Teksti suurus:

Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2008
Avaldamismärge:

Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine
[RTL 2003, 96, 1439 - jõust. 01.09.2003]

Vastu võetud 30.07.2002 nr 50
RTL 2002, 91, 1413
jõustumine 24.08.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.08.2003 nr 70 (RTL 2003, 96, 1439) 1.09.2003

Määrus kehtestatakse «Keskkonnaseire seaduse» paragrahvi 11 lõike 4 alusel.

1. peatükk
KESKKONNASEIREJAAMAD

§ 1. Lühendid

1)      Määruses kasutatakse lühendeid järgmises tähenduses:
HJ – hüdromeetriajaam, kus lisaks hüdroloogiavaatlustele tehakse meteoroloogiavaatlusi;

2)      MHJ – meteoroloogia- ja hüdroloogiajaam, kus lisaks meteoroloogiavaatlustele tehakse merehüdroloogiavaatlusi;

3)      JJ  – järvejaam, kus lisaks järvehüdroloogiavaatlustele tehakse meteoroloogiavaatlusi;

4)      MJ - meteoroloogiajaam;

5)      SMJ – sademete mõõtejaam;

6)      AJ – aeroloogiajaam, kus lisaks aeroloogiavaatlustele tehakse meteoroloogiavaatlusi;

7)      SJ  – soojaam, kus lisaks soovaatlustele tehakse meteoroloogiavaatlusi;

8)      RJ – rannikumere hüdroloogiajaam, kus lisaks rannikumere hüdroloogiavaatlustele tehakse meteoroloogiavaatlusi;

9)      nr – keskkonnaseirejaama või veekogu number riigi veekatastris, kui pole märgitud teisiti;

10)   UTM kood – (UTM – Universal Transverse Mercator) projektsiooni ristkoordinaatide võrgustikuruudu ülemaailmne kood;

11) veekihi geoloogiline indeks – põhjaveekihtide indeksid Eesti hüdrogeoloogiakaardi tugilegendi järgi (1992, Eesti Geoloogiakeskuse Fondis).

[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 2. Meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire jaamad

Meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire jaamad on järgmised:

1) meteoroloogiaseire jaamad:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Kunda MHJ

59 31 05

26 22 44

Pakri MHJ

59 21 18

24 03 07

Paldiski MHJ

59 21 18

24 03 07

Tallinn-Harku AJ

59 23 54

24 36 15

Narva-Jõesuu MHJ

59 27 44

28 02 42

Jõhvi MJ

59 19 43

27 23 52

Väike-Maarja MJ

59 08 27

26 13 52

Kuusiku MJ

58 58 27

24 43 37

Lääne-Nigula MJ

58 57 05

23 49 00

Ristna MHJ

58 55 14

22 04 02

Tiirikoja JJ

58 51 55

26 57 08

Türi MJ

58 48 32

25 24 35

Jõgeva MJ

58 45 00

26 24 58

Virtsu MHJ

58 34 23

23 30 53

Vilsandi MHJ

58 22 59

21 48 55

Pärnu MHJ

58 22 53

24 30 12

Viljandi MJ

58 22 41

25 36 04

Tartu-Tõravere MJ

58 15 50

26 27 42

Kihnu MHJ

58 05 56

23 58 15

Sõrve MHJ

57 54 50

22 03 35

Võru MJ

57 50 46

27 01 10

Valga MJ

57 47 18

26 02 00

Koodu SMJ

58 34 00

24 09 00

Massumõisa SMJ

58 16 47

25 42 29

Mauri SMJ

57 36 57

27 03 48

Oandu SMJ

59 35 00

26 07 00

Otepää SMJ

58 02 41

26 30 46

Ruhnu MHJ

57 47 00

23 15 32

Tooma SJ

58 52 50

26 16 24

Tudu SMJ

59 10 49

26 51 15

Ahja HJ

58 12 36

27 06 48

Alajõe HJ

59 01 53

27 23 38

Kasari HJ

58 44 00

24 00 00

Keila HJ

59 18 00

24 26 00

Kääpa HJ

58 42 12

26 50 53

Loksa RJ

59 34 58

25 42 21

Lüganuse HJ

59 23 04

27 02 23

Oreküla HJ

58 27 53

24 46 21

Pajusi HJ

58 42 14

25 55 43

Piigaste HJ

58 05 20

26 49 32

Rannu-Jõesuu HJ

58 23 11

26 08 07

Räpina HJ

58 05 45

27 27 04

Sämi HJ

59 22 23

26 34 58

Tahkuse HJ

58 31 08

24 55 04

Toila RJ

59 25 35

27 32 01

Tudulinna HJ

59 02 12

27 05 21

Tõlliste HJ

57 51 06

26 08 03

Tõrva HJ

58 00 14

25 55 22

Tõrve HJ

58 36 06

26 22 33

Uue-Lõve HJ

58 22 11

22 49 44

Vanaküla HJ

59 28 03

25 47 21

Vasknarva HJ

59 00 04

27 44 29

Vihterpalu HJ

59 15 12

23 52 04

Heltermaa RJ

58 52 01

23 02 49

Dirhami RJ

59 12 34

23 29 54

Rohuküla RJ

58 54 16

23 25 32

Mehikoorma HJ

58 14 00

27 28 00

Praaga HJ

58 26 00

27 14 00

Luguse HJ

58 48 38

22 42 48

Riisa HJ

58 28 50

24 59 44


2) [Kehtetu -RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]
3) hüdroloogilise seire jaamad:

Jaama nr

Jaam

Jõgi (nr)

Jaama kaugus jõe suudmest (km)

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

31

Vasknarva

Narva (106220)

76,4

59 00 04

27 44 29

4

Räpina

Võhandu (100300)

11,8

58 05 45

27 27 04

11

Rannu-Jõesuu

Emajõgi (102360)

101,0

58 23 11

26 08 07

12

Tartu

Emajõgi (102360)

42,6

58 22 51

26 43 37

15

Tõrve

Pedja (102370)

45,6

58 36 02

26 22 30

80

Pajusi

Põltsamaa (103000)

47,3

58 42 15

25 55 45

23

Reola

Porijõgi (104440)

12,6

58 43 58

26 52 36

81

Ahja

Ahja (104720)

25,0

58 12 36

27 06 48

82

Piigaste I

Piigaste oja (104830)

8,6

58 05 13

26 49 31

5

Tõlliste

Väike Emajõgi (100820)

35,6

57 51 04

26 08 02

83

Tõrva

Õhne (101370)

35,8

58 00 15

25 55 22

26

Kääpa

Kääpa (105370)

10,7

58 42 12

26 50 53

27

Mulgi

Avijõgi (105690)

4,6

58 58 04

27 01 19

84

Roostoja

Rannapungerja (105870)

13,4

59 01 26

27 06 14

29

Tudulinna

Tagajõgi (105990)

3,7

59 02 12

27 05 21

30

Alajõe

Alajõgi (106130)

3,5

59 01 53

27 23 38

85

Lüganuse

Purtse (106820)

7,9

59 23 04

27 02 26

86

Sämi

Kunda (107290)

24,5

59 22 25

26 35 00

87

Vanaküla

Valgejõgi (107920)

25,6

59 28 00

25 47 00

41

Pudisoo

Pudisoo (108060)

5,0

59 30 32

25 35 48

88

Kehra

Jägala (108350)

25,9

59 21 00

25 21 00

43

Pajupea

Leivajõgi (109220)

2,4

59 23 00

24 58 00

45

Hüüru

Vääna (109450)

27,8

59 23 00

24 32 00

46

Keila

Keila (109610)

19,0

59 18 00

24 26 00

48

Vihterpalu

Vihterpalu (110170)

2,4

59 15 12

23 52 04

49

Kasari

Kasari (110700)

17,5

58 44 00

24 00 00

89

Türi-Alliku

Pärnu (112350)

108,0

58 49 52

25 28 26

51

Tahkuse

Pärnu (112350)

41,6

58 31 08

24 55 04

52

Oreküla

Pärnu (112350)

25,7

58 27 50

24 46 06

53

Vodja

Vodja (112380)

7,7

58 56 19

25 38 44

90

Põhjaka I

Esna (112410)

7,7

58 53 34

25 40 17

91

Põhjaka II

Sargvere pkr (112470)

0,8

58 53 27

25 41 37

92

Tori

Prandi (112570)

4,2

5847 58

25 28 41

54

Aesoo

Navesti (113160)

13,5

58 30 56

25 03 46

56

Riisa

Halliste (113600)

5,5

58 28 50

24 59 44

93

Luguse

Luguse oja (116080)

1,5

58 48 38

22 42 48

94

Uue-Lõve

Lõve (117350)

4,4

58 22 00

22 49 00

[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 3. Välisõhu seirejaamad

Välisõhu seirejaamad on järgmised:
1) linnaõhu seirejaamad:

Jaam

Linn

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viru

Tallinn

59 26 10

24 45 25

Rahu

Tallinn

59 27 22

24 41 23

Õismäe

Tallinn

59 24 51

24 38 58

Tuleviku

Narva

59 22 45

28 11 50

Kalevi t 37

Kohtla-Järve

59 24 35

27 16 43


2) sademete keemia seirejaamad:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Karula

57 42 47

26 30 17

Haanja

57 42 37

27 04 08

Otepää

58 05 40

26 30 35

Lääne-Nigula

58 56 58

23 48 42

Alam-Pedja

58 25 17

26 14 07

Loodi

58 16 33

25 35 10

Tahkuse

58 31 42

24 55 54

Harku

59 23 52

24 36 09

Nigula

58 01 30

24 44 00

Saka

59 25 39

27 14 11

Tooma

58 52 18

26 16 11

Kunda

59 31 12

26 32 35

Palmse

59 30 55

25 55 41

Tiirikoja

58 52 09

26 57 04

Jõhvi

59 18 58

27 22 43

Matsalu

58 44 04

23 41 07

Vilsandi

58 23 13

21 50 38


[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 4. Põhjavee seirejaamad

Põhjavee seirejaamad on järgmised:
1) Tallinna vaatluspiirkonnas

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu nr

Vaatluskaevu asukoht

Põhjalaius

Idapikkus

727

Harju mk, Raudalu k

fQIII

59 21 15

24 47 21

725-A

Harju mk,Viljandi mnt. 
Abala teerist

O2ls-O2–1kn

59 21 18

24 46 12

794

Raku, Tammetalu järve ääres

fQIII

59 20 35

24 46 29

793

Raku, Tammetalu järve ääres

O2id-O1lt

59 20 35

24 46 29

760

Tallinn, Kume tn 6

fQIII

59 22 02

24 45 51

759

Tallinn, Männiku liivakarjäär

fQIII

59 21 55

24 45 07

699

Tallinn, Kakumäe

fQIII

59 26 27

24 35 06

702-A

Tallinn, Kakumäe

fQIII

59 26 26

24 35 16

762

Tallinn, Ülemiste kaptaažliin

fQIII

59 24 58

24 45 54

764

Tallinn, Ülemiste kaptaažliin

fQIII

59 24 40

24 45 53

765

Tallinn, Ülemiste kaptaažliin

fQIII

59 24 47

24 46 18

766

Tallinn, Ülemiste kaptaažliin

fQIII

59 24 47

24 46 18

660

Tallinn, Rannamõisa tee

fQIII

59 25 44

24 37 15

661

Tallinn, Tiskre oja ääres

fQIII

59 25 29

24 36 50

662

Tallinn, Tiskre oja ääres

mQIV

59 25 29

24 36 50

663

Tallinn, Haabersti

mQIV

59 25 17

24 39 03

655

Tallinn, Õismäe

lQIV

59 25 22

24 38 36

657

Tallinn, Õismäe

fQIII

59 25 06

24 39 19

658

Tallinn, Õismäe

mQIV

59 25 06

24 39 19

664

Tallinn, Õismäe

fQIII

59 25 13

24 38 20

665

Tallinn, Õismäe

mQIV

59 25 13

24 38 20

722-A

Tallinn, Ehte tn – Kolde pst

fQIII

59 26 26

24 41 53

747

Tallinn, Kesklinna reeperjaam

mQIV

59 26 15

24 46 08

748

Tallinn, Kesklinna reeperjaam

fQIII

59 26 15

24 46 08

744

Tallinn, Lilleküla reeperjaam

mQIV

59 25 20

24 42 07

756

Tallinn, Lilleküla reeperjaam

fQIII

59 25 20

24 42 07

709

Tallinn, Läänekaare tn 7

?-V

59 23 13

24 40 10

705

Tallinn, Toompuiestee 18

?-V

59 26 07

24 44 10

734

Tallinn, Õismäe reeperjaam

mQIV

59 24 55

24 38 22

735

Tallinn, Õismäe reeperjaam

fQIII

59 24 55

24 38 22

746

Tallinn, Akadeemia tee

?-V

59 24 06

24 39 36

719

Tallinn, Endla tn 61

?-V

59 25 36

24 42 52

758

Tallinn, Helikassetitehas

?-V

59 23 37

24 39 07

826

Tallinn, Kakumäe

?-V

59 26 57

24 36 17

797

Tallinn, Mahla tn 40

?-V

59 22 48

24 43 18

715-A

Tallinn, Muti tn

fQIII

59 24 45

24 42 31

694

Tallinn, Narva mnt 27

?-V

59 26 16

24 45 51

710

Tallinn, Pargi tn 2

O-?

59 22 56

24 40 20

757

Tallinn, TTÜ

?-V

59 23 43

24 40 46

733

Tallinn, Uus-Sadama tn 13

?-V

59 26 27

24 46 23

706

Tallinn (Laagri), Toome pst 78/80

?-V

59 22 36

24 37 58

707

Tallinn (Laagri),
Kaskede pst - Männimetsa tn

?-V

59 21 17

24 37 10

790

Harju mk, Kasepere k

O-?

59 13 03

24 09 12

791

Harju mk, Kasepere k

O2kl

59 13 03

24 09 12

637

Harju mk, Kehra, Raja tn

O2kl-jh

59 20 40

25 20 29

637-A

Harju mk, Kehra, Raja tn

lgQIII

59 20 40

25 20 29

638

Harju mk, Kehra, Raja tn

O-?

59 20 40

25 20 29

639

Harju mk, Kehra, Raja tn

O2kl-jh

59 20 40

25 20 29

639-A

Harju mk, Kehra, Raja tn

lgQIII

59 20 40

25 20 29

640

Harju mk, Kehra, Raja tn

O2ls-O2–1kn

59 20 40

25 20 29

640-A

Harju mk, Kehra, Raja tn

lgQIII

59 20 40

25 20 29

675

Harju mk, Ülejõe k

V2gd

59 20 06

25 22 31

676

Harju mk, Ülejõe k, Liivaku

O-?

59 20 06

25 22 31

677

Harju mk, Koogi k

O-?

59 26 46

25 10 25

678

Harju mk, Koogi k

V2gd

59 26 46

25 10 25

679

Harju mk, Koogi k

PR1

59 26 46

25 10 25

680

Harju mk, Koogi k

V2vr

59 26 46

25 10 25

691

Harju mk, Kose alevik

O-?

59 10 16

25 10 37

692

Harju mk, Kose alevik

O2rk-ls

59 10 31

25 10 23

693

Harju mk, Kose alevik

O3vr-O3-2nb

59 10 16

25 10 37

987

Harju mk, Kuusalu kool

?-V

59 27 08

25 25 11

781

Harju mk, Nabala, Uustalu

?-V

59 14 58

24 53 14

782

Harju mk, Nabala, Uustalu

O2id-O2–1kn

59 14 58

24 53 14

783

Harju mk, Nabala, Uustalu

O-?

59 14 58

24 53 14

784

Harju mk, Nabala, Uustalu

O2rk-jh

59 15 02

24 53 05

736

Harju mk, Saku, Asula tn

O2ls-O2–1kn

59 18 18

24 39 52

737

Harju mk, Saku, Asula tn

O-?

59 18 18

24 39 52

738

Harju mk, Saku, Asula tn

PR1

59 18 18

24 39 52

739

Harju mk, Saku, Asula tn

V2gd

59 18 18

24 39 52

740

Harju mk, Saku, Asula tn

V2vr

59 18 18

24 39 52

785

Harju mk, Vintse k

?-V

59 16 20

23 52 41

786

Harju mk, Vintse k

O-?

59 16 20

23 52 41

787

Harju mk, Vintse k

O2jh-O2–1kn

59 16 20

23 52 41

824

Harju mk, Kallavere, Saviranna k

PR1

59 29 54

25 02 33

752

Harju mk, Keila, Põhja tn

?-V

59 18 39

24 25 40

827

Lääne mk, Nõmmemaa k

V2gd

59 09 21

23 45 20

828

Lääne mk, Nõmmemaa k

O-?

59 09 21

23 45 21

829

Lääne mk, Nõmmemaa k

O2rk-O2–1kn

59 09 21

23 45 20

830

Lääne mk, Nõmmemaa k

gQIII

59 09 21

23 45 20

672

Rapla mk, Lohu k

V2gd

59 08 14

24 47 26

674

Rapla mk, Lohu k

O2ls

59 08 14

24 47 26

673

Rapla mk, Lohu k

O-?

59 08 14

24 47 26

798

Tallinn, Balti Laevaremonditehas

PR1

59 27 44

24 39 38

788

Harju mk, Keila-Joa

V2gd

59 23 36

24 19 16

789

Harju mk, Keila-Joa

V2vr

59 23 36

24 19 16

800

Harju mk, Keila-Joa

O-?

