Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Vahi küla tänavatele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 120, 2053

Tänavanimede määramine Vahi küla tänavatele

Vastu võetud 13.08.2003 nr 4

Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 avaldas Tartu Vallavalitsus 25. juunil 2003. a eelteate kohanimede määramise kohta. Eelteates teatas vallavalitsus, et viiele Vahi küla tänavale on pandud uued nimed. Nendeks on Kuldvihma tänav, Astelpaju tänav, Viirpuu tänav, Toompihlaka tänav ja Leetpõõsa tänav. Eelteates kutsus vallavalitsus asjasthuvitatud isikuid esitama vallavalitsusele 25 päeva jooksul alates eelteate avaldamisest omapoolseid ettepanekuid. Eelteates märgitud aja jooksul asjasthuvitatud isikutelt ettepanekuid ei saabunud.

Arvestades eeltoodut ja vastavalt kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 14, õiend; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387; 90, 521) § 4 punktile 4; § 5 lõikele 3 ja Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktidele 1.1 ja 9 Tartu Vallavalitsus määrab:

1. Määrata Vahi külas planeeritud viiele uuele tänavale nimeks Kuldvihma tänav, Astelpaju tänav, Viirpuu tänav, Toompihlaka tänav ja Leetpõõsa tänav vastavalt lisatud projektplaanile.

2. Määrus jõustub alates selle avaldamisest Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.

Vallavanem Aivar SOOP
Vallasekretär Tiiu VARES

/otsingu_soovitused.json