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas" muutmine

Vastu võetud 15.07.2003 nr 445

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 21 lõike 1 punkti 3 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2002. a korraldust nr 874-k «Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas» (RTL 2003, 2, 16) järgmiselt:

1. Lugeda Heli Aru ametinimetuseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse talituse juhataja teadus- ja kõrghariduse osakonna juhataja ülesannetes ja Lia Gailani ametinimetuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitustalituse peaspetsialist.

2. Sõnastada punkt 3 järgmiselt:

« 3. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks kultuuriminister Urmas Paet.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json