59 23 16

24 18 54

749

Harju mk, Lohusalu

?-V

59 23 18

24 13 08

853

Harju mk, Loksa, Posti tn 3

PR1

59 35 16

25 43 37

854

Harju mk, Loksa, Posti tn 3

V2gd

59 35 16

25 43 37

856

Harju mk, Loksa, Posti tn 3

lgQIII

59 35 16

25 43 37

612

Harju mk, Muuga, a/ü Lepiku

?-V

59 29 33

24 56 05

645

Harju mk, Rohuneeme k

PR1

59 33 51

24 48 06

646

Harju mk, Rohuneeme k

?-V

59 33 51

24 48 06

647

Harju mk, Rohuneeme k

V2vr

59 33 38

24 48 07

625-A

Tallinn, Kopli tn 101-A

?-V

59 27 43

24 40 11

632

Tallinn, Kopli tn 87

?-V

59 27 28

24 40 39

723

Tallinn, Merivälja tee 78

?-V

59 29 05

24 50 33


2) Pandivere vaatluspiirkonnas:

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu või allika nr

Vaatluskaevu asukoht

Põhjalaius

Idapikkus

974

Järva mk, Ramma k

?-V

59 01 24

26 01 57

1279

Järva mk, Türi-Alliku k

S1ad-rk

58 48 02

25 27 23

1267

Järva mk, Türi, Paide tn 6

S1jr-O2kl

58 48 53

25 26 02

1052

Jõgeva mk, Tooma Soojaam

O-?

58 53 10

26 12 09

1052-A

Jõgeva mk, Tooma Soojaam

O3prg-O3–2nb

58 53 10

26 12 09

1052-B

Jõgeva mk, Tooma Soojaam

S1rk

58 53 10

26 12 09

1052-C

Jõgeva mk, Tooma Soojaam

fQIV

58 53 10

26 12 09

23

Ida-Viru mk, Kõrkküla

O2ls

59 26 12

26 55 45

430

Lääne-Viru mk, Aaspere k

O2jh-kk

59 26 19

26 07 00

431

Lääne-Viru mk, Aaspere k

O2ls-O2–1kn

59 26 19

26 07 01

432

Lääne-Viru mk, Aaspere k

O-?

59 26 19

26 07 01

6471

Lääne-Viru mk, Hulja k

O2id-kk

59 23 18

26 00 52

1101

Lääne-Viru mk, Kandle k

O-?

59 30 09

26 18 10

1106

Lääne-Viru mk, Kandle k

O2ls-O2–1kn

59 30 05

26 18 08

1108

Lääne-Viru mk, Kandle k

fQIII

59 30 23

26 18 12

816

Lääne-Viru mk, Karepa k

V2gd

59 32 50

26 24 31

927

Lääne-Viru mk, Päide k

O2kl-kk

59 22 58

26 19 46

928

Lääne-Viru mk, Päide k

O2ls-O2–1kn

59 22 58

26 19 46

929

Lääne-Viru mk, Päide k

O-?

59 22 58

26 19 46

5110

Lääne-Viru mk, Põlula k

fQIII

59 16 54

26 38 00

5112

Lääne-Viru mk, Põlula k

O2kl-kk

59 16 54

26 38 00

942

Lääne-Viru mk, Raeküla

O3prg

59 10 03

26 20 05

943

Lääne-Viru mk, Raeküla

O3–2nb-O2rk

59 10 03

26 20 05

944

Lääne-Viru mk, Raeküla

O-?

59 10 03

26 20 05

945

Lääne-Viru mk, Raeküla

O2ls-O2–1kn

59 10 03

26 20 05

946

Lääne-Viru mk, Raeküla

O2kl-kk

59 10 03

26 20 05

935

Lääne-Viru mk, Raigu k

O3prg-O2kl

59 04 03

26 07 08

935-A

Lääne-Viru mk, Raigu k

S1jr

59 04 03

26 07 08

999-C

Lääne-Viru mk, Väike-Maarja Ilmajaam

S1jr

59 08 02

26 14 47

999

Lääne-Viru mk, Väike-Maarja Ilmajaam

O-?

59 08 02

26 14 47

999-A

Lääne-Viru mk, Väike-Maarja Ilmajaam

O2ls-O2–1kn

59 08 02

26 14 47

999-B

Lääne-Viru mk, Väike-Maarja Ilmajaam

O3prg-O3–2nb

59 08 02

26 14 47

396

Lääne-Viru mk, Kunda

V2gd

59 31 06

26 32 36

8515

Lääne-Viru mk, Tõrma k

O3–2nb-O2rk

59 18 54

26 19 34

8521

Lääne-Viru mk, Tõrma k

O2kl-kk

59 18 54

26 19 34

8526

Lääne-Viru mk, Tõrma k

O2ls-O2–1kn

59 18 54

26 19 34

5129

Lääne-Viru, Anguse k

O2ls-O2–1kn

59 15 34

26 41 32

5130

Lääne-Viru, Anguse k

O3–2nb-O2rk

59 15 34

26 41 32

5131

Lääne-Viru, Anguse k

O2kl-kk

59 15 34

26 41 32

965

Rakvere, Piira k

?-V

59 20 05

26 23 16

Allikad

015 / 1005

Järva mk, Aravete allikas

O3

59 08 37

25 44 59

024 / 1006

Järva mk, Esna allikas

S1

58 59 00

25 47 12

002

Järva mk, Jäneda allikas

O2rk

59 14 52

25 40 33

018

Järva mk, Kihme allikas

S1jr

59 04 21

25 40 54

029

Järva mk, Oostriku allikas

S1rk

58 50 37

25 42 37

031

Järva mk, Prandi allikas

S1rk

58 56 11

25 39 17

022 / 1007

Järva mk, Roosna-Alliku allikas

S1jr

58 53 55

26 02 44

028

Järva mk, Vodja allikas

S1jr

59 01 26

25 42 16

003

Lääne-Viru mk, Imastu allikas

Q

59 16 14

26 00 16

005

Lääne-Viru mk, Jõepere allikas

O3

59 17 20

26 11 14

019 / 11

Lääne-Viru mk, Kiltsi allikas

S1jr

59 04 27

26 11 44

010

Lääne-Viru mk, Külmaveski allikas

O2jh

59 19 52

26 37 30

014

Lääne-Viru mk, Lavi allikas

O2kl

59 17 43

26 38 12

016

Lääne-Viru mk, Porkuni allikas

O3pk

59 11 22

26 11 60

009

Lääne-Viru mk, Rägavere allikas

O3

59 19 12

26 28 43

026 / 22

Lääne-Viru mk, Simuna allikas

S1jr

59 02 39

26 24 22

025

Lääne-Viru mk, Varangu allikas

S1jr

59 02 23

26 06 25

017

Lääne-Viru mk, Voore allikas

O3

59 15 26

26 31 55

020

Lääne-Viru mk, Äntu allikas

S1jr

59 04 52

26 16 20


3) Ida-Viru vaatluspiirkonnas:

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu number

Vaatluskaevu asukoht

Põhjalaius

Idapikkus

73

Ida-Viru mk, Narva karjäär

O2kk

59 13 48

27 53 31

75

Ida-Viru mk, Putki metskond, Narva karjäär

O2kk

59 14 11

27 49 32

330

Ida-Viru mk, Mustajõe vasakul kaldal

O2kk

59 15 56

27 54 43

247

Ida-Viru mk, Viivikonna karjäär

tQIV

59 19 20

27 39 51

249

Ida-Viru mk, Viivikonna karjäär

O2uh-ls

59 19 20

27 39 51

250

Ida-Viru mk, Viivikonna karjäär

O-?

59 19 20

27 39 51

253

Ida-Viru mk, Viivikonna karjäär

O2uh-ls

59 19 11

27 39 23

255

Ida-Viru mk, Viivikonna karjäär

O2uh-ls

59 18 58

27 38 56

5500

Ida-Viru mk, Uhe k

O3–2nb-O2rk

59 12 18

27 20 19

5504

Ida-Viru mk, Uhe k

O3–2nb-O2rk

59 11 46

27 20 51

8415

Ida-Viru mk, Uhe k

O2ls-O2–1kn

59 11 46

27 20 51

6218

Ida-Viru mk, Agusalu k

O2id-kk

59 05 33

27 39 47

6218-A

Ida-Viru mk, Agusalu k

O2ls-O2–1kn

59 05 33

27 39 47

6218-B

Ida-Viru mk, Agusalu k

O3–2nb-O2rk

59 05 33

27 39 47

6798

Ida-Viru mk, Gorodenka k

O2kk

59 09 57

27 47 16

6875

Ida-Viru mk, Gorodenka k

D2nr

59 09 23

27 50 53

6876

Ida-Viru mk, Gorodenka k

O2kk

59 09 23

27 50 53

6877

Ida-Viru mk, Gorodenka k

O2ls-O2–1kn

59 09 23

27 50 53

5738

Ida-Viru mk, Jaama k

lgQIII

59 01 46

27 41 31

5742

Ida-Viru mk, Jaama k

O3–2nb-O2rk

59 01 46

27 41 31

5745

Ida-Viru mk, Jaama k

O2kl-kk

59 01 46

27 41 31

5748

Ida-Viru mk, Jaama k

O2ls-O2–1kn

59 01 46

27 41 31

6863

Ida-Viru mk, Kivisilla talu

fQIII

59 10 22

27 35 08

6864

Ida-Viru mk, Kivisilla talu

O2id-kk

59 10 22

27 35 08

6917

Ida-Viru mk, Kivisilla talu

O2ls-O2–1kn

59 10 22

27 35 08

7501

Ida-Viru mk, Koolma k

O3–2nb-O2rk

59 12 52

26 56 35

7502

Ida-Viru mk, Koolma k

O2ls-O2–1kn

59 12 52

26 56 35

7503

Ida-Viru mk, Koolma k

O2id-kk

59 12 52

26 56 35

5510

Ida-Viru mk, Kõnnu k

O2id-kk

59 12 23

27 29 15

5511

Ida-Viru mk, Kõnnu k

O3–2nb-O2rk

59 12 23

27 29 15

8414

Ida-Viru mk, Kõnnu k

O2ls-O2–1kn

59 12 23

27 29 15

6091

Ida-Viru mk, Metsküla

O2ls-O2–1kn

59 10 26

27 13 53

6091-A

Ida-Viru mk, Metsküla

O2id-kk

59 10 26

27 13 53

6091-B

Ida-Viru mk, Metsküla

O3–2nb-O2rk

59 10 26

27 13 53

5502

Ida-Viru mk, Mäetaguse k

O3–2nb-O2rk

59 13 39

27 18 20

5503

Ida-Viru mk, Mäetaguse k

O2kl-kk

59 13 39

27 18 20

245

Ida-Viru mk, Ongassaare k

O3–2nb-O2rk

59 09 58

27 28 33

346

Ida-Viru mk, Ongassaare k

O2kl-kk

59 09 58

27 28 33

5705

Ida-Viru mk, Permisküla

O3–2nb-O2rk

59 05 21

27 47 17

5707

Ida-Viru mk, Permisküla

O2id-kk

59 05 21

27 47 17

335

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

O3–2nb-O2rk

59 10 03

27 21 49

335-A

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

O2id-kk

59 10 03

27 21 49

885-C

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

O-?

59 10 01

27 21 50

959

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

O3–2nb-O2rk

59 09 35

27 21 10

960

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

O2kl-kk

59 09 35

27 21 10

961

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

O2ls-O2–1kn

59 09 35

27 21 10

947

Ida-Viru mk, Tarumaa k

O2rk

59 13 35

27 08 44

948

Ida-Viru mk, Tarumaa k

O2kl-kk

59 13 35

27 08 44

949

Ida-Viru mk, Tarumaa k

O2ls-O2–1kn

59 13 35

27 08 44

7876

Ida-Viru mk, Tarumaa k

O2ls-O2–1kn

59 13 32

27 05 59

7877

Ida-Viru mk, Tarumaa k

fQIII

59 13 32

27 05 59

7878

Ida-Viru mk, Tarumaa k

O2id-kk

59 13 32

27 05 59

8417

Ida-Viru mk, Vaikla k

O3–2nb-O2rk

59 04 48

27 20 36

8420

Ida-Viru mk, Vaikla k

O2kl-kk

59 04 48

27 20 36

8423

Ida-Viru mk, Vaikla k

O2ls-O2–1kn

59 04 48

27 20 36

3187

Ida-Viru mk, Vasavere k

O2id-kk

59 19 02

27 32 25

244

Ida-Viru mk, Kurtna mõis

O2id-kk

59 15 50

27 30 30

241

Ida-Viru mk, Pagari k

O2kl-kk

59 15 27

27 22 41

5508

Ida-Viru mk, Ridaküla

O2rk

59 14 05

27 23 35

5119

Ida-Viru mk, Nüri k

O2id-kk

59 19 22

26 51 12

5120

Ida-Viru mk, Nüri k

O2ls-O2–1kn

59 19 22

26 51 12

98

Ida-Viru mk, Kirjakjärv

fQIII

59 14 29

27 34 46

215

Ida-Viru mk, Konsu järv

fQIII

59 13 36

27 33 14

217

Ida-Viru mk, Konsu järv

O2id-kk

59 13 36

27 33 14

218

Ida-Viru mk, Konsu järv

fQIII

59 13 46

27 34 24

220

Ida-Viru mk, Konsu järv

O2kk

59 13 46

27 34 24

6887

Ida-Viru mk, Konsu järv

O2ls-O2–1kn

59 13 40

27 35 28

6895

Ida-Viru mk, Konsu järv

O2id-kk

59 13 40

27 35 28

8653

Ida-Viru mk, Konsu järv

fQIII

59 13 48

27 34 56

8658

Ida-Viru mk, Konsu järv

O2id-kk

59 13 48

27 34 56

8074

Ida-Viru mk, Räätsma järv

fQIII

59 14 10

27 33 39

101

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

fQIII

59 13 18

27 35 47

132

Ida-Viru mk, Ahnejärv

fQIII

59 15 41

27 33 37

117

Ida-Viru mk, Edivere k, Vasavere veehaare

O2kl-kk

59 15 02

27 31 19

7312

Ida-Viru mk, Kurtna järv

fQIII

59 15 57

27 33 18

7313

Ida-Viru mk, Kurtna järv

O2id-kk

59 15 57

27 33 18

7314

Ida-Viru mk, Kurtna järv

fQIII

59 15 57

27 33 18

110

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

fQIII

59 15 12

27 33 39

211

Ida-Viru mk, Kurtna järv

fQIII

59 15 26

27 33 19

7315

Ida-Viru mk, Kurtna järv

O2id-kk

59 16 09

27 33 27

127

Ida-Viru mk, Kuradijärv

QIII

59 15 57

27 34 38

213

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

fQIII

59 16 33

27 34 36

8032

Ida-Viru mk, Isandajärv

O-?

59 19 51

27 32 32

8139

Ida-Viru mk, Isandajärv

fQIII

59 19 52

27 32 49

8134

Ida-Viru mk, Isandajärv

fQIII

59 19 51

27 32 41

7304

Ida-Viru mk, Rääkjärv

fQIII

59 19 05

27 32 31

7305

Ida-Viru mk, Rääkjärv

O2kk

59 19 05

27 32 31

8115

Ida-Viru mk, Valgejärv

fQIII

59 15 55

27 36 31

8118

Ida-Viru mk, Valgejärv

O2kk

59 15 55

27 36 31

8123

Ida-Viru mk, Valgejärv

O2ls-O2–1kn

59 15 55

27 36 31

115

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

QIII

59 17 23

27 33 31

116

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

O2id-kk

59 17 23

27 33 31

128

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

fQIII

59 16 10

27 34 17

131

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

O-?

59 16 31

27 34 24

7318

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

fQIII

59 16 22

27 34 18

7319

Ida-Viru mk, Vasavere veehaare

O2ls-O2–1kn

59 16 23

27 34 20

160

Ida-Viru, Pannjärve karjäär

fQIII

59 16 58

27 33 36

162

Ida-Viru, Pannjärve karjäär

fQIII

59 16 58

27 33 36

163

Ida-Viru, Pannjärve karjäär

fQIII

59 16 55

27 33 39

164

Ida-Viru, Pannjärve karjäär

fQIII

59 16 52

27 33 41

860

Ida-Viru, Vasavere, Uustalu

O-?

