Teksti suurus:

Siseministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 71 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 99, 1490

Siseministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 71 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine

Vastu võetud 29.08.2003 nr 82

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 156 lõike 5 alusel.

Siseministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 71 «Arestimaja sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 125, 2009) § 15 lõike 1 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) soovi korral vähemalt üks tund päevas valve all vabas õhus viibida;». 

Minister Margus LEIVO

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json