Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Laidevahe looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 99, 1499

Maamaksu korrigeerimine Laidevahe looduskaitsealal

Vastu võetud 27.08.2003 nr 533

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Saare maakonnas asuval Laidevahe looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2004. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Sandla sihtkaitsevööndilt, mille pindala Pihtla valla piires on 709,3 hektarit ja Valjala valla piires 74,35 hektarit; Silma sihtkaitsevööndilt, mille pindala Valjala valla piires on 157,8 hektarit; Põldealuse sihtkaitsevööndilt, mille pindala Valjala valla piires on 237,4 hektarit; Oessaare sihtkaitsevööndilt, mille pindala Valjala valla piires on 127,6 hektarit; Laidevahe sihtkaitsevööndilt, mille pindala Pihtla valla piires on 18,4 hektarit ja Valjala valla piires 3,892 hektarit, ning Liivi lahe sihtkaitsevööndilt, mille pindala Valjala valla piires on 2,931 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast Liivi lahe piiranguvööndilt, mille pindala Pihtla valla piires on 1,129 hektarit ja Valjala valla piires 0,6 hektarit; Kukessaare piiranguvööndilt, mille pindala Pihtla valla piires on 29,83 hektarit, ning Siiksaare piiranguvööndilt, mille pindala Valjala valla piires on 214 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json