59 17 42

27 29 58

311

Ida-Viru mk, Mustajõe vasakul kaldal

V2gd

59 15 51

27 53 35

311-A

Ida-Viru mk, Mustajõe vasakul kaldal

V2vr

59 15 51

27 53 35

865

Ida-Viru mk, Ahtme

V2gd

59 18 06

27 28 10

8138

Ida-Viru mk, Isandajärv

V2vr

59 19 52

27 32 60

864

Ida-Viru mk, Jõhvi, Veski tn 3

V2vr

59 21 52

27 24 30

907

Ida-Viru mk, Kohtla-Järve

V2gd

59 23 18

27 14 00

912

Ida-Viru mk, N.-Jõesuu,
Raja tn – Vambola tn

V2vr

59 27 01

28 02 01

358-A

Ida-Viru mk, Oru alevik

V2vr

59 22 14

27 34 25

940-B

Ida-Viru mk, Oru Turbakombinaat

V2gd

59 22 11

27 33 56

906

Ida-Viru mk, Purtse kalavastuvõtupunkt

V2gd

59 26 06

26 59 48

881

Ida-Viru mk, Sompa

V2gd

59 21 46

27 19 23

885-A

Ida-Viru mk, Sõrumäe k

V2vr

59 10 01

27 21 50

362

Ida-Viru mk,Toila 9-kl. kool

V2vr

59 25 21

27 32 16

897

Ida-Viru mk, Toila kalavastuvõtupunkt

V2gd

59 25 36

27 32 08

879

Ida-Viru mk, Viivikonna karjääri kontor

V2vr

59 20 19

27 42 22

934

Ida-Viru mk, Voka alevik

V2vr

59 24 11

27 34 57

8637

Ida-Viru mk, Voka alevik

V2vr

59 24 40

27 36 17

922

Ida-Viru mk, Sillamäe, Veevõrk, 15. pumbamaja

V2gd

59 23 18

27 46 14

580-A

Ida-Viru mk, Sillamäe, Veevõrk,
4. pumbamaja

V2vr

59 23 44

27 46 37


4) Tartu vaatluspiirkonnas:

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu number

Vaatluskaevu asukoht

Põhjalaius

Idapikkus

419

Tartu mk, Raadi vana karjäär

fQIII

58 23 38

26 44 04

413

Tartu, Staadioni tn 15

fQIII

58 23 22

26 43 41

417-A

Tartu, Staadioni tn 15

fQIII

58 23 17

26 43 38

422

Tartu, Aardla tn

D2–1

58 21 12

26 41 38

423

Tartu, Vallikraavi tn

fQIII

58 22 46

26 43 04

452

Tartu, Anne veehaare 5

D2pr-S1

58 21 16

26 41 37

429

Tartu, Ropka, Sepa tn 24

O-?

58 21 04

26 44 15

425

Tartu, Suur-Kaare tn, 1. pump

D2pr-S1ad

58 22 21

26 41 57

426

Tartu, Suur-Kaare tn, 3. pump

O-?

58 22 21

26 41 57

401

Tartu, Tähtvere tn 56/62

S1ad-rk

58 23 14

26 42 26

453

Tartu, Variku raudteejaam

O-?

58 20 37

26 41 10


5) Pärnu vaatluspiirkonnas:

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu nr

Vaatluskaevu asukoht

 

Põhjalaius

Idapikkus

360

Pärnu, Mudaravila

D2-S1jg

58 22 26

24 30 10

42

Pärnu, Riia mnt 189

S1jg

58 22 03

24 33 16

378

Pärnu, Savi tn

O-?

58 23 22

24 32 16

375

Pärnu, Suur-Jõe tn 54

S1jg

58 22 30

24 32 57

59

Pärnu mk, Reiu veehaare

S1jg-jn

58 20 59

24 35 55

146

Pärnu mk, Reiu veehaare

D2pr-S1jg

58 21 33

24 38 00

361

Pärnu, Reiu veehaare

S1jg-jn

58 21 35

24 36 06

407

Pärnu, Reiu veehaare

D2pr-S1jg-jn

58 21 33

24 36 13

308-A

Pärnu mk, Seljametsa

S1jg-jn

58 20 04

24 44 34

308-B

Pärnu mk, Seljametsa

D2pr

58 20 04

24 44 34

316-A

Pärnu mk, Surju k

S1jg-jn

58 14 07

24 40 59

331

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg

58 19 18

24 41 02

331-A

Pärnu, Vaskrääma veehaare

D2pr

58 19 18

24 41 02

339

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-rk

58 14 36

24 43 36

341

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 19 49

24 39 40

342

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg

58 19 22

24 39 45

343

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1rk

58 19 11

24 39 48

344

Pärnu, Vaskrääma veehaare

fQIII

58 19 49

24 39 40

350

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 19 13

24 39 03

351

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 20 29

24 43 42

352

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn-ad

58 20 24

24 43 54

353

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 15 12

24 46 02

354

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-rk

58 19 25

24 44 42

376

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 19 14

24 38 23

377

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 20 11

24 38 17

385

Pärnu, Vaskrääma veehaare

S1jg-jn

58 19 45

24 39 36


6) Eesti saarestiku vaatluspiirkonnas:

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu nr

Vaatluskaevu asukoht

Põhjalaius

Idapikkus

563

Hiiu mk, Kassari-Tagaküla

S1rk

58 47 45

22 51 51

563-A

Hiiu mk, Kassari-Tagaküla

S1rk

58 47 49

22 51 53

526

Saare mk, Kiirassaare k

S1jg-1jn

58 19 34

22 01 02

554

Saare mk, Ollamäe k

S1rt

58 27 50

23 00 09

528

Saare mk, Pihtla k

S2kr-pd

58 17 56

22 41 23

550

Saare mk, Reina k

S1jg-ad

58 32 10

23 06 06

551

Saare mk, Reina k

gQIII

58 32 17

23 06 03

560

Saare mk, Reo k

S2pd-S1rt

58 19 35

22 38 36

560-A

Saare mk, Reo k

fQIII

58 19 35

22 38 36

576

Saare mk, Tornimäe k

S1rt

58 30 11

23 06 06

577

Saare mk, Tornimäe k

gQIII

58 30 11

23 06 06

533-A

Saare mk, Viidumäe

fQIII

58 18 22

22 04 59

578

Saare mk, Viidumäe

S1rt

58 18 22

22 04 59

531

Saare mk, Tõlli k

S2pd-S1rt

58 18 32

22 23 10


7) põhjavee fooniseire jaamad:

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Vaatluskaevu nr

Vaatluskaevu asukoht

Põhjalaius

Idapikkus

1297

Jõgeva mk, Liivoja k

S1rk

58 45 42

26 21 53

1297-A

Jõgeva mk, Liivoja k

O3prg-O2kl

58 45 42

26 21 53

1302

Jõgeva mk, Liivoja k

O3prg-O2kl

58 45 42

26 21 53

1344

Jõgeva mk, Põltsamaa l.

S1rk

58 39 52

25 57 03

1345

Jõgeva mk, Põltsamaa l.

O3prg-O2kl

58 39 52

25 57 03

1346

Jõgeva mk, Põltsamaa l.

S1rk-jr

58 39 52

25 57 03

996

Pärnu mk, Häädemeeste k

fQIII

58 06 34

25 30 00

1196

Pärnu mk, Häädemeeste k

D2nr

58 06 34

25 30 00

188

Pärnu mk, Tori-Jõesuu

S1ad-rk

58 29 34

24 53 31

188-A

Pärnu mk, Tori-Jõesuu

S1jg-jn

58 29 34

24 53 31

1292

Pärnu mk, Vabriku k

S1jg-jn

58 25 53

24 50 27

1293

Pärnu mk, Vabriku k

fQIII

58 25 53

24 50 27

282

Pärnu mk, Vändra v., Riisa HJ

S1jn

58 36 11

24 58 05

1146

Pärnu mk, Vändra v., Riisa HJ

gQIII

58 36 11

24 58 05

285

Pärnu mk, Vändra v., Sepa talu

lgQIII

58 34 57

25 00 14

286

Pärnu mk, Vändra v., Sepa talu

S1jn

58 34 57

25 00 14

940

Rapla mk, Kuimetsa k

O3pg

59 02 38

25 09 14

940-A

Rapla mk, Kuimetsa k

S1jr

59 02 38

25 09 14

304

Rapla mk, Maidla k

O3prg-O2kk

58 55 50

24 07 20

1307

Rapla mk, Maidla k

?-V

58 55 58

24 07 29

1308

Rapla mk, Maidla k

O-?

58 55 50

24 07 20

1309

Rapla mk, Maidla k

S1jr

58 55 58

24 07 29

1310

Rapla mk, Maidla k

gQIII

58 55 58

24 07 29

17

Rapla mk, Vahastu k

?-V

58 59 26

25 11 47

17-A

Rapla mk, Vahastu k

S1rk-jr

58 59 26

25 11 47

17-B

Rapla mk, Vahastu k

O-?

58 59 26

25 11 47

1236

Valga mk, Tõrva, Patküla

fQIII

57 58 24

25 54 57

1235

Valga mk, Tõrva, Roole

D2br

57 59 05

25 56 25

1229

Valga, linnast 6 km kagusse

D2ar-nr

57 48 01

26 08 06

1230

Valga, linnast 6 km kagusse

D2br

57 48 01

26 08 06

1231

Valga, Lepa tn

D2br

57 47 26

26 02 30

1165

Viljandi mk, Õisu alevik

D3-2

58 11 03

25 32 30

1172

Viljandi mk, Õisu alevik

gQIII

58 11 03

25 32 30

840

Viljandi mk, Karula k

S1jr

58 24 43

25 35 42

840-A

Viljandi mk, Karula k

D2nr

58 24 43

25 35 42

844

Viljandi mk, Kuudeküla

D2-S

58 25 44

25 39 45

845

Viljandi mk, Loodi k

S1rk

58 16 20

25 34 39

1153

Viljandi mk, Lalsi k

lgQIII

58 28 02

26 06 16

1155

Viljandi mk, Lalsi k

D2nr

58 28 02

26 03 56

1284

Võru mk, Vagula järve ääres, Araku talu

fQIII

57 51 31

26 56 17

1283

Võru mk, Vagula järve ääres, Araku talu

D2ar-br

57 51 31

26 56 17

572

Otepää

D3–2

58 03 38

26 29 28

1232

Põlva

D2pr

58 02 51

27 02 50

260

Harju mk, Valgejõe k

O2ls

59 28 03

25 47 31

260-A

Harju mk, Valgejõe k

fQIII

59 28 03

25 47 31

261

Harju mk, Valgejõe k

O2uh

59 28 03

25 47 31

261-A

Harju mk, Valgejõe k

fQIII

59 28 03

25 47 31

262

Harju mk, Valgejõe k

O2uh

59 28 03

25 47 31

262-A

Harju mk, Valgejõe k

fQIII

59 28 03

25 47 31

287

Harju mk, Vihterpalu k

lgQIII

59 15 04

23 52 16

287-A

Harju mk, Vihterpalu k

lgQIII

59 15 04

23 52 16

287-B

Harju mk, Vihterpalu k

lgQIII

59 15 04

23 52 16

246

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

O-?

59 22 58

27 02 26

267

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

O2ls-O2–1kn

59 22 58

27 02 26

267-A

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

gQIII

59 22 58

27 02 26

268

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

O2ls-O2–1kn

59 22 58

27 02 26

268-A

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

gQIII

59 22 58

27 02 26

269

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

O2ls-O2–1kn

59 22 58

27 02 26

269-A

Ida-Viru mk, Lüganuse alevik

gQIII

59 22 58

27 02 26

270-A

Ida-Viru mk, Separa k

gQIII

58 58 07

27 01 30

271

Ida-Viru mk, Separa k

O3prg

58 58 12

27 01 15

271-A

Ida-Viru mk, Separa k

gQIII

58 58 12

27 01 15

272

Ida-Viru mk, Separa k

O3prg

58 58 12

27 01 04

272-A

Ida-Viru mk, Separa k

gQIII

58 58 12

27 01 04

273

Ida-Viru mk, Separa k

O3prg

58 58 20

27 01 05

273-A

Ida-Viru mk, Separa k

gQIII

58 58 20

27 01 04

892

Jõgeva mk, Tiirikoja HJ

O2kl

58 52 26

26 57 14

953

Jõgeva mk, Tiirikoja HJ

lgQIII

58 52 26

26 57 14

954

Jõgeva mk, Tiirikoja HJ

lgQIII

58 52 26

26 57 14

955

Jõgeva mk, Tiirikoja HJ

lgQIII

58 52 26

26 57 14

258

Lääne-Viru mk, Sämi k

O-?

59 22 24

26 35 12

259

Lääne-Viru mk, Sämi k

O2ls-O2–1kn

59 22 23

26 35 12

263

Lääne-Viru mk, Sämi k

O2kk

59 22 23

26 35 12

265

Lääne-Viru mk, Sämi k

O2kk

59 22 24

26 35 12

265-A

Lääne-Viru mk, Sämi k

gQIII

59 22 24

26 35 12

266

Lääne-Viru mk, Sämi k

O2uh

59 22 23

26 35 12

266-A

Lääne-Viru mk, Sämi k

fQIII

59 22 22

26 35 13

1072

Tartu mk, Tamme polder

lgQIII

58 16 00

26 09 04

1074

Tartu mk, Tamme polder

lgQIII

58 16 00

26 09 39

1075-A

Tartu mk, Tamme polder

lgQIII

58 15 59

26 10 07

1078

Tartu mk, Tamme polder

lgQIII

58 15 18

26 08 22

1079

Tartu mk, Tamme polder

lgQIII

58 15 18

26 08 36


8) Pandivere piirkonna põhjavee keemiaseire jaamad:

Jaama nr

Jaam

Veekihi
geoloogiline
indeks

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Allikad

1002

Norra

S1

58 54 20

26 02 40

1003

Järva-Jaani

S1

59 02 25

25 52 50

1009

Kiigumõisa Külmaallikas

O3

59 02 53

25 39 13

1013

Valgma

S1

58 52 20

25 39 02

14

Tõrma

O2

59 18 54

26 19 18

15

Sämiveski

O2

59 23 08

26 35 53

16

Rahkla

O2

59 21 43

26 36 03

23

Konnavere

O2

59 15 40

26 00 10

Karst

25

Muru

 

59 22 50

26 38 30

28

Võhmetu

 

59 13 44

26 13 02

30

Savalduma

 

59 10 30

26 03 36

31

Järsi

 

59 04 36

25 59 30

32

Saueaugu

 

59 19 18

26 28 15

34

Kaarma

 

59 06 20

26 14 20

Kaevud

10003

Aravete uus puurkaev

O3

59 08 36

25 45 20

10004

Käravete kartulisorteer

O3

59 11 29

25 47 20

10005

Mäe osak. Kaev 16

O3

59 03 30

25 42 08

10011

Karinu elamud

O3

59 01 52

25 58 10

1

Vajangu sigala

O-?

59 06 29

26 01 06

6

Väike-Maarja piimakombinaat

O

59 07 50

26 15 23

10

Assamalla

O

59 13 30

26 16 05

K-5

Erakaev

S1

58 55 53

26 01 30

K-14

Erakaev

S1

58 58 23

25 50 01

K-17

Erakaev

S1

58 59 03

25 50 50

K-25

Erakaev

S1

58 55 48

25 56 15

K-44

Erakaev

S1

58 59 30

26 01 30

K-70

Erakaev

S1

58 58 49

25 56 37

K-140

Erakaev

S1

58 53 50

25 44 32

K-169

Erakaev

S1

59 01 32

25 56 59

K-148

Erakaev

O3

59 05 40

25 41 20

[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 5. Siseveekogude seirejaamad

Siseveekogude seirejaamad on järgmised:
1) Peipsi järv akvatooriumil ja kaldal:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

1

58 50 25

26 59 07

2

58 49 29

27 06 11

3

58 49 36

27 15 29

4

58 48 00

27 23 12

8

59 00 00

27 26 16

11

58 35 25

27 26 07

12

58 27 12

27 26 05

13

58 22 54

27 25 44

16

58 14 00

27 29 01

17

58 07 11

27 34 32

33

58 59 14

27 43 40

38

58 26 38

27 16 51

58

58 50 46

26 58 19

60

57 58 54

27 36 57

78

58 58 22

27 11 48

79

58 40 41

27 12 25

Mustvee

58 50 51

26 57 04

Praaga

58 26 00

27 14 00

Mehikoorma

58 13 57

27 28 32


2) Narva veehoidla akvatooriumil ja kaldal:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Kulgu sadam

59 21 00

28 10 43

1

59 20 03

28 08 07

2

59 18 10

28 08 30

3

59 17 38

28 05 31

4

59 15 28

27 55 44

6

59 21 08

28 11 21


3) Võrtsjärvel:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

1 – Keskosa Tamme all

58 16 21

26 02 41

2 – Keskosa Karikolga kohal

58 20 14

26 02 44

3 – Jõesuu

58 22 51

26 06 57

4 – Tänassilma-Valma

58 23 06

26 00 27

5 – Tarvastu

58 16 43

25 58 06

6 – Õhne

58 12 07

26 01 06

7 – Sula kuru

58 09 26

26 02 40

8 – Riiska

58 06 20

26 04 38

9 – Pähksaar

58 07 33

26 04 46

10 – Limnoloogiajaam

58 12 40

26 06 20

11 – Rannu-Jõesuu

58 23 11

26 08 07


4) väikejärvedel:

Jaama nr

Järv

Koordinaadid1

Põhjalaius

Idapikkus

212980

Nohipalu Mustjärv

57 56 01

27 20 30

212970

Nohipalu Valgjärv

57 56 28

27 20 49

214030

Rõuge Suurjärv

57 43 39

26 55 22

210530

Pühajärv

58 02 23

26 27 49

200390

Viitna Pikkjärv

59 26 46

26 00 44

201410

Uljaste

59 21 33

26 46 33

213600

Ähijärv

57 42 57

26 29 50

208860

Mullutu-Suurlaht

58 16 08

22 25 55


1 Sügavaima koha koordinaadid.
5) hüdrokeemiaseire jaamad jõgedel:

Jaama
nr

Jaam

Jõgi (nr)

Jaama kaugus jõe suudmest (km)

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

1

Värska-Saatse mnt.

