Teksti suurus:

Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine

Vastu võetud 24.09.2002 nr 305
RT I 2002, 79, 471
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2003RT I 2003, 59, 39601.09.2003

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) § 23 lõike 1 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine

  Haldusorganid võivad ametlikult kinnitada allkirja õigsust neile esitataval dokumendil.

§ 2.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

  Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada allkirja õigsust dokumendil, sõltumata sellest, millisele haldusorganile see dokument esitamisele kuulub.

§ 3.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine sõiduki kasutamise volikirjal

  Eesti Riiklikul Autoregistrikeskusel on õigus kinnitada allkirja õigsust «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234; 61, 375; 63, 387) § 17 lõikes 4 ettenähtud volikirjal, kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni 3500-kilogrammise registrimassiga veoautoga sõita Eestist välja.

§ 4.  Ärakirja, väljavõtte ning väljatrüki õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

  Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada teise haldusorgani väljastatud dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsust või teise haldusorgani peetava automatiseeritud andmekogu väljatrüki õigsust.

§ 5.  Ärakirja ja väljavõtte õigsuse ametlik kinnitamine vanglas

  Vangla juhina võib vangla direktor ametlikult kinnitada kohtuotsuse ärakirja või väljavõtte õigsust.
[RT I 2003, 59, 396 - jõust. 01.09.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json