Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2011
Avaldamismärge:

Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas

Vastu võetud 23.12.2002 nr 874
RTL 2003, 2, 16
jõustumine 23.12.2002

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse korraldusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Rriigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.07.2003 nr 445-k ( RTL 2003, 86, 1270) 15.07.2003

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563) § 21 lõike 1 punkti 3 alusel:

1. Moodustada asjatundjate komisjon arhitektuuri valdkonnas riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koostööd, tegevusstrateegiaid, turvalise elukeskkonna aspekte, arhitektuurialast haridust ja muid asjakohaseid küsimusi käsitleva tegevuskava väljatöötamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks Eesti Arhitektide Liidu esimees Tõnu Laigu ning komisjoni liikmeteks:

Andres Alver

arhitekt

Heli Aru

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse talituse juhataja teadus- ja kõrghariduse osakonna juhataja ülesannetes

Lia Gailan

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitustalituse peaspetsialist

Veljo Kaasik

arhitekt

Heikki Kalle

Eesti Planeerijate Ühingu esimees

Margus Koot

arhitekt

Jüri Lass

Keskkonnaministeeriumi planeeringute osakonna juhataja kohusetäitja

Ülar Mark

Eesti Arhitektide Liidu esindaja, arhitekt

Heldur Meerits

Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõukogu liige, erainvestor

Natalja Nikolajeva

Justiitsministeeriumi kriminaalpreventsiooni talituse referent

Ebe Nõmberg

Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna nõunik

Anton Pärn

Kultuuriministeeriumi asekantsler

Jüri Soolep

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna dekaan

Meeli Truu

arhitekt

Cerly Vaerand

Siseministeeriumi sisejulgeoleku poliitikaosakonna peaspetsialist

[RTL 2003, 86, 1270 – jõust. 15.07.2003]

3. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks kultuuriminister Urmas Paet.

[RTL 2003, 86, 1270 – jõust. 15.07.2003]

4. Komisjonil esitada Vabariigi Valitsusele punktis 1 nimetatud tegevuskava 2. juuniks 2003. a.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone;
2) kaasata küsimuste lahendamisele ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ning eksperte, vastava ala teadlasi ja teisi isikuid.

6. Kultuuriministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.

 

 

 

/otsingu_soovitused.json