Teksti suurus:

Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise küsimuses

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2003, 60,

Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise küsimuses

Vastu võetud 18.12.2002

Eesti Vabariigi põhiseaduse §-de 105, 162, 163, 164 ja 167, rahvahääletuse seaduse (RT I 2002, 30, 176; 57, 355; 90, 517) § 30 lõike 1 ning Riigikogu kodukorra seaduse (RT I 1994, 90, 1517; 2001, 1, 1; 94, 581; 2002, 30, 176; 64, 393) § 1552 alusel Riigikogu otsustab:

1. Panna 2003. aasta 14. septembril korraldatavale rahvahääletusele järgmine seaduseelnõu:

«Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

Eesti rahvas võttis 2003. aasta 14. septembril rahvahääletusel põhiseaduse § 162 alusel Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamiseks vastu järgmise seaduse:

§ 1. Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest.

§ 2. Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

§ 3. Käesolevat seadust saab muuta ainult rahvahääletusega.

§ 4. Käesolev seadus jõustub kolm kuud pärast väljakuulutamist.»

2. Kanda hääletamissedelile:
1) eelnõu tekst;
2) küsimus: «Kas Teie olete Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmise poolt?»;
3) lahtrid vastusevariantidega «jah» ja «ei».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

__________
Vastavalt rahvahääletuse seaduse § 9 lõikele 2 avaldatakse teistkordselt. (Ilmunud RT I 2002, 107, 637.)

/otsingu_soovitused.json