Piusa (100020)

16

57 53 23

27 44 12

2

Väljavool Vagula järvest

Võhandu (100300)

93

57 51 39

26 58 08

3

Himmiste

Võhandu (100300)

57,5

57 56 50

27 12 29

4

Räpinast allavoolu

Võhandu (100300)

6

58 05 15

27 28 43

5

Tõlliste

Väike-Emajõgi (100820)

35,7

57 51 04

26 07 58

6

Pikasilla sild

Väike-Emajõgi (100820)

1,1

58 04 58

26 03 40

7

Suislepast allavoolu

Õhne (101370)

6

58 08 56

25 59 52

8

Tõrvast ülesvoolu, Roobe

Õhne (101370)

38

57 58 19

25 55 48

9

Põdraojast ülesvoolu

Tarvastu (101650)

0,5

58 15 59

25 55 36

10

Oiu

Tänassilma (101800)

0,5

58 23 54

25 58 30

11

Rannu-Jõesuu

Emajõgi (102360)

101

58 23 06

26 08 03

12

Tartu (Kvissental)

Emajõgi (102360)  

45,2

58 24 34

26 41 28

13

Kavastu

Emajõgi (102360)

16

58 22 37

27 02 45

14

Jõgeva Sordiaretusjaam

Pedja (102370)

71

58 45 48

26 24 01

15

Tõrve

Pedja (102370)

45,6

58 36 09

26 22 30

16

Varangu

Preedi (103150)

39,8

59 02 17

26 06 10

17

Rutikvere

Põltsamaa (103000)

64,5

58 47 24

25 57 50

18

Tulijärve

Mustjõgi (103100)

7,6

58 53 24

26 10 21

22

Oostriku

Oostriku (103210)

6

58 53 16

26 02 52

23

Reola

Porijõgi (104440)

12,6

58 16 25

26 44 30

24

Kiidjärve

Ahja (104720)

54,4

58 08 23

27 01 11

25

Lääniste

Ahja (104720)

18

58 16 10

27 07 51

26

Väljavool Kose paisjärvest

Kääpa (105370)

6,2

58 42 03

26 50 57

27

Mulgi

Avijõgi (105690)

4,6

58 57 38

27 02 31

28

Iisaku-Avinurme mnt

Rannapungerja (105870)

13,4

59 05 03

27 12 19

29

Tudulinna

Tagajõgi (105990)

3,7

59 03 07

27 04 17

30

Alajõe

Alajõgi (106150)

3,5

59 01 12

27 24 26

31

Vasknarva

Narva (106220)

76

59 00 05

27 44 25

32

Narvast allavoolu

Narva (106220)

7

59 25 13

28 08 07

33

Suue

Pühajõgi (106700)

1

59 25 12

27 31 40

34

Suue (Tallinn–Narva mnt)

Purtse (106820)

1

59 24 42

27 00 24

35

Lavi allikad

Kunda (107290)

34,7

59 17 53

26 38 25

36

Suue

Kunda (107290)

2

59 30 35

26 32 18

37

Suue

Seljajõgi (107460)

2

59 32 39

26 24 18

38

Vihasoo

Loobu (107790)

1

59 33 06

25 47 06

39

Porkuni

Valgejõgi (107920)

85,2

59 11 41

26 10 40

40

Loksa jalakäijate sild

Valgejõgi (107920)

1

59 34 59

25 42 41

41

Pudisoo

Pudisoo (108060)

3

59 31 03

25 33 20

42

Linnamäe

Jägala (108350)

1

59 28 18

25 09 08

43

Pajupea

Leivajõgi (109220)

2,4

59 21 47

25 00 34

45

Suue

Vääna (109450)

1

59 25 53

24 21 51

46

Keila

Keila (109610)

19

59 18 37

24 26 04

47

Suue

Keila (109610)

1

59 23 43

24 17 47

48

Vihterpalu

Vihterpalu (110170)

2,4

59 15 34

23 52 24

49

Kasari

Kasari (110700)

17,4

58 44 01

23 59 22

50

Valgu

Velise (111270)

38,3

58 49 00

24 35 32

51

Tahkuse

Pärnu (112350)

41,6

58 31 00

24 54 56

52

Oreküla

Pärnu (112350)

25,7

58 27 19

24 45 49

53

Vodja

Vodja (112380)

7,7

58 56 21

25 38 40

54

Aesoo

Navesti (113160)

15

58 30 55

25 03 41

55

Kaansoo

Saarjõgi (113470)

0,8

58 34 38

25 13 18

56

Riisa

Halliste (113600)

5,5

58 28 45

24 59 38

57

Lähkmast allavoolu

Reiu (114540)

17

58 15 50

24 41 05

58

Nurme veskipais

Sauga (114870)

10,6

58 26 46

24 30 03

59

Lükati

Pirita (108920)

3,0

59 27 48

24 51 24

60

Mustajõe

Mustajõgi (106380)

3,5

59 15 43

27 54 20

61

Võisiku paisjärvest ülesvoolu

Võisiku pkr (103480)

3,6

58 45 35

25 53 22

62

Arkma

Räpu (113250)

12,5

58 39 47

25 37 16

63

Kirna

Rägina peakraav (110650)

11

58 51 54

23 51 24

64

Jänijõe

Jänijõgi (108500)

21

59 14 00

25 41 48


6) hüdrobioloogilise kompleksseire jaamad jõgedel:

Seirelõik (jaam)

Jõgi (nr)

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Kiltsi sild

Põltsamaa jõgi (103000)

59 05 25

26 10 55

Piibe sild

Põltsamaa jõgi (103000)

58 56 24

26 12 07

Jõeküla purre

Põltsamaa jõgi (103000)

58 50 06

26 04 11

Rutikvere sild

Põltsamaa jõgi (103000)

58 47 58

25 57 58

Pajusi koole

Põltsamaa jõgi (103000)

58 42 14

25 55 48

Kamari sild

Põltsamaa jõgi (103000)

58 36 45

25 59 16

Lalsi sild

Põltsamaa jõgi (103000)

58 29 17

26 03 08

Punamäe sild

Nõmme jõgi (103020)

59 02 43

26 14 31

Rõhu sild

Preedi jõgi (103510)

58 55 28

26 07 23

Neeruti sild

Elva jõgi (103650)

58 06 05

26 34 14

Nõuni sild

Elva jõgi (103650)

58 06 31

26 30 20

Palu sild

Elva jõgi (103650)

58 06 47

26 24 02

Uderna sild

Elva jõgi (103650)

58 10 17

26 24 25

Elva sild

Elva jõgi (103650)

58 13 05

26 26 05

Mosina pais

Elva jõgi (103650)

58 16 06

26 26 55

Ulila alevi sild

Elva jõgi (103650)

58 21 50

26 26 27

Kastolatsi sild

Kaarnaoja (103680)

58 04 55

26 28 57

alamjooksu sild

Laguja oja (103740)

58 10 27

26 25 50

Illi sild

Illi oja (103760)

58 12 22

26 26 22

alamjooksu sild

Võika oja (103810)

58 15 06

26 28 31

alamjooksu sild

Nõo oja (103830)

58 15 18

26 28 30

Järvepera mets

Amme jõgi (104090)

58 41 35

26 34 57

Ehavere sild

Amme jõgi (104090)

58 38 50

26 37 45

Lilu sild

Amme jõgi (104090)

58 34 46

26 42 38

Igavere sild

Amme jõgi (104090)

58 33 09

26 45 20

Metsküla sild

Amme jõgi (104090)

58 29 22

26 50 30

Haava sild

Amme jõgi (104090)

58 27 55

26 47 18

Kärkna sild

Amme jõgi (104090)

58 27 29

26 40 30

Vara sild

Vara oja (104250)

58 30 16

26 52 56

Lammiku sild

Mudajõgi (104340)

58 28 00

26 37 43

Pajaka sild

Kasari jõgi (110700)

59 04 08

24 27 11

Russalu sild

Kasari jõgi (110700)

59 01 28

24 22 45

Sipa sild

Kasari jõgi (110700)

58 55 31

24 18 16

Ketu-Lepiku sild

Kasari jõgi (110700)

58 49 24

24 18 07

Jõeääre küla

Kasari jõgi (110700)

58 46 18

24 05 20

Kasari vana sild

Kasari jõgi (110700)

58 43 54

23 59 40

alamjooksu sild

Vardi jõgi (110750)

59 02 16

24 26 45

alamjooksu sild

Konnaveski oja (110800)

58 59 35

24 22 09

Teenuse sild

Luiste jõgi (110960)

58 49 16

24 13 04

Laiküla sild

Liivi jõgi (111660)

58 45 40

23 58 13

Hertu sild

Vigala jõgi (111040)

58 58 18

24 52 56

Rumma sild

Vigala jõgi (111040)

58 59 21

24 45 35

Tamme paisualune

Vigala jõgi (111040)

58 55 56

24 38 46

Moodra sild

Vigala jõgi (111040)

58 51 47

24 34 23

Konovere vana sild

Vigala jõgi (111040)

58 48 30

24 24 47

Vana-Vigala sild

Vigala jõgi (111040)

58 46 37

24 15 06

Rumba kärestik

Vigala jõgi (111040)

58 44 12

24 09 25

alamjooksu sild

Kuusiku jõgi (111060)

58 58 08

24 46 07

Koikse sild

Kodila jõgi (111080)

58 57 05

24 41 22

alamjooksu sild

Ahtama oja (111150)

58 52 58

24 34 42

Rumba sild

Velise jõgi (111270)

58 44 04

24 09 30

Nurtu sild

Nurtu jõgi (111310)

58 46 48

24 33 53

Kivi-Vigala sild

Enge jõgi (111420)

58 42 37

24 21 58

Kükita sild

Pärnu jõgi (112350)

58 56 42

25 36 42

Mündi sild

Pärnu jõgi (112350)

58 52 59

25 34 44

Reopalu

Pärnu jõgi (112350)

58 52 11

25 32 32

Türi

Pärnu jõgi (112350)

58 47 33

25 25 22

Jändja

Pärnu jõgi (112350)

58 45 13

25 19 19

Kurgja

Pärnu jõgi (112350)

58 39 55

25 15 23

Vihtra kärestik

Pärnu jõgi (112350)

58 35 14

25 01 10

Vanksi kärestik

Pärnu jõgi (112350)

58 29 56

24 52 01

Sindi paisualune

Pärnu jõgi (112350)

58 24 42

24 39 13

Mäo sild

Vodja jõgi (112380)

58 54 28

25 37 10

Põhjaka sild

Esna jõgi (112410)

58 53 33

25 40 13

Reopalu sild

Reopalu jõgi (112510)

58 52 46

25 31 15

Särevere sild

Prandi jõgi (112570)

58 47 09

25 25 44

Suurejõe sild

Käru jõgi (112900)

58 37 25

25 06 33

Eistvere

Navesti jõgi (113160)

58 41 49

25 44 03

Loopre

Navesti jõgi (113160)

58 37 53

25 46 49

Navesti sild

Navesti jõgi (113160)

58 35 22

25 31 46

Vihiküla sild

Navesti jõgi (113160)

58 35 00

25 21 51

Aesoo rippsild

Navesti jõgi (113160)

58 30 37

25 02 54

Tohera rippsild

Navesti jõgi (113160)

58 29 53

24 55 37

Koksvere truup

Räpu oja (113340)

58 38 02

25 38 48

Kaansoo sild

Saarjõgi (113470)

58 34 38

25 13 17

Karksi paisualune

Halliste jõgi (113600)

58 06 55

25 32 37

Kariste sild

Halliste jõgi (113600)

58 08 18

25 22 22

Reinse kärestik

Halliste jõgi (113600)

58 16 06

25 06 20

Tipu sild

Halliste jõgi (113600)

58 21 46

25 03 42

Riisa sild

Halliste jõgi (113600)

58 28 47

24 59 48

Riisa sild

Halliste jõgi (113600)

58 28 46

24 59 41

Everti sild

Pöögle oja (113630)

58 07 19

25 27 04

Kamali paisualune

Tõlla oja (113730)

58 12 40

25 11 08

Alva sild

Alva jõgi (113840)

58 15 02

25 07 00

alamjooksu sild

Raudna jõgi (113910)

58 27 26

24 59 36

Ala sild

Õhne jõgi (101370)

58 00 46

25 41 33

Holdre sild

Õhne jõgi (101370)

57 56 03

25 45 54

Koorküla sild

Õhne jõgi (101370)

57 56 46

25 53 00

Patküla sild

Õhne jõgi (101370)

57 58 19

25 55 56

Härma kärestik

Õhne jõgi (101370)

58 01 41

25 57 52

Leebiku veski

Õhne jõgi (101370)

58 04 50

25 58 25

Suislepa sild

Õhne jõgi (101370)

58 08 48

25 58 50

Helme sild

Helme jõgi (101480)

58 01 12

25 52 54

Rulli sild

Jõku jõgi (101530)

58 02 05

25 58 34

Sihva sild

Väike Emajõgi (100820)

58 00 58

26 26 45

Märdi

Väike Emajõgi (100820)

57 58 26

26 24 55

Restu

Väike Emajõgi (100820)

57 56 41

26 22 34

Sangaste

Väike Emajõgi (100820)

57 54 54

26 19 25

Tagula

Väike Emajõgi (100820)

57 51 51

26 19 07

Iigaste

Väike Emajõgi (100820)

57 49 52

26 16 07

Sooru

Väike Emajõgi (100820)

57 51 03

26 07 55

Jõgeveste

Väike Emajõgi (100820)

57 59 08

26 02 56

Pikasilla

Väike Emajõgi (100820)

58 05 01

26 03 40

Koljaku sild

Visula jõgi (100920)

57 54 09

26 21 28

Liiva sild

Antsla jõgi (100950)

57 52 31

26 22 12

Iigaste sild

Ärnu jõgi (101020)

57 49 31

26 16 51

Laatre

Laatre jõgi (101110)

57 51 57

26 14 36

100 m suudmest

Pedeli jõgi (101210)

57 50 54

26 08 02

Purtsi sild

Purtsi jõgi (101310)

58 05 11

26 05 01

Ritsike

Võhandu jõgi (100300)

57 59 30

26 44 40

Kärgula

Võhandu jõgi (100300)

57 55 51

26 42 58

Utita

Võhandu jõgi (100300)

57 52 50

26 44 25

Sõmerpalu

Võhandu jõgi (100300)

57 50 47

26 50 16

Võru

Võhandu jõgi (100300)

57 51 40

26 58 11

Kirumpää

Võhandu jõgi (100300)

57 51 58

26 59 36

Kääpa

Võhandu jõgi (100300)

57 52 22

27 06 58

Leevi

Võhandu jõgi (100300)

57 56 51

27 12 28

Reo

Võhandu jõgi (100300)

57 59 05

27 15 53

Toolamaa

Võhandu jõgi (100300)

58 05 58

27 21 38

Räpina

Võhandu jõgi (100300)

58 05 30

27 27 30

Kiviküla

Sillaotsa jõgi (100330)

57 57 29

26 39 38

Kärgula

Kärgula oja (100370)

57 55 49

26 41 40

Mõrgi

Karioja (100490)

57 53 50

27 05 16

Tamme

Iskna jõgi (100510)

57 51 27

27 06 59

Rahumäe

Pahtpää jõgi (100640)

58 04 08

27 23 46

Suur-Veerksu

Mädajõgi (100660)

58 02 27

27 29 02

Kukruse

Pühajõgi (106700)

59 23 45

27 22 26

Kotinuka

Pühajõgi (106700)

59 22 43

27 25 02

Toila teerist

Pühajõgi (106700)

59 22 26

27 30 20

Voka teerist

Pühajõgi (106700)

59 22 49

27 33 24

Toila-Oru

Pühajõgi (106700)

59 22 13

27 31 04

200 m suudmest

Rausvere jõgi (106730)

59 22 17

27 30 37

Toila tee sild

Mägara oja (106780)

59 24 08

27 30 36

Kulina

Kunda jõgi (107290)

59 12 24

26 34 05

Roostova

Kunda jõgi (107290)

59 13 53

26 36 45

Mädaoja

Kunda jõgi (107290)

59 17 02

26 40 19

Ulvi

Kunda jõgi (107290)

59 19 33

26 37 22

Sämi

Kunda jõgi (107290)

59 22 24

26 34 53

Kohala

Kunda jõgi (107290)

59 25 07

26 32 15

Lammasmäe

Kunda jõgi (107290)

59 27 43

26 32 47

Lontova

Kunda jõgi (107290)

59 30 35

26 32 18

Liiva

Ädara jõgi (107310)

59 13 24

26 41 37

Sae

Voore oja (107350)

59 16 12

26 37 51

Muru

Vaeküla oja (107370)

59 22 48

26 33 02

Paatna

Selja jõgi (107460)

59 22 31

26 17 12

Päide

Selja jõgi (107460)

59 22 48

26 19 20

Arkna

Selja jõgi (107460)

59 23 26

26 23 27

Essu

Selja jõgi (107460)

59 26 14

26 22 50

Varangu

Selja jõgi (107460)

59 29 11

26 19 42

Karepa

Selja jõgi (107460)

59 32 40

26 24 18

Veltsi

Veltsi oja (107490)

59 23 22

26 15 31

Narva mnt.

Haljala oja (107510)

59 25 18

26 17 27

Roodevälja

Soolikaoja (107530)

59 21 53

26 21 00

Narva mnt.

