Teksti suurus:

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Väljaandja:Käru Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 113, 1994

Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Vastu võetud 12.08.2003 nr 41

Juhindudes rahvahääletuse seaduse § 19 ning aluseks võttes vallasekretär Martin Minn’i ettepaneku, Käru Vallavolikogu otsustab:

1. Moodustada valla jaoskonnakomisjon 6-liikmeline.

2. Nimetada jaoskonnakomisjoni liikmeteks:
1) Maigi Leenurm;
2) Astrit Vainsalu;
3) Aivar Saarpere;
4) Virve Zimmermann,
5) Ilme Sale;
6) Ilme Säde.

3. Nimetada jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks:
1) Lily Tuisk;
2) Agnes Saarpere.

4. Nimetada jaoskonnakomisjoni esimeheks Maigi Leenurm.

5. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

Volikogu esimees Elari HIIS