Teksti suurus:

Vabasse ringlusse lubatavate väetiste loetelu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 94, 1406

Vabasse ringlusse lubatavate väetiste loetelu

Vastu võetud 11.08.2003 nr 81

Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» (RT I 2003, 51, 352) § 11 lõike 6 alusel.

§ 1. Kehtestan vabasse ringlusse lubatavate väetiste loetelu järgmiselt:

VABASSE RINGLUSSE LUBATAVATE VÄETISTE LOETELU JA NEILE VASTAVAD EESTI KAUPADE NOMENKLATUURI KAUBAKOODID

Järjekorra
number
Rubriik, kaubakood Nimetus  
1. ex 2503 00 10 00 väävel (elemendina)
2. ex 2518 10 00 00 dolomiidijahu
3. ex 2521 00 00 00 lubjakivijahu
4. ex 2522 nõrglubi ja järvelubi
5. 2522 20 00 00 kustutatud lubi
6. ex 2523 10 00 00 klinkritolm
7. 2530 20 00 00 kiseriit, epsomiit
8. ex 2601 raudkelaat
9. ex 2602 00 00 00 mangaankelaat
10. ex 2603 00 00 00 vaskkelaat
11. ex 2608 00 00 00 tsinkkelaat
12. ex 2605 00 00 00 koobaltkelaat
13. ex 2621 09 00 00 tolmpõlevkivituhk, puu-, õle- ja turbatuhk
14. ex 2810 00 90 00 boorhape
15. 2814 20 00 00 ammoniaagi vesilahus
16. ex 2817 00 00 00 tsinkoksiid
17. 2825 50 00 00 vaskoksiid, -hüdroksiid
18. 2827 34 00 00 koobaltkloriid (vedel koobaltväetis)
19. 2827 36 00 00 tsinkkloriid (vedel tsinkväetis)
20. 2833 21 00 00 magneesiumsulfaat
21. 2833 25 00 00 vasksulfaat (vedel vaskväetis)
22. 2833 26 00 00   tsinksulfaat (vedel tsinkväetis)
23. ex 2833 29 30 00 koobaltsulfaat (vedel koobaltväetis)
24. 2833 29 50 00 raudsulfaat (vedel raudväetis)
25. 2834 21 00 00 kaaliumnitraat ehk kaaliumsalpeeter
26. ex 2836 99 11 00 vaskkarbonaat
27. ex 2836 99 18 00 tsinkkarbonaat
28. 2840 19 10 00 naatriumboraat
29. ex 2840 20 90 00 kaltsiumboraat, booretanoolamiin, (vedel boorväetis)
30. ex 2841 70 00 00 naatriummolübdaat, ammooniummolübdaat, molübdeeni baasväetis, (vedel molübdeenväetis)
31. ex 2833 29 90 00 mangaansulfaat, (vedel mangaanväetis)
32. ex 2836 99 18 00 mangaan karbonaat
33. ex 2820 90 90 00 mangaanoksiid (mangaanisisaldusega alla 77% massist)
34. ex 2842 90 90 00 kompleksmikroväetis
35. ex 2906 29 00 00 booretanoolamiin
36. ex 3101 00 00 00 orgaanilis-mineraalne kompleksväetis, sõnnik, vedel orgaaniline väetis, kompost, komposteerimispreparaadid, muud orgaanilised väetised, bakterväetised 10 kg ja enam
37. ex 3102 10 10 00   karbamiid ehk kusiaine lämmastiku sisaldusega üle 45% kuiva veevaba toote massist
38. ex 3102 10 90 00   karbamiid ehk kusiaine lämmastiku sisaldusega alla 45% kuiva veevaba toote massist
39. 3102 10 90 00 metüleenkarbamiid, ureaform ja teised aeglaselt lahustuvad lämmastikväetised
40. 3102 21 00 00 ammooniumsulfaat
41. ex 3102 29 00 00 ammooniumsulfaatnitraat, ammooniumsulfaadi ja raudsulfaadi segu
42. 3102 30 10 00 ammooniumnitraat vesilahusena
43. ex 3102 30 90 00 ammooniumnitraat ehk ammooniumsalpeeter
44. ex 3102 40 10 00 kaltsiumammooniumnitraat ehk lubi-ammooniumsalpeeter
45. 3102 50 90 00 naatriumnitraat ehk naatriumsalpeeter
46. 3102 70 00 00 kaltsiumtsüaanamiid ehk lubilämmastik
47. ex 3102 80 00 00 ammooniumnitraadi ja karbamiidi vesilahus
48. ex 3102 90 00 00 kaltsiumnitraat ehk lubisalpeeter, kaltsiumnitraadi vesilahus, ditsüaandiamiid, lämmastikväetis
49. 3103 10 90 00 superfosfaat
50. 3103 20 00 00 toomasräbu
51. ex 3103 90 00 00 dikaltsiumfosfaat ehk pretsipitaat, kaltsineeritud fosfaat, alumiiniumkaltsiumfosfaat ehk termofosfaat, fosforiidijahu, jahvatatud apatiit
52. 3104 10 00 00 looduslik kaalisool
53. 3104 20 10 00 kaaliumkloriid kaaliumisisaldusega kuni 40% massist K2O arvestuses kuivas veevabas tootes
54. 3104 20 50 00 kaaliumkloriid kaaliumisisaldusega üle 40%, kuid mitte üle 62% massist K2O arvestuses kuivas veevabas tootes
55. 3104 20 90 00 kaaliumkloriid kaaliumisisaldusega üle 62% massist K2 O arvestuses kuivas veevabas tootes
56. 3104 30 00 00 kaaliumsulfaat
57. ex 3104 90 00 00 rikastatud kainiit, kaalimagneesium, kaalimagneesia
58. 3105 10 00 00 väetised, mille brutomass ei ületa 10 kg
59. ex 3105 20 10 00    NPK-täisväetis, NPK-väetiselahus, eriotstarbeline väetis, aeglaselt lahustuv NPK-väetis lämmastikusisaldusega üle 10% massist kuivas veevabas tootes
60. ex 3105 20 90 00   NPK-täisväetis, NPK-väetiselahus, eriotstarbeline väetis, aeglaselt lahustuv NPK-väetis, NPK-suspensioonväetis  lämmastikusisaldusega alla 10% massist kuivas veevabas tootes
61. ex 3105 51 00 00 NP väetis, NP-suspensioonväetis, NP-väetiselahus
62. ex 3105 59 00 00 NP väetis, NP-suspensioonväetis, NP-väetiselahus
63. 3105 60 10 00 kaaliumsuperfosfaat
64. ex 3105 60 90 00 PK-väetis, PK-väetiselahus, PK-suspensioonväetis
65. ex 3105 90 91 00   NK-väetis lämmastikusisaldusega üle 10% kuiva veevaba toote massist
66. ex 3105 90 99 00   NK väetis lämmastikusisaldusega alla 10% kuiva veevaba toote massist
67. ex 3105 90 99 00 magneesiumnitraat, NK-väetis, NK-suspensioonväetis, NK-väetiselahus

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

Regionaalminister põllumajandusministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU
Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json