Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 101, 1529

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 03.09.2003 nr 110

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2003. a.
Märkus: Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 ««Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine» lisa avaldatakse ainult elektroonilises Riigi Teatajas.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA
L i s a
Sotsiaalministri 3. septembri 2003. a
määruse nr 110 “Sotsiaalministri
24. septembri 2002. a määruse
nr 112 “”Eesti Haigekassa
ravimite loetelu” muutmine” juurde

“Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused

1) lisada read nr 3196 – 3197 järgmises sõnastuses:

3196

levonorgestreel+etünüülöstradiool G03AA07 LOETTE tablett 0,1 mg + 0,02 mg N28 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
3197 levonorgestreel+etünüülöstradiool G03AA07 LOETTE tablett 0,1 mg + 0,02 mg N84 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              

2) lisada read nr 3198 – 3199 järgmises sõnastuses:

3198

 

paroksetiin N06AB05 PAROXETINHEXAL 20 tablett 20 mg N30 Hexal AG 50%              
3199 paroksetiin N06AB05 PAROXETINHEXAL 40 tablett 40 mg N30 Hexal AG 50%              

3) lisada read nr 3200 - 3201 järgmises sõnastuses:

3201

 

toitained ilma fenüülalaniinita V06CA80 DUOCAL Supersoluble 400 g SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  
3200 toitained ilma fenüülalaniinita V06CA80 PHLEXY-10 DRINK MIX 30 x 20 g SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  

4) rida nr 2638 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2638 travoprost S01EX80 TRAVATAN silmatilgad 40mcg/ml 2.5ml N3 Alcon UK 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja karboanhüdraasi inhibiitoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või mõlema rühma ravimid on vastunäidustatud, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

5) lisada rida nr 3202 järgmises sõnastuses:

3202 tsitrulliin V06CA80 L-CITRULLINE 100 g SHS International 50%              

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json