Teksti suurus:

Isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vormi kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 90, 1338

Isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vormi kehtestamine

Vastu võetud 30.07.2003 nr 70

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 61, 375; 63, 387; 90, 516; 2003, 13, 65; 15, 87) § 17 lõike 4 alusel.

§ 1. Vormi kehtestamine

Kehtestada isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vorm (lisatud).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks siseministri 12. novembri 1999. a määrus nr 74 «Isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vormi kinnitamine» (RTL 1999, 157, 2208).

Minister Margus LEIVO
Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 30. juuli 2003. a määruse nr 70 «Isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vormi kehtestamine»
lisa


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json