Sõmeru jõgi (107560)

59 21 53

26 26 29

Litsmetsa

Mustjõgi (115480)

57 46 12

26 36 59

Luhametsa

Mustjõgi (115480)

57 46 04

26 45 39

Roosiku

Mustjõgi (115480)

57 44 34

26 42 58

Vana-Roosa

Mustjõgi (115480)

57 40 09

26 40 47

Mõniste

Mustjõgi (115480)

57 37 06

26 36 21

Tsirgumäe

Mustjõgi (115480)

57 35 55

26 20 59

alamjooksu sild

Pärlijõgi (115570)

57 45 25

26 46 01

Varstu

Raudsepa oja (115710)

57 39 03

26 39 44

Roogsoo

Vaidava jõgi (115800)

57 35 58

26 34 24

Tursa

Peetri jõgi (115870)

57 35 24

26 29 55

Hargla

Hargla oja (115930)

57 36 51

26 24 02

Simuna allikad

Pedja jõgi (102370)

59 02 33

26 24 18

Mällo paisualune

Pedja jõgi (102370)

59 02 01

26 24 20

Reastvere sild

Pedja jõgi (102370)

58 54 45

26 29 51

Rohe sild

Pedja jõgi (102370)

58 49 24

26 22 41

Härjanurme

Pedja jõgi (102370)

58 40 57

26 21 55

Tõrve

Pedja jõgi (102370)

58 35 58

26 22 38

Puurmani

Pedja jõgi (102370)

58 34 29

26 17 33

Utsali sild

Pedja jõgi (102370)

58 32 38

26 14 09

Onga sild

Onga jõgi (102560)

58 52 25

26 20 50

Puurmani

Kaave jõgi (102720)

58 34 44

26 19 03

Pikknurme

Pikknurme jõgi (102830)

58 36 09

26 12 55

Umbusi sild

Umbusi jõgi (102920)

58 35 01

26 06 18

Ropso sild

Ahja jõgi (104720)

57 58 55

26 51 41

Tille sild

Ahja jõgi (104720)

58 00 50

26 55 24

Aarna sild

Ahja jõgi (104720)

58 03 35

26 56 32

Koorvere sild

Ahja jõgi (104720)

58 07 25

26 57 36

Väike-Taevaskoda

Ahja jõgi (104720)

58 06 38

27 02 56

Porgandi sild

Ahja jõgi (104720)

58 06 43

27 05 15

Ahja sild

Ahja jõgi (104720)

58 12 33

27 06 48

Möksi sild

Hilba jõgi (104760)

58 06 23

26 55 16

Põrste sild

Leevi jõgi (104790)

58 07 33

26 56 22

Punaku sild

Piigaste oja (104830)

58 07 13

26 55 32

Kiidjärve

Hatiku oja (104860)

58 08 04

27 01 06

Himmaste sild

Orajõgi (104880)

58 05 25

26 04 42

Arnike sild

Lutsu jõgi (104950)

58 12 27

27 10 11

Alekvere sild

Avijõgi (105690)

59 05 23

26 39 13

Paasvere sild

Avijõgi (105690)

59 04 05

26 39 44

Ilistvere sild

Avijõgi (105690)

59 02 17

26 41 26

Kaasiksaare sild

Avijõgi (105690)

58 59 58

26 45 48

Kõveriku sild

Avijõgi (105690)

58 59 58

26 49 02

Vadi koole

Avijõgi (105690)

58 59 57

26 56 49

Vadi küla

Avijõgi (105690)

58 58 46

26 59 20

Separa küla

Avijõgi (105690)

58 57 56

27 01 53

Venevere

Karja oja I (105740)

59 01 15

26 43 48

Avinurme

Avinurme oja (105790)

58 59 54

26 51 10

Lanksaare sild

Reiu jõgi (114540)

58 01 09

24 47 38

Viisireiu sild

Reiu jõgi (114540)

58 04 41

24 49 57

Tõitoja sild

Reiu jõgi (114540)

58 10 15

24 49 15

Peedi sild

Reiu jõgi (114540)

58 13 07

24 43 03

Surju sild

Reiu jõgi (114540)

58 14 13

24 42 15

Laadi koole

Reiu jõgi (114540)

58 17 28

24 37 31

Veelikse sild

Veelikse oja (114550)

58 02 19

24 51 32

Kalita sild

Külge oja (114590)

58 05 13

24 54 28

Surju

Surju oja (114660)

58 14 10

24 42 18

Surju sild

Lähkma jõgi (114680)

58 14 38

24 43 44

Lodja tee sild

Vaskjõgi (114760)

58 19 23

24 41 05

Reiu uus sild

Ura jõgi (114810)

58 17 21

24 36 12

Tõrise

Lõve jõgi (117350)

58 26 38

22 29 35

Eikla

Lõve jõgi (117350)

58 26 43

22 32 58

Haeska sild

Lõve jõgi (117350)

58 25 44

22 41 16

Aru sild

Lõve jõgi (117350)

58 24 49

22 45 36

Uue-Lõve sild

Lõve jõgi (117350)

58 21 23

22 50 10

Piisupi sild

Valgejõgi (107920)

59 11 42

26 10 41

Vahakulmu sild

Valgejõgi (107920)

59 14 56

26 03 33

Moe sild

Valgejõgi (107920)

59 15 36

26 00 27

Sikka sild

Valgejõgi (107920)

59 20 34

25 49 32

Valgejõe küla sild

Valgejõgi (107920)

59 28 06

25 47 37

Nõmmeveski paisualune

Valgejõgi (107920)

59 30 30

25 47 30

Vanaveski kärestik

Valgejõgi (107920)

59 33 34

25 43 45

Imastu allika väljavool

Imastu allikas1

59 16 14

25 59 54

Lehtse mnt. sild

Rauakõrve oja (107950)

59 16 30

25 55 04

Loksa mnt. sild

Vasaristi oja (108030)

59 30 28

25 45 46

Kiigumõisa sild

Jägala jõgi (108350)

59 02 54

25 39 19

Simisalu sild

Jägala jõgi (108350)

59 06 17

25 34 15

Vetla pais

Jägala jõgi (108350)

59 13 10

25 27 11

Soodla sild

Jägala jõgi (108350)

59 23 14

25 20 04

Räägu-Tammiku

Jägala jõgi (108350)

59 25 28

25 12 40

Jägala joa all

Jägala jõgi (108350)

59 27 03

25 10 42

Vetepere sild

Ambla jõgi (108420)

59 08 09

25 36 16

ülalpool Liivoja suuet

Jänijõgi (108500)

59 16 07

25 29 12

Alajaama sild

Mustjõgi (108570)

59 16 52

25 27 40

veehoidla paisu all

Aavoja (108660)

59 19 56

25 22 56

Soodla sild

Soodla jõgi (108700)

59 23 25

25 20 42

Jõelähtme asula

Jõelähtme jõgi (108790)

59 26 33

25 08 20

Saueaugu truup

Pirita jõgi (108920)

59 04 34

25 20 51

Sõmeru sild

Pirita jõgi (108920)

59 10 31

25 16 34

Uuemõisa sild

Pirita jõgi (108920)

59 12 26

25 06 40

Patika

Pirita jõgi (108920)

59 18 17

24 56 52

Vaskjala

Pirita jõgi (108920)

59 21 40

24 56 54

Iru sild

Pirita jõgi (108920)

59 27 31

24 54 17

Uuemõisa sild

Kuivajõgi (109050)

59 12 13

25 05 52

Tuhala sild

Tuhala jõgi (109140)

59 03 31

24 58 02

Haljamardi sild

Angerja oja (109170)

59 05 00

24 53 30

Sillaotsa sild

Leivajõgi (109220)

59 21 47

25 00 43

Karitsa sild

Keila jõgi (109610)

59 00 05

25 01 08

Hõreda sild

Keila jõgi (109610)

59 01 26

24 55 47

Purila sild

Keila jõgi (109610)

59 04 54

24 49 52

Lohu sild

Keila jõgi (109610)

59 07 42

24 47 32

Kohila alev

Keila jõgi (109610)

59 10 53

24 44 55

Kiisa sild

Keila jõgi (109610)

59 14 03

24 41 06

Jõgisoo sild

Keila jõgi (109610)

59 16 25

24 31 25

Keila linn

Keila jõgi (109610)

59 18 38

24 26 14

Keila-Joa sild

Keila jõgi (109610)

59 23 39

24 17 58

Pirgu sild

Atla jõgi (109690)

59 07 11

24 50 31

Maidla sild

Maidla jõgi (109830)

59 13 04

24 35 00

Lehtmetsa sild

Vihterpalu jõgi (110170)

59 03 31

23 54 15

Inka sild

Vihterpalu jõgi (110170)

59 06 36

23 51 35

Hatu mõisa sild

Vihterpalu jõgi (110170)

59 11 50

23 56 08

Hatu II sild

Vihterpalu jõgi (110170)

59 12 37

23 55 40

Tamse sild

Vihterpalu jõgi (110170)

59 14 57

23 52 05

Vihterpalu sild

Vihterpalu jõgi (110170)

59 15 35

23 52 34

Kuiemõisa sild

Piirsalu jõgi (110210)

59 06 05

24 01 30

Kuijõe sild

Kõrtsioja (110230)

59 05 39

23 59 57

Keila mnt. sild

Kaldamäe oja (110250)

59 07 46

24 04 22

Keila mnt. sild

Pennu oja (110270)

59 08 48

24 04 48


1 Imastu allikas: ilma numbrita, Imastu allikajärve (202190) väljavool, suubub Valgejõkke (107920).

7) sooseirejaamad:

Jõgi (nr) või seirekoht

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Linnusaare oja

Linnusaare

58 52 15

26 11 52

Mustjõgi (103100)

Tulijärve

58 53 02

2614 24

Tooma kraav

Tooma 1

58 52 50

2614 22

Põdra kraav

Tooma 5

58 52 34

2614 16

Männiku kraav

Tooma 4

58 52 29

2615 47

Drenaažikoguja

Tooma 6

58 52 28

2616 13

Tooma peakraav

Tooma 7

58 52 02

2616 02

[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 6. Rannikumere seirejaamad

Rannikumere seirejaamad on järgmised:
1) rannikumere hüdroloogiajaamad:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Heltermaa RJ

58 51 59

23 02 48

Kunda MHJ

59 31 33

26 32 41

Loksa RJ

59 34 58

25 42 21

Muuga (Tammneeme) RJ

58 32 00

24 50 00

Narva-Jõesuu MHJ

59 28 06

28 02 32

Paldiski MHJ

59 21 01

24 02 53

Pärnu MHJ

58 23 12

24 29 33

Ristna MHJ

58 55 14

22 03 23

Ruhnu MHJ

57 47 00

23 15 32

Virtsu MHJ

58 34 29

23 30 29

Rohuküla RJ

59 54 16

23 25 31

Toila RJ

59 25 35

27 32 01

Dirhami RJ

59 12 34

23 29 54


2) rannikumere suurendatud mõõtmissagedusega seirejaamad:

Jaama
nr

Piirkond

Koordinaadid

Vee sügavus (m)

Põhjalaius

Idapikkus

F3

Soome laht

59 50 18

24 50 18

80

2

Tallinna laht

59 32 48

24 39 12

44

57a

Tallinna laht

59 27 00

24 47 18

10

K5

Pärnu laht

58 20 30

24 25 48

5

K21

Pärnu laht

58 13 00

24 18 30

10

K2

Liivi laht

58 04 00

23 57 12

11

N12

Narva laht

59 38 00

27 27 00

38

N8

Narva laht

59 29 36

27 59 00

17

38

Narva laht

59 24 24

27 47 00

8


3) rannikumere sesoonse seire jaamad:

Jaama
nr

Piirkond

Koordinaadid

Vee sügavus (m)

Põhjalaius

Idapikkus

Soome laht

N12

Narva laht

59 38 00

27 27 00

38

N8

Narva laht

59 29 36

27 59 00

17

38

Narva laht

59 24 24

27 47 00

8

15

Narva laht

59 32 24

27 10 30

25

12c

Narva laht

59 28 00

27 01 00

13

G

Kunda laht

59 33 48

26 37 24

14

F1

Soome laht

60 04 24

26 20 30

66

14

Soome laht

59 50 00

25 37 00

75

18a

Kolga laht

59 33 00

25 20 00

46

18

Soome laht

59 37 30

25 11 00

102

17

Soome laht

59 43 00

25 01 00

100

F3

Soome laht

59 50 18

24 50 18

80

3

Muuga laht

59 32 48

24 57 00

43

2

Tallinna laht

59 32 48

24 39 12

44

57a

Tallinna laht

59 27 00

24 47 18

10

19

Soome laht

59 36 30

24 21 00

85

PE

Lahepera laht

59 22 48

24 09 18

21

PW

Paldiski laht

59 20 30

24 02 00

24

23a

Soome laht

59 11 00

23 22 00

25

23

Soome laht

59 19 30

23 16 00

90

22

Soome laht

59 26 00

23 09 00

95

H1

Soome laht

59 29 00

22 54 00

80

Väinameri

V15

Väinameri

58 49 00

23 13 00

7

Liivi laht

K21

Pärnu laht

58 13 00

24 18 30

9

K5

Pärnu laht

58 20 30

24 25 48

6

K2

Liivi laht

58 04 00

23 57 12

11

107

Liivi laht

57 51 00

23 55 00

30

111

Liivi laht

57 48 48

22 53 18

38

G1

Ruhnu süvik

57 37 00

23 37 00

53

114

Kura kurk

57 49 00

22 17 00

31

125

Liivi laht

58 12 00

23 24 00

30

Läänemere avaosa

34a

Läänemere avaosa

57 58 00

21 33 00

28

32

Läänemere avaosa

57 58 30

20 32 00

100

J1

Läänemere avaosa

57 20 00

20 06 00

240

H2

Läänemere avaosa

59 02 00

21 05 00

180

25

Läänemere avaosa

59 23 00

21 49 00

80


4) rannikumere põhjataimestiku seire jaamad:

Jaama
nr

Piirkond

Koordinaadid1

Põhjalaius

Idapikkus

1

Eru laht

59 38 27

25 46 00

2

Tallinna laht

59 28 30

24 43 27

3

Hiiumaa laiud

58 49 48

23 08 36

4

Küdema laht

58 33 30

22 17 12

5

Kõiguste laht

58 21 44

22 59 33

6

Pärnu laht

58 16 54

24 16 04

1 Transekti alguspunkti koordinaadid.

5) rannikumere ohtlike ainete seirejaamad:

Jaama
nr

Piirkond

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

1

Pärnu laht

58 19 00

24 26 00

2

Kakumäe laht

59 28 54

24 29 48

3

Käsmu laht

59 38 12

25 56 12

4

Kunda laht

59 35 36

26 32 48

5

Sillamäe, Narva laht

59 29 00

27 44 54

6

Matsalu laht

58 45 00

23 35 00

7

Osmussaare piirkond Soome lahes

59 20 00

23 20 00

8

Vilsandi piirkond Läänemeres

58 23 00

21 45 00

[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 7. Metsaseire jaamad

1) I astme metsaseire jaamad:

Jaama
nr1

Asukoht

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

1

Sagadi metskond, kvartal 38, eraldus 46 (Loksa)

59 34 44

25 35 18

2

Sagadi metskond, kvartal 2, eraldus 21

59 34 48

26 08 23

3

Keila metskond, kvartal 102, eraldus 8 (Vääna)

59 23 04

24 25 45

4

Viimsi metskond, kvartal 10

59 24 34

24 45 29

5

Viimsi metskond, kvartal 81, eraldus 9

59 28 08

25 01 53

7

Anija metskond, kvartal 12, eraldus 7 (Kuusalu)

59 27 57

25 35 19

12

Kohtla metskond, kvartal 439, eraldus 24

59 26 42

27 20 49

13

Vaivara vald, Otsa maaüksus

59 26 05

28 07 02

20

Paunküla metskond, kvartal 77, eraldus 1 (Rooküla)

59 17 53

25 19 25

21

Aegviidu metskond, kvartal 53, eraldus 18

59 17 24

25 35 40

23

Kadrina vald, maaüksus A-63

59 18 07

26 08 48

25

Põlula metskond, kvartal 42, eraldus 6

59 17 52

26 43 44

26

Maidla vald, Taruma maaüksus

59 18 03

26 59 00

27

Mäetaguse metskond, kvartal 307, eraldus 19

59 18 01

27 16 32

28

Ahtme metskond, kvartal 313, eraldus 8

59 18 00

27 33 43

29

Vaivara metskond, kvartal 149, eraldus 2

59 17 48

27 50 49

30

Piirsalu metskond, kvartal 156, eraldus 2 (Nõva)

59 07 27

23 47 31

31

Piirsalu metskond, kvartal 74, eraldus 9 (Seljaküla)

59 05 30

23 55 15

35

Vahastu metskond, kvartal 25, eraldus 1 (Järlepa)

59 08 58

25 03 37

38

Rava metskond, kvartal 5, eraldus 14

59 08 57

25 53 16

40

Väike-Maarja vald, Kirikumõisa

59 09 22

26 26 12

41

Tudu metskond, kvartal 503, eraldus 5

59 09 34

26 42 40

42

Tudulinna vald, Põldemasaare

59 09 38

26 58 45

43

Iisaku metskond, kvartal 51, eraldus 10

59 09 22

27 16 13

44

Permisküla metskond, kvartal 76, eraldus 21

59 09 12

27 33 14

45

Permisküla kvartal 379, eraldus 13

59 09 02

27 50 03

46

Kärdla metskond, kvartal 156, eraldus 11 (Tahkuna)

59 00 21

22 39 29

47

Kärdla metskond, kvartal 50, eraldus 1 (Vormsi)

59 00 29

23 13 02

57

Huuksi metskond, kvartal 7, eraldus 6 (Kou)

