Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 "Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus¹" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 57, 382

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 "Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus¹" muutmine

Vastu võetud 05.08.2003 nr 211

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43) § 13 lõike 5 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 32 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määrust nr 89 «Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus 1» (RT I 2002, 24, 141; 52, 334; 77, 459) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna «aasta» sõnadega «ja koht ning ehitaja»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkte 12 ja 13 täiendatakse pärast sõna «nimi,» sõnadega «elu- või asukoht,»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «nimi,» sõnadega «elu- või asukoht,»;

4) määruse lisa tabeli 1 lõppu lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Valdaja nimi   50 vasakul laeva valdaja:
füüsilise isiku puhul perekonna- ja eesnimi, juriidilise isiku puhul ärinimi
Valdaja aadress 100 vasakul vaba tekstina: tänav, maja ja/või korteri number, sihtnumber, linn, riik.
Kui valdaja on omanik, täidetakse ainult omanikku puudutavad lahtrid
Omaniku nimi   50 vasakul laeva omanik:
füüsilise isiku puhul perekonna- ja eesnimi, juriidilise isiku puhul ärinimi
Omaniku aadress 100 vasakul vaba tekstina: tänav, maja ja/või korteri number, sihtnumber, linn, riik
Ehitamise koht 100 vasakul vaba tekstina: ehitaja, linn ja riik, kus laeva kere ehitati

5) määruse lisa tabeli 2 seitsmendal real asendatakse tekst «Kasutuselevõtt kalapüügil eksportimise tõttu» sõnadega «Kalapüügilt kõrvaldamine eksportimise tõttu»;

6) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«839/2002/EÜ (EÜT L 134, 22.05.2002, lk 5–8)».

Peaminister Juhan PARTS
Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Tiit TAMMSAAR
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json