58 59 55

25 53 17

59

Triigi metskond, kvartal 424, eraldus 21

59 00 57

26 26 15

62

Iisaku vald, Mahovi maaüksus

59 00 47

27 16 11

63

Permisküla metskond, kvartal 709, eraldus 16

59 00 43

27 32 56

64

Putkaste metskond, kvartal 177, eraldus 15 (Nõmba)

58 52 01

22 39 08

65

Putkaste metskond, kvartal 152, eraldus 9 (Käina)

58 51 21

22 55 54

70

Kõnnu metskond, kvartal 45, eraldus 4 (Järvakandi)

58 50 54

24 46 26

75

Laiuse metskond, kvartal 53, eraldus 35

58 51 55

26 08 50

76

Torma vald, Kase maaüksus A-59

58 52 07

26 26 20

80

Haapsalu, kvartal 232, eraldus 7 (Lihula)

58 36 37

23 56 32

84

Vändra metskond, kvartal 14, eraldus 2

58 42 29

25 03 50

88

Põltsamaa metskond, kvartal 217, eraldus 8

58 42 58

26 09 51

98

Audru metskond, kvartal 5, eraldus 25

58 32 47

24 14 45

102

Vastemõisa metskond, kvartal 79, eraldus 3

58 34 16

25 20 47

103

Aimla metskond, kvartal 51, eraldus 3

58 35 02

25 36 31

104

Aimla metskond, kvartal 607, eraldus 3

58 34 35

25 53 36

108

Vara metskond, kvartal 54, eraldus 11

58 34 47

27 00 03

109

Kihelkonna metskond, kvartal 235, eraldus 4 (Mustjala)

58 25 46

22 21 53

114

Audru metskond, kvartal 59, eraldus 10

58 24 44

24 15 20

115

Surju metskond, kvartal 460, eraldus 12

58 24 07

24 32 28

117

Soomaa metskond, kvartal 123, eraldus 7

58 25 24

25 04 33

118

Soomaa metskond, kvartal 517, eraldus 17

58 25 31

25 20 50

120

Aimla talumets

58 25 55

25 53 33

121

Aimla metskond, kvartal 563, eraldus 2

58 25 52

26 09 08

123

Tartu vald, Järvevahi maaüksus

58 26 01

26 43 12

124

Vara vald, Virksimetsa

58 25 57

27 02 45

125

Kihelkonna metskond, kvartal 268, eraldus 3

58 17 37

22 04 58

127

Kuressaare, kvartal 98, eraldus 10 (Kangruselja)

58 16 53

22 38 17

129

Kilingi metskond, kvartal 144, eraldus 15

58 16 37

24 49 10

130

Kanaküla metskond, kvartal 36, eraldus 9

58 16 49

25 05 12

131

Õisu metskond, kvartal 468, eraldus 1

58 16 56

25 21 22

133

Tarvastu metskond, kvartal 78, eraldus 4

58 17 18

25 53 57

135

Elva metskond, kvartal 37

58 17 12

26 26 58

140

Laiksaare metskond, kvartal 50, eraldus 7 ja Juurika talu

58 07 36

24 32 58

141

Lodja metskond, kvartal 110, eraldus 8

58 07 49

24 49 22

147

Aakre metskond, kvartal 47, eraldus 13

58 08 24

26 26 22

151

Kuresaare metskond, kvartal 165, eraldus 7

57 59 34

22 05 44

152

Orajõe metskond, kvartal 407, eraldus 8

57 58 57

24 33 52

153

Jäärja metskond, kvartal 194, eraldus 9

57 59 18

24 50 00

154

Helme vald, Ala Sõnni maaüksus

57 59 45

25 38 30

157

Otepää vald, Kasemetsa talu

58 00 42

26 27 14

159

Erastvere metskond, kvartal 474, eraldus 7

58 00 19

27 00 09

162

Hummuli vald, nr 54

57 51 12

25 55 22

168

Orava metskond, kvartal 163, eraldus 30

57 51 42

27 32 43

169

Orava metskond, kvartal 592, eraldus 7

57 51 29

27 47 18

170

Antsla vald, Konnumäe

57 43 05

26 28 10

171

Roosa metskond, kvartal 120, eraldus 4

57 42 24

26 44 52

172

Rõuge vald, Koke talu 90

57 43 21

27 00 33

174

Taheva metskond, kvartal 7, eraldus 1

57 34 21

26 28 29

175

Misso metskond, kvartal 213, eraldus 21

57 35 00

27 17 43

183

Õisu metskond, kvartal 136, eraldus 10

58 08 33

25 38 22

184

Laeva metskond, kvartal 89

58 26 16

26 26 46

185

Vardi metskond, kvartal 195, eraldus 1 (Märjamaa)

58 59 12

24 29 46

186

end. Karjalasma kvartal 152, eraldus 9

58 33 49

22 55 32

187

Märjamaa metskond, kvartal 81, eraldus 4 (Vardi)

58 58 15

24 13 49

188

Vahastu metskond, kvartal 21

59 08 49

24 47 10

189

Vardi metskond, kvartal 107, eraldus 3 (Kenu)

59 07 42

24 29 25

190

Porkuni metskond, kvartal 107, eraldus 16

59 09 13

26 09 10

191

Järvselja, kvartal 165, eraldus 2

58 17 44

27 16 06

192

Taali metskond, kvartal 123, eraldus 3

58 25 01

24 48 05

193

Pikknurme metskond, kvartal 404, eraldus 7

58 34 46

26 26 29

194

Misso metskond, kvartal 411, eraldus 8

57 42 49

27 14 20

195

Halliku metskond, kvartal 49, eraldus 1

58 51 30

26 45 47

1 Euroopa metsaseire programmis ICP Forests (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) Eesti jaamad.

 

2) II astme metsaseire jaamad:

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

II-1 Sagadi

59 33 42

26 02 46

II-2 Vihula

59 34 42

26 07 57

II-3 Pikasilla

58 03 29

26 06 53

II-4 Kiidjärve

58 07 31

27 03 12

II-6 Mäksa

58 21 38

26 58 31

II-7 Karula

57 42 02

26 31 03


[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 8. Kiirgusseirejaamad

Kiirgusseirejaamad on järgmised:
1) atmosfääri kiirgusseirejaamad

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Kunda

59 31 05

26 32 44

Kärdla

58 59 38

22 49 19

Mustvee

58 51 55

26 57 09

Narva-Jõesuu

59 27 46

28 02 45

Nigula

58 57 08

23 49 00

Pärnu

58 22 53

24 30 00

Sõrve

57 54 45

22 03 25

Tallinn, Kopli

59 26 55

24 43 00

Tõravere

58 15 53

26 27 42

Türi

58 48 34

25 24 35

Valga

57 47 18

26 02 00

Võru

57 50 43

27 01 10

Väike-Maarja

59 08 30

26 13 52


2) mere kiirgusseire jaamad seireliigiti:

Seire liik

Jaam

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Merevee seire

N8

59 29 36

27 59 00

EE17

59 43 00

25 01 00

PE

59 22 48

24 09 18

PW

59 20 30

24 02 00

EE22

59 26 00

23 09 00

BY 28

59 02 00

21 05 00

Põhjasetete seire

EE17

59 43 00

25 01 00

BY 28

59 02 00

21 05 00

Merekalade seire

Sillamäe

59 28 00

27 45 00

Paldiski

59 22 00

24 10 00

Meretaimede seire

Sillamäe

59 28 00

27 45 00

Paldiski

59 22 00

24 10 00

§ 9. Seismoloogilise seire jaamad

Seismoloogilise seire jaamad on järgmised:

Jaam

Koordinaadid

Kõrgus merepinnast (m)

Põhjalaius

Idapikkus

Tartu

58 22 47

26 43 18

67

Suurupi

59 27 49

24 22 49

42

2. peatükk
KESKKONNASEIREALAD

§ 10. Mereranniku seirealad

Mereranniku seirealad on järgmised:

Ala

Profiili nr1

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Narva-Jõesuu

5

59 28 10

28 02 33

12

59 27 53

28 02 14

17

59 27 46

28 02 06

21

59 27 44

28 02 04

24

59 27 41

28 02 00

30

59 27 31

28 01 50

36

59 27 22

28 01 42

45

59 27 12

28 01 32

49

59 27 05

28 01 23

52

59 26 56

28 01 12

54

59 26 50

28 01 04

57

59 26 41

28 00 50

60

59 26 33

28 00 39

63

59 26 26

28 00 29

66

59 26 22

28 00 23

Võsu

1

59 34 43

25 57 33

2

59 34 40

25 57 31

3

59 34 42

25 57 24

4

59 34 40

25 57 15

Kaberneeme

1

59 31 03

25 16 27

2

59 31 04

25 16 27

3

59 31 05

25 16 28

Pirita

1

59 29 05

24 50 17

2

59 29 00

24 50 16

3

59 28 51

24 50 12

4

59 28 44

24 50 09

5

59 28 37

24 50 05

6

59 28 31

24 50 03

7

59 28 20

24 49 51

8

59 28 25

24 49 57

9

59 28 11

24 49 46

10

59 28 09

24 49 45

Laulasmaa

1

59 22 39

24 17 42

2

59 22 41

24 13 38

3

59 22 49

24 13 25

4

59 22 54

24 13 18

5

59 23 01

24 12 58

6

59 23 19

24 12 42

Kloogaranna

1

59 20 36

24 14 20

2

59 20 32

24 14 04

3

59 20 29

24 13 43

4

59 20 26

24 13 24

5

59 20 24

24 13 02

6

59 20 24

24 12 38

7

59 20 25

24 12 12

Kersalu

1

59 21 15

24 09 43

2

59 21 08

24 10 09

3

59 20 59

24 10 36

4

59 20 45

24 10 58

Alliklepa

1

59 17 04

23 47 20

2

59 17 03

23 47 25

3

59 17 03

23 47 34

4

59 17 03

23 47 44

5

59 17 03

23 47 52

6

59 17 03

23 47 59

Keibu

1

59 16 19

23 43 57

2

59 16 08

23 43 52

3

59 16 02

23 43 49

4

59 16 02

23 43 52

5

59 15 29

23 43 51

7

59 15 25

23 44 25

8

59 15 22

23 44 35

9

59 15 17

23 44 41

10

59 15 05

23 44 42

11

59 14 54

23 44 41

12

59 14 40

23 44 31

13

59 14 31

23 44 24

14

59 14 22

23 44 12

15

59 14 09

23 43 50

16

59 13 58

23 43 18

17

59 13 53

23 43 01

18

59 13 44

23 42 27

19

59 13 49

23 42 43

20

59 13 51

23 43 03

22

59 13 41

23 42 07

23

59 13 44

23 41 42

24

59 13 45

23 41 29

25

59 13 54

23 41 16

26

59 13 59

23 41 01

27

59 14 01

23 40 56

28

59 14 05

23 40 27

29

59 14 11

23 40 19

30

59 14 27

23 40 00

Nõva

1

59 14 00

23 37 27

2

59 14 00

23 37 32

3

59 14 00

23 37 36

4

59 14 00

23 37 41

5

59 14 00

23 37 45

6

59 14 01

23 37 50

7

59 14 01

23 37 54

8

59 14 00

23 37 23

9

59 14 50

23 39 36

10

59 14 47

23 39 25

11

59 14 42

23 39 15

Spithami

1

59 13 18

23 31 45

2

59 13 09

23 31 56

3

59 13 01

23 32 09

Dirhami

1

59 12 34

23 30 13

2

59 12 09

23 30 13

3

59 12 09

23 30 13

4

59 12 33

23 29 29

5

59 12 33

23 29 29

6

59 12 30

23 29 27

7

59 12 34

23 29 29

8

59 12 34

23 29 29

9

59 12 34

23 29 29

Matsi

1

58 21 57

23 44 25

 

2

58 21 52

23 44 30

3

58 21 49

23 44 33

4

58 21 45

23 44 37

5

58 21 41

23 44 40

Valgeranna

1

58 23 09

24 21 46

1a

58 23 09

24 21 51

2

58 23 09

24 21 57

3

58 23 09

24 22 03

3a

58 23 09

24 22 08

4

58 23 10

24 22 18

5

58 23 10

24 22 29

6

58 23 10

24 22 40

7

58 23 10

24 22 55

8

58 23 10

24 23 09

9

58 23 10

24 23 17

10

58 23 10

24 23 25

11

58 23 10

24 23 30

Lemmeoja

1

57 58 04

24 24 14

2

57 58 06

24 24 15

3

57 58 06

24 24 13

4

57 58 07

24 24 16

Mändjala

1

58 12 51

22 19 44

2

58 12 52

22 19 50

3

58 12 53

22 19 54

4

58 12 54

22 19 59

Järve-1

1

58 12 18

22 18 07

2

58 12 16

22 18 01

3

58 12 12

22 17 56

4

58 12 12

22 17 51

1

58 11 24

22 16 52

2

58 11 21

22 16 10

3

58 11 19

22 16 04

4

58 11 13

22 16 01

  

5

58 11 11

22 15 57

1

58 11 55

22 17 15

2

58 11 54

22 17 12

3

58 11 49

22 17 07

4

58 11 50

22 17 03

6

58 11 10

22 15 54

Küdema

1

58 31 47

22 16 59

2

58 31 47

22 16 59

3

58 31 47

22 16 59

4

58 32 11

22 17 02

5

58 32 07

22 16 58

6

58 32 16

22 17 02

Harilaid

1

58 29 47

21 50 26

2

58 29 48

21 50 25

3

58 29 49

21 50 25

4

58 29 38

21 51 04

5

58 29 39

21 50 58

Tareste

2

59 02 09

22 41 34

3

59 02 14

22 41 32

4

59 02 18

22 41 28

4a

59 02 22

22 41 24

Ristna-Kalana

1

58 55 34

22 02 44

2

58 55 36

22 02 39

3

58 55 38

22 02 34

4

58 55 39

22 02 22

Luidja

1

58 56 33

22 20 30

2

58 56 30

22 20 38

3

58 56 27

22 20 48

4

58 56 23

22 21 04

5

58 56 21

22 21 15

6

58 56 01

22 23 15

7

58 56 01

22 23 21

8

58 56 03

22 23 33

10

58 56 58

22 24 58

Tahkuna

1

59 05 13

22 39 13

2

59 05 13

22 39 15

3

59 05 13

22 39 17

4

59 05 12

22 39 19

5

59 05 12

22 39 27

6

59 05 11

22 39 30

7

59 05 09

22 39 35

8

59 05 07

22 39 40

9

59 05 07

22 39 41

10

59 05 06

22 39 42

11

59 05 05

22 39 44

12

59 05 03

22 39 45

Saxby

1

59 01 43

23 07 06

2

59 01 39

23 07 01

3

59 00 36

23 07 14

4

59 00 32

23 07 21

Osmussaar

1

59 16 59

23 22 39

2

59 17 16

23 22 36

3

59 17 18

23 22 33

4

59 16 49

23 25 34

Ruhnu

1

57 47 03

23 16 12

2

57 47 04

23 16 13

3

57 47 06

23 16 15

4

57 47 07

23 16 17

5

57 47 08

23 16 17

6

57 47 11

23 16 21

7

57 47 14

23 16 24

8

57 47 17

23 16 25

9

57 47 20

23 16 27

10

57 47 23

23 16 27

11

57 47 26

23 16 28

12

57 47 28

23 16 23

13

57 47 57

23 16 22

Rammusaar

1

59 31 11

25 12 55

2

59 34 14

25 12 54

3

59 34 16

25 12 51

4

59 34 17

25 12 47

5

59 34 21

25 12 45

1

59 32 24

25 16 22

Koipse

2

59 32 28

25 16 12

3

59 32 33

25 16 12

4

59 32 41

25 16 06

Naissaar I

1

59 35 36

24 31 14

2

59 35 36

24 31 16

3

59 35 39

24 31 16

4

59 35 37

24 31 17

5

59 35 36

24 31 16

6

59 35 35

24 31 15

7

59 35 37

24 31 15

8

59 35 34

24 31 17

Naissaar II

1

59 35 50

24 30 19

2

59 35 49

24 30 20

3

59 35 49

24 30 16

4

59 35 48

24 30 16

5

59 35 47

24 30 16

6

59 35 47

24 30 16

7

59 35 47

24 30 13

0

59 35 50

24 30 21

Naissaar III

1

59 33 17

24 33 01

2

59 33 16

24 32 59

3

59 33 15

24 32 59

4

59 33 15

25 33 00

5

59 33 13

25 33 00

6

59 33 13

25 33 03

7

59 33 12

25 33 03

8

59 33 11

25 33 01

9

59 33 12

25 33 04

10

59 33 10

25 33 03

Naissaar IV

1

59 33 11

24 29 36

2

59 33 11

24 29 37

3

59 33 10

24 29 34

4

59 33 10

24 29 37

5

59 33 10

24 29 41

6

59 33 08

24 29 40

7

59 33 07

24 29 42

8

59 33 09

24 29 36

Aegna

1

59 34 25

24 44 50

2

59 34 26

24 44 49

3

59 34 26

24 44 48

4

59 34 30

24 44 45

5

59 34 31

24 44 44

6

59 34 32

24 44 43

7

59 34 32

24 44 42

1 Number mereranniku seire allprogrammis.

§ 101. Siseveekogude rannaseirealad

 

1)      Peipsi järve rannaseirealad on järgmised:

 

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Remniku

59 00 45

27 31 02

Silla

59 00 54

27 30 13

Kuru

58 59 50

27 17 10

Ranna

58 43 55

27 06 31

Meerapalu

52 26 10

27 21 40

Mehikoorma

58 11 09

27 29 00

Alajõe

59 00 45

27 26 39

Kauksi

58 59 35

27 14 00

 

2)      Võrtsjärve rannaseirealad on järgmised:

 

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Limnoloogiajaam

58 11 12

26 05 10

Vehendi

58 12 10

26 06 20

Vanause

58 22 10

26 09 45

Valma

58 21 04

25 40 00

Trepimäe

58 13 14

26 07 10

Tamme

58 16 40

26 08 25

Vaibla

58 21 04

25 40 00

[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

§ 11. Looduse- ja maastikuseirealad

Looduse- ja maastikuseire alad on järgmised:
1) rannikumaastiku seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Harilaid

58 28 51

21 51 26

Juminda

59 36 22

25 31 58

Kahtla

58 23 50

23 03 49

Keibu

59 14 11

23 44 11

Kumari

58 45 42

23 20 38

Kõinastu

58 38 09

23 01 21

Mahu

59 30 52

26 43 46

Naissaar

59 34 28

24 32 16

Narva-Jõesuu

59 26 51

28 01 10

Rannametsa

58 06 42

24 29 06

Rammu

59 34 27

25 13 18

Reigi

59 00 41

22 31 22

Ruhnu

57 48 05

23 14 39

Salinõmme

58 51 02

22 55 27

Saxby

59 01 32

23 07 11

Suur-Pakri

59 20 37

23 53 32

Tammneeme

59 32 35

24 52 47

Vaindloo

59 49 04

26 21 35

Vilsandi

58 22 53

21 51 17

Võsu

59 34 29

25 57 18

Vääna-Jõesuu

59 25 50

24 21 12

Tallinn

59 27 17

24 48 36


2) maastiku kaugseirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Saarejärve kompleksseireala koos Alam-Pedja Looduskaitsealaga

58 33 00

26 23 00

Soomaa

58 26 00

25 04 00

Lahemaa

59 32 00

25 53 00

Vilsandi

58 25 00

21 55 00

Karula

57 43 00

26 29 00


3) põllumajandusmaastike seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Saare

58 44 05

26 48 42

Assamalla

59 14 55

26 15 24

Kaika

57 44 44

26 32 26

Viiratsi

58 21 05

25 41 28

Asuküla

58 52 11

23 38 09

Kaarma

58 21 41

22 33 50

Nissi

59 03 56

24 19 39

Räpina

58 04 51

27 29 53

Kaiu

59 02 13

25 05 13

Ühtri

58 49 19

22 40 01

Rannu

58 19 12

26 10 21

Ereda

59 19 31

27 14 24

Vastseliina

57 43 51

27 22 34

Kabala

59 42 25

25 40 18

Jõgeva

58 48 24

26 22 32

Porijõgi

58 13 39

26 46 03

Audru

58 41 37

24 20 19

Tuudi

59 40 36

23 46 14


4) loopealsete seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Atla

58 18 09

21 56 13

Paadla

58 17 18

22 06 00

Või

58 32 20

23 24 19

Ohukotsu

59 01 35

24 31 81

Hanila-Kaseküla

58 38 40

23 32 10

Sarve

58 50 40

23 02 00

Pakri ps

59 20 40

24 09 30

Osmussaar

59 16 40

23 25 20

Koguva

58 36 00

23 04 55

Ridala

58 27 30

23 02 30

Keila-Joa

59 24 00

24 21 00

Kaliküla

59 30 30

26 26 30

Suur-Pakri

59 20 54

23 54 42

Väike-Pakri

59 19 42

24 00 24

Ura

58 36 00

24 12 00

Kõruse

58 27 00

21 55 52

Lõo

58 06 28

22 11 21

Puise

58 46 21

23 28 20

Mihkli

58 38 17

24 05 35

Selja

58 24 00

23 45 30


5) nõmmede seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Kaibaldi

58 58 00

22 40 00

Põhja-Kõrvemaa

59 24 00

25 44 00

Värska

57 56 29

27 38 27

Aksi

59 36 00

25 05 09

Rammu

59 34 29

25 13 30

Tõnupsi

58 56 00

22 18 00

Keibu lahe ääres

59 12 00

23 44 00

Lohusalu

59 24 00

24 11 30

Juminda, Tapurla luited

59 36 30

25 33 30

Mohni saar

59 40 30

25 48 00


6) pärisaruniitude seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viidumäe, Mäepea

58 18 35

22 04 29

Viidumäe, Laasmaa

58 18 35

22 04 32

Virtsu–Laelatu–Puhtu, Laelatu

58 35 15

23 34 00

Nedremaa

58 31 00

24 04 30

Vahenurme

58 38 30

24 23 30

Tärkma

58 42 00

22 37 00

Kaigutsi

58 50 30

22 39 00

Hirmuste

58 55 30

22 07 30

Küdema

58 28 30

22 17 30

Küünimetsa 1 ja 2

57 43 10

26 31 55

Lajassaare

57 43 20

26 25 53

Hindu küla

58 02 55

22 13 00

Hiievälja

58 33 50

22 45 10

Tagamõisa 1

58 27 34

22 00 19

Tagamõisa 2

58 27 33

22 00 20

Allika

58 43 00

23 47 00

Otste-Mihna

58 58 00

22 32 00

Viidumäe

58 17 17

22 05 40

Sõrve ps, Hindu

58 03 00

22 13 00


7) luhaniitude taimekoosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Halliste 1

58 25 08

25 00 00

Halliste 2

58 28 40

24 59 20

Pedja

58 49 50

26 21 00

Kasari

58 43 50

24 01 00

Suur Emajõe

58 24 15

26 10 00

Väike Emajõe

57 54 00

26 05 00


8) rannaniitude taimekoosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Harilaid

58 29 13

21 50 54

Kuusnõmme

58 20 43

21 59 17

Pärnu jõe parema kalda rannaniit

58 23 01

24 28 35

Tõstamaa

58 19 57

23 54 25

Saarnaki laid

58 48 00

23 00 03

Abruka

58 09 00

22 30 00

Loksa

59 35 00

25 44 00

Häädemeeste

58 05 00

24 30 00

Luidja

58 56 00

22 25 00

Österby

58 59 30

23 31 00

Rahuste

58 04 00

22 09 00

Vormsi

58 57 00

23 11 00

Salinõmme

58 50 00

22 27 00

Vilsandi

58 23 21

21 00 00

Hanikatsi

58 47 15

23 03 00

Matsalu

58 44 00

23 42 00

Käsmu

59 36 00

25 54 00

Siiksaare

58 19 00

22 54 00

Mudaste

59 01 30

22 34 00

Kahtla

58 24 00

23 05 00


9) kultuurniitude tolmeldajate koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Igavere

5919 55

2504 48

Kalli, Tõnnaste

5832 36

2401 14

Karula, Valtina

5747 13

2625 23

Paju

5749 50

2606 51


10) põlluservade taimekoosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Saare

58 39 20

26 45 30

Assamalla

59 13 15

26 16 00

Karula, Kaika

57 42 48

26 30 19

Viiratsi

58 22 00

25 40 00

Asuküla

58 53 00

23 33 00

Kaarma

58 20 30

22 32 00

Nissi

59 06 15

24 19 00

Räpina

58 06 00

27 28 00

Kaiu

59 01 00

25 03 00

Ühtri

58 49 00

22 38 00


11) puisniitude astlaliste koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viidumäe 1

58 18 30

22 04 30

Viidumäe 2

58 17 17

22 05 40

Laelatu 1

58 35 00

23 35 30

Laelatu 2

58 35 15

23 34 25

Sarve

58 50 40

23 02 00

Salinõmme

58 50 00

22 56 00

Nedrema

58 32 50

24 05 15

Kalli

58 32 21

24 04 12

Matsalu 1

58 47 00

23 30 00

Matsalu 2

58 44 00

23 33 00

Puise

58 46 30

23 28 00

Tagamõisa

58 27 35

22 00 15

Häädemeeste

58 04 00

24 29 00

Haapsalu

58 56 15

23 30 00

Ridala, Uuemõisa

58 57 10

23 38 00

Halliste

58 11 00

25 27 00

Lohusalu

59 23 30

24 11 50

Saue tammik

59 19 02

24 33 07


12) rannaniitude päevaliblikate koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Laelatu

58 35 00

23 35 00

Matsalu

58 44 00

23 42 00

Häädemeeste

58 05 00

24 30 00

Lohusalu

59 23 30

24 11 50


13) niitude putukate ja pisiimetajate koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viidumäe, Mäepea 1

5818 30

2204 30

Viidumäe, Mäepea 2

5818 24

2204 40

Laelatu

5835 15

23 34 25


14) soode taimekoosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Linnusaare

58 52 50

26 13 00

Sirtsi raba

59 14 35

26 46 00

Kunda-Aru raba

59 26 30

26 31 00

Tudu-Järvesoo raba

59 08 50

26 46 00

Nigula

58 00 00

24 40 00

Valgeraba

58 18 00

24 44 00

Läänemaa Suursoo

59 10 00

23 53 00

Meenikunno

57 57 00

27 19 00

Kõrvemaa

59 24 00

25 44 00

Laeva

58 28 00

26 15 00

Keava

58 56 00

24 59 00

Nätsi-Võlla

58 27 00

24 06 00

Kellamäe

58 59 00

26 13 00

Pihla

58 54 00

22 39 00

Puhatu 1

59 12 40

27 38 50

Puhatu 2

59 09 50

27 40 50

Umbusi

58 34 00

26 10 00

Pääsküla

59 21 02

24 39 30

Viidumäe

58 15 56

22 06 44

Koonga ja Vigala vald

58 42 00

24 12 00

Emajõe Suursoo

58 24 00

27 12 00

Kõivasoo

58 55 00

22 05 00

Nehatu

58 33 00

23 38 00

Kassinurme

58 40 00

26 29 00

Puhatu

59 11 00

27 44 00

Remmeski, Vastseliina

57 44 15

27 17 30

Mustjala

58 29 00

22 14 00

Alam-Pedja

58 25 18

26 14 16


15) madalsoode ja rabade linnustiku seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Nigula

58 00 00

24 40 00

Männikjärve

58 52 25

26 14 30

Kuresoo

59 24 00

26 47 00

Marimetsa

58 56 00

24 00 00

Muraka

59 07 00

27 06 00

Puhatu

59 11 00

27 44 00

Agusalu

59 04 00

27 35 00

Sangla

58 23 00

26 14 00

Lavassaare

58 33 00

24 20 00

Leidissoo

59 06 00

23 46 00

Emajõe Suursoo

58 24 00

27 12 00

Nehatu

58 33 00

23 38 00

Tuhu

58 34 00

23 50 00

Paadla

58 15 30

22 19 00

Kaiu

59 01 00

25 03 00

Lihula

58 40 00

23 55 00


16) surnud puidu ja saproksüülsete seente seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Järvselja 1

58 17 25

27 19 47

Järvselja 2

58 16 39

27 19 38

Järvselja 3

58 16 16

27 18 16

Järvselja 4

58 16 40

27 18 00

Ilumetsa rabamännik 1

57 56 12

27 20 38

Ilumetsa rabamännik 2

57 56 13

27 20 40

Liiva-Putla loomännik 1

58 23 28

22 39 22

Liiva-Putla loomännik 2

58 23 28

22 39 19

Kandla loomännik

58 22 44

22 17 43

Aravete lookuusik 1

59 07 35

25 46 05

Aravete lookuusik 2

59 07 27

25 46 01

Hindu lookuusik

58 36 41

22 48 11

Undva lookuusik

58 29 37

22 01 16

Altnurga lodumets 1

58 31 40

26 16 07

Altnurga lodumets 2

58 31 40

26 16 03

Ruhnu lodumets

57 48 18

23 15 51

Nigula salumets

58 02 24

24 43 30

Hintsiko salumets

57 36 28

26 41 37


[RTL 2003, 96, 1439 – jõust. 1.09.2003]

17) arumetsade taimekoosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viidumäe

58 17 17

22 05 40

Vardi

58 18 00

25 29 00

Lipstu

58 59 00

24 38 50

Muuksi

59 32 00

25 31 00

Kalvi

59 29 00

26 47 00

Pakri

59 20 40

24 09 30

Kadrioru

59 26 04

24 48 00

Laiuse

58 47 00

26 30 00

Viidumäe

58 17 17

22 05 40

Kübassaare

58 26 00

23 18 30

Meenikunnu

57 57 00

27 19 00

Surju

58 01 00

24 41 00

Vällamäe

57 44 00

27 05 30

Loodi

58 17 00

25 35 00


18) haudelinnustiku seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Rahuste

58 04 00

22 09 00

Vilsandi

58 23 00

21 51 00

Harilaid

58 29 13

21 50 54

Tõstamaa

58 19 57

23 54 25

Saarnaki laid

58 48 00

23 00 03

Abruka

58 09 00

22 30 00

Häädemeeste

58 05 00

24 30 00

Kassari

58 47 00

22 52 00

Matsalu

58 44 00

23 42 00

Haapsalu Tagalaht

58 58 00

23 35 00

Kahtla

58 24 00

23 05 00

Siiksaare

58 19 00

22 54 00

Mudaste

59 01 30

22 34 00

Vormsi, Suuremõisa

58 58 00

23 12 30

Hanikatsi

58 47 15

23 03 00

Salinõmme

58 50 00

22 56 00

Kuusnõmme

58 20 43

21 59 17

Pärnu

58 23 01

24 28 35

Luidja

58 56 00

22 25 00

Österby

58 59 30

23 31 00

Kasari

58 43 50

24 01 00

Alam-Pedja, Emajõe luht

58 24 30

26 28 00

Alam-Pedja, Pedja luht

58 28 00

26 09 00

Soomaa, Halliste luht

58 22 30

25 01 30

Vasknarva, Narva jõe luht

59 01 30

27 44 00


19) valitud elupaikade linnustiku talvise transektloenduse seirealad:

Ala

Vald

Maakond

UTM kood

Elva

Elva

Tartu

ME3e2

Tori

Tori

Pärnu

LE1b3

Palivere

Taebla

Lääne

FL4a2

Kõiguste

Laimjala

Saare

FK1c2

Koitjärve

Anija

Harju

MF1b3

Kooraste

Kanepi

Põlva

ME4c3

Kolga-Jaani

Kolga-Jaani

Viljandi

ME1b4

Saue

Saue

Harju

LF1c2

Helme

Helme

Valga

ME2c4

Otepää

Pühajärve

Valga

ME4b2

Mustjõe  

Albu

Järva

MF1c2

Nehatu

Hanila

Lääne

FK3a1

Libatse

Halinga

Pärnu

LF2e1

Sindi

Paikuse

Pärnu

LE1c1

Hageri

Kohila

Rapla

LF1d2

Ikla 

Häädemeeste

Pärnu

LE2e1

Jõhvi

Jõhvi

Ida-Viru

MF3b3

Valkla

Kuusalu

Harju

MF1a2

Ruusa

Põlva

Põlva

NE2b2

Aste

Kaarma

Saare

EK3d4

Haapsalu

Haapsalu

Lääne

FL2b5

Tõrvandi

Ülenurme

Tartu

ME3d4

Rannu

Rannu

Tartu

ME3e1

Kodila

Rapla

Rapla

LF2a2

Kadrina

Kadrina

Lääne-Viru

MF3c1

Velise

Märjamaa

Rapla

LF2d1

Saksi

Tamsalu

Lääne-Viru

MF1d5

Kirna

Martna

Lääne

FL4b2


20) valitud metsatüüpide ööliblikate koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Alatskivi

5833 09

2707 08

Endla

5852 21

2616 09

Jalase

5857 45

2436 16

Nigula

5801 08

2443 12

Ahtma

59 22 16

24 15 41

Palmse

5930 56

2555 36

Puka

5802 40

2612 30

Pähni

5737 23

2646 14

Saue tammik

59 19 03

24 33 04

Salinõmme

5850 06

2257 00

Uhtna

5923 20

2634 59

Rocca-al-Mare

5926 07

2438 17

Viidumäe

58 17 45

22 06 00

Pärnamäe

59 28 19

24 53 45


21) valitud metsatüüpide maismaalimuste koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viidumäe 1

58 18 25

22 05 06

Viidumäe 2

58 18 29

22 04 53

Koljaku

59 33 52

26 02 52

Lahe

59 36 22

25 59 42

Purtsi 1

58 03 28

26 07 03

Purtsi 2

58 03 28

26 07 04

Purtsi 3

58 04 48

26 06 38

Torgu 1

57 59 65

22 05 30

Torgu 2

58 01 20

22 10 25

Nõmba

58 55 08

22 47 47

Tubala

58 57 22

22 46 30

Järve

58 01 01

24 40 54

Vasavere

59 17 57

27 33 51

Kauksi

59 00 48

27 16 15

Jõuga

59 08 52

27 21 17

Põlde

57 34 21

26 28 41

Mõniste

57 36 38

26 35 56

Kunda

59 29 55

26 29 25

Kiidjärve 1

58 06 34

27 00 02

Kiidjärve 2

58 06 34

27 00 02


22) saproksülobiontsete putukate koosluste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Kilingi-Nõmme

58 10 00

24 58 00

Märjamaa

58 55 00

24 23 00

Poroni

59 10 30

27 47 00

Igavere

59 18 34

25 07 47

Kanaküla, Riimaru 1

58 16 20

25 11 00

Kanaküla, Riimaru 2

58 16 30

25 11 30

Mooste

58 09 20

27 07 40


23) ohustatud ja kaitstavate soontaimede, ohustatud ja kaitstavate samblaliikide ning loodusdirektiivi liikide seirealad:

Liik (ladina keeles – eesti keeles)

Ala

Vald

Maakond

Aconitum lasiostomum – kollane käoking

Sammuli

Viiratsi

Viljandi

Agrimonia pilosa – karvane maarjalepp

Rõuge

Rõuge

Võru

Agrimonia pilosa – karvane maarjalepp

Tatra

Ülenurme

Tartu

Ajuga pyramidalis – püramiid-akakapsas

Viieristi 1

Torgu

Saare

Ajuga pyramidalis – püramiid-akakapsas

Viieristi 2

Torgu

Saare

Ajuga pyramidalis – püramiid-akakapsas

Koltsi

Torgu

Saare

Ajuga reptans – roomav akakapsas

Abruka

Kuressaare

Saare

Allium vineale – nurmlauk

Tammuna

Torgu

Saare

Allium vineale – nurmlauk

Tohvri

Emmaste

Hiiu

Alyssum montanum ssp. gmelini – Gmelini kilbirohi

Mändjala

Kuressaare

Saare

Anacamptis pyramidalis – püramiid-koerakäpp

Tammuna

Torgu

Saare

Anacamptis pyramidalis – püramiid-koerakäpp

Hara

Noarootsi

Lääne

Anastrophyllum hellerianum – Helleri ebatähtlehik

Veski

Põdrala

Valga

Andraea rupestris – kivi-lõhiskupar

Käsmu

Vihula

Lääne-Viru

Angelica palustris – emaputk

Ihaste

Tartu linn

Tartu

Arctium nemorosum – salutakjas

Suur-Pakri

Padise

Harju

Arenaria stenophylla – palu-liivkann

Verhuulitsa

Värska

Põlva

Arenaria stenophylla – palu-liivkann

Piusa

Orava

Põlva

Arenaria stenophylla – palu-liivkann

Kurtna

Illuka

Ida-Viru

Asplenium ruta-muraria – müür-raunjalg

Kuressaare

Kuressaare

Saare

Asplenium ruta-muraria – müür-raunjalg

Lipstu

Rapla

Rapla

Asplenium septentrionale – põhja-raunjalg

Prangli

Viimsi

Harju

Asplenium trichomanes – pruun raunjalg

Naage

Harku

Harju

Asplenium trichomanes – pruun raunjalg

Palamulla

Rapla

Rapla

Astragalus arenarius – liiv-hundihammas

Tohvri

Kõpu

Viljandi

Bazzania trilobata – kolmehõlmaline batsaania

Taali

Tori

Pärnu

Botrychium matricariifolium – haruline võtmehein

Perajärve

Antsla

Võru

Botrychium matricariifolium – haruline võtmehein

Anija

Anija

Harju

Botrychium multifidum – kummeli-võtmehein

Värska

Värska

Põlva

Bromus benekenii – varjuluste

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Catoscopium nigritum. – mustpeasammal

Viidumäe

Lümanda

Saare

Carex mackenziei – põhjatarn

Rammu

Jõelähtme

Harju

Carex mackenziei – põhjatarn

Lobi

Vihula

Lääne-Viru

Carex rhizina – jalgtarn

Kulna

Keila

Harju

Carex rhizina – jalgtarn

Tille

Kanepi

Põlva

Cephalanthera longifolia – valge tolmpea

Karala

Lümanda

Saare

Cephalanthera longifolia – valge tolmpea

Laelatu

Hanila

Lääne

Cephalanthera rubra – punane tolmpea

Kuralase

Kihelkonna

Saare

Cephalanthera rubra – punane tolmpea

Tilga

Emmaste

Hiiu

Cephalanthera rubra – punane tolmpea

Fällarna

Vormsi

Lääne

Cerastium alpinum – mägi-kadakkaer

Lasnamäe

Tallinn

Harju

Cerastium pumilum – madal kadakkaer

Kassari

Käina

Hiiu

Cinna latifolia – laialehine nestik

Järvselja

Meeksi

Tartu

Cochlearia danica – taani merisalat

Vilsandi

Kihelkonna

Saare

Coeloglossum viride – rohekas õõskeel

Paope

Kõrgessaare

Hiiu

Coeloglossum viride – rohekas õõskeel

Võõla

Noarootsi

Lääne

Coeloglossum viride – rohekas õõskeel

Keemu

Lihula

Lääne

Corydalis intermedia – vahelmine lõokannus

Viidu

Lümanda

Saare

Crepis mollis – pehme koeratubakas

Amme

Tartu

Tartu

Cruciata glabra – kevad-ristmadar

Vanaõue

Suure-Jaani

Viljandi

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking

Kõrgessaare

Kõrgessaare

Hiiu

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking

Simiste

Muhu

Saare

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking

Keedika

Oru

Lääne

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking

Õisu

Halliste

Viljandi

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking

Matsimäe

Paide

Järva

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking

Tooma

Jõgeva

Jõgeva

Cystoptera sudetica – sudeedi põisjalg

Ontika

Kohtla

Ida-Viru

Dactylorhiza baltica – balti sõrmkäpp

Häädemeeste

Häädemeeste

Pärnu

Dactylorhiza baltica – balti sõrmkäpp

Roobe

Helme

Valga

Dactylorhiza baltica – balti sõrmkäpp

Üleküla

Mooste

Põlva

Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta – täpiline sõrmkäpp

Muhu

Muhu

Saare

Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta – täpiline sõrmkäpp

Aruküla

Pühalepa

Hiiu

Dactylorhiza praetermissa – lääne-sõrmkäpp

Kõrgessaare

Kõrgessaare

Hiiu

Dactylorhiza russowii – Russowi sõrmkäpp

Kihelkonna

Kihelkonna

Saare

Dactylorhiza ruthei – Ruthe sõrmkäpp

Puhtu

Hanila

Lääne

Dactylorhiza sambucina – leeder-sõrmkäpp

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Dianthus arenarius ssp. borussicus – nõmmnelk

Koorvere

Vastse-Kuuste

Põlva

Dianthus arenarius ssp arenarius – nõmmnelk

Värska

Värska

Põlva

Dianthus arenarius ssp. arenarius – nõmmnelk

Järve

Kuressaare

Saare

Dicranum viride – roheline kaksikhammas

Võlumäe

Rägavere

Lääne-Viru

Draba muralis – müürkevadik

Väike-Pakri

Padise

Harju

Draba muralis – müürkevadik

Kõrgessaare

Kihelkonna

Hiiu

Epipactis atrorubens – tumepunane neiuvaip

Sarve

Pühalepa

Hiiu

Epipactis helleborine – laialehine neiuvaip

Paldiski

 

Harju

Epipactis palustris – soo-neiuvaip

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Epipogium aphyllum – lehitu pisikäpp

Luidja

Kõrgessaare

Hiiu

Epipogium aphyllum – lehitu pisikäpp

Muraka

Tudulinna

Ida-Viru

Equisetum x moorei – vitsosi

Mändjala

Kuressaare

Saare

Equisetum x moorei – vitsosi

Matsi

Varbla

Pärnu

Equisetum x moorei – vitsosi

Rumpo

Vormsi

Lääne

Equisetum scirpoides – alssosi

Illi

Nõo

Tartu

Equisetum x trachyodon – karedahambane osi

Viidu

Lümanda

Saare

Eryngium maritimum – rand-ogaputk

Undva

Kihelkonna

Saare

Eryngium maritimum – rand-ogaputk

Kihnu

Kihnu

Pärnu

Eryngium maritimum – rand-ogaputk

Orajõe

Häädemeeste

Pärnu

Festuca altissima – mets-aruhein

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Gladiolus imbricatus – niidu-kuremõõk

Uulu

Paikuse

Pärnu

Gladiolus imbricatus – niidu-kuremõõk

Jüriküla

Puurmani

Tartu

Gymnadenia odoratissima – lõhnav käoraamat

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Gymnadenia odoratissima – lõhnav käoraamat

Alemaa

Nissi

Harju

Gymnadenia odoratissima – lõhnav käoraamat

Varangu

Väike-Maarja

Lääne-Viru

Gymnocarpium robertianum – paas-kolmissõnajalg

Väike-Pakri

Padise

Harju

Gymnocarpium robertianum – paas-kolmissõnajalg

Palamulla

Rapla

Rapla

Gymnocarpium robertianum – paas-kolmissõnajalg

Muuksi

Kuusalu

Harju

Halimione pedunculata – hall soolmalts

Põgari

Ridala

Lääne

Halimione pedunculata – hall soolmalts

Salinõmme

Suuremõisa

Hiiu

Hamatocaulis vernicosus – läikiv kurdsirbik

Hellenurme

Palupera

Valga

Hamatocaulis vernicosus – läikiv kurdsirbik

Äntu

Väike-Maarja

Lääne-Viru

Hamatocaulis vernicosus – läikiv kurdsirbik

Viidumäe

Lümanda

Saare

Hedera helix – harilik luuderohi

Tammuna

Torgu

Saare

Hedera helix – harilik luuderohi

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Hedera helix – harilik luuderohi

Tornimäe

Kõrgessaare

Hiiu

Helichrysum arenarium – harilik käokuld

Veski

Orava

Põlva

Helichrysum arenarium – harilik käokuld

Värska

Värska

Põlva

Hornungia petraea – kaljukress

Väike-Pakri

Padise

Harju

Hypericum montanum – mägi-naistepuna

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Hypericum montanum – mägi-naistepuna

Viidu

Lümanda

Saare

Jovibarba globifera – võsu-liivsibul

Kiisa

Pärsti

Viljandi

Jovibarba globifera – võsu-liivsibul

Veski

Orava

Põlva

Juncus squarrosus – nõmmluga

Veskijärve

Nõva

Lääne

Juncus squarrosus – nõmmluga

Tänavjärve

Padise

Harju

Juncus squarrosus – nõmmluga

Konguta

Konguta

Tartu

Ligularia sibirica – harilik kobarpea

Õisu

Helme

Viljandi

Ligularia sibirica – harilik kobarpea

Tagula

Sangaste

Valga

Ligularia sibirica – harilik kobarpea

Sootaga

Tartu

Tartu

Ligularia sibirica – harilik kobarpea

Väägvere

Tartu

Tartu

Ligularia sibirica – harilik kobarpea

Anne

Tartu linn

Tartu

Liparis loeselii – soohiilakas

Hullo

Vormsi

Lääne

Liparis loeselii – soohiilakas

Alemaa

Nissi

Harju

Liparis loeselii – soohiilakas

Tuhala

Kõue

Harju

Listera cordata – väike käopõll

Sarapiku

Kihelkonna

Saare

Listera cordata – väike käopõll

Vormsi

Vormsi

Lääne

Listera cordata – väike käopõll

Tuhkri

Rõuge

Võru

Littorella uniflora – silmjärvikas

Atla

Lümanda

Saare

Littorella uniflora – silmjärvikas

Kõruse

Kihelkonna

Saare

Lycopodiella inundata – harilik sookold

Hallselja

Kõpu

Viljandi

Malaxis monophyllos – ainulehine soovalk

Ähijärve

Antsla

Võru

Malaxis monophyllos – ainulehine soovalk

Parika

Kolga-Jaani

Viljandi

Malaxis monophyllos – ainulehine soovalk

Sikemäe

Albu

Järva

Malaxis paludosa – harilik sookäpp

Särge

Kose

Harju

Moehringia lateriflora – ida-võsalill

Permisküla

Illuka

Ida-Viru

Metzgeria conjugata – suur paelsammal

Urissaare

Häädemeeste

Pärnu

Mulgedium sibiricum – siberi piimikas

Käsmu

Vihula

Lääne-Viru

Neckera pennata – sulgjas õhik

Loodi

Paistu

Viljandi

Neckera pennata – sulgjas õhik

Tipu

Kõpu

Viljandi

Neckera pennata – sulgjas õhik

Võlumäe

Rägavere

Lääne-Viru

Neckera pennata – sulgjas õhik

Järvselja

Meeksi

Tartu

Neckera pennata – sulgjas õhik

Urissaare

Häädemeeste

Pärnu

Onobrychis arenaria – liiv-esparsett

Taheva

Taheva

Valga

Onobrychis arenaria – liiv-esparsett

Lindora

Vastseliina

Võru

Ophrys insectifera – kärbesõis

Diby

Vormsi

Lääne

Ophrys insectifera – kärbesõis

Vohnja

Kadrina

Lääne-Viru

Orchis mascula – jumalakäpp

Nedrema

Koonga

Pärnu

Orchis mascula – jumalakäpp

Puhtu

Hanila

Lääne

Orchis mascula – jumalakäpp

Vohilaid

Pühalepa

Hiiu

Orchis mascula – jumalakäpp

Rannamõisa

Harku

Harju

Orchis morio – arukäpp

Karala

Lümanda

Saare

Orchis morio – arukäpp

Loode

Kuressaare

Saare

Orchis morio – arukäpp

Aljava

Muhu

Saare

Orchis ustulata – tõmmu käpp

Aljava

Muhu

Saare

Orchis ustulata – tõmmu käpp

Lõetsa

Muhu

Saare

Orchis ustulata – tõmmu käpp

Läpi

Albu

Järva

Orchis ustulata – tõmmu käpp

Kaseküla

Hanila

Lääne

Orobanche bartlingii – põdrajuure-soomukas

Koitjärve

Anija

Harju

Orobanche pallidiflora – ohakasoomukas

Kõrgessaare

Kõrgessaare

Hiiu

Oxytropis pilosa – karvane lipphernes

Viidumäe

Kihelkonna

Saare

Oxytropis pilosa – karvane lipphernes

Paadla

Kärla

Saare

Oxytropis pilosa – karvane lipphernes

Paunküla

Kõue

Harju

Oxytropis sordida – põhja-lipphernes

Mähuste

Kuusalu

Harju

Peucedanum oreoselinum – mägi-piimputk

Külaaseme

Konguta

Tartu

Peucedanum oreoselinum – mägi-piimputk

Ihaste

Tartu linn

Tartu

Pinguicula alpina – alpi võipätakas

Viidumäe

Lümanda

Saare

Pinguicula alpina – alpi võipätakas

Pikavere

Raasiku

Harju

Pleurospermum austriacum – austria roidputk

Saesaare

Vastse-Kuuste

Põlva

Pleurospermum austriacum – austria roidputk

Meenukunno

Veriora

Põlva

Poa alpina ��� alpi nurmikas

Vardi

Märjamaa

Rapla

Poa alpina – alpi nurmikas

Aavakannu

Kuusalu

Harju

Polygonum oxyspermum – rand-kirburohi

Kõrgelaid

Pühalepa

Hiiu

Polystichum lonchitis – odajas astelsõnajalg

Muhu

Muhu

Saare

Polystichum lonchitis – odajas astelsõnajalg

Pikkjärve

Palamuse

Jõgeva

Porella cordaeana – Corda porella

Kübassaare

Pöide

Saare

Pulmonaria angustifolia – sinine kopsurohi

Külaaseme

Konguta

Tartu

Pulmonaria angustifolia – sinine kopsurohi

Kavandu

Kambja

Tartu

Pulsatilla patens – palu-karukell

Jalase

Raikküla

Rapla

Pulsatilla patens – palu-karukell

Taheva

Taheva

Valga

Pulsatilla patens – palu-karukell

Karijärve

Konguta

Tartu

Pulsatilla patens – palu-karukell

Nursi

Võru

Võru

Pulsatilla patens – palu-karukell

Vastseliina

Vastseliina

Võru

Pulsatilla pratensis – aas-karukell

Karijärve

Konguta

Tartu

Radiola linoides – pisilina

Selja

Käina

Hiiu

Ranunculus lanuginosus – villtulikas

Jalasto

Sonda

Ida-Viru

Ranunculus lanuginosus – villtulikas

Uikala

Toila

Ida-Viru

Ranunculus nemorosus – salutulikas

Torgu

Torgu

Saare

Rhinanthus rumelicus ssp. osiliensis – saaremaa robirohi

Viidumäe 1

Lümanda

Saare

Rhinanthus rumelicus ssp. osiliensis – saaremaa robirohi

Viidumäe 2

Lümanda

Saare

Rubus arcticus – soomurakas

Alliku

Vändra

Pärnu

Rubus arcticus – soomurakas

Kaansoo

Vändra

Pärnu

Rubus arcticus – soomurakas

Tooma

Jõgeva

Jõgeva

Sagina maritima – rand-kesakann

Kõrgessaare

Kõrgessaare

Hiiu

Saussurea alpina ssp. esthonica – eesti soojumikas

Jalase

Raikküla

Rapla

Saussurea alpina ssp.esthonica – eesti soojumikas

Pärnu-Jaagupi

Halinga

Pärnu

Saussurea alpina ssp.esthonica – eesti soojumikas

Kalevi

Jõgeva

Jõgeva

Saxifraga adscendens – püstkivirik

Varbola

Märjamaa

Rapla

Saxifraga adscendens – püstkivirik

Jalase

Raikküla

Rapla

Saxifraga hirculus – kollane kivirik

Kalajärve

Vetla

Harju

Saxifraga hirculus f. major – kollane kivirik

Änni

Anija

Harju

Scabiosa columbaria – tui-tähtpea

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Scabiosa columbaria – tui-tähtpea

Kassari

Käina

Hiiu

Selaginella selaginoides – koldjas selaginell

Parka

Raikküla

Rapla

Selaginella selaginoides – koldjas selaginell

Tammiku

Kose

Harju

Selaginella selaginoides – koldjas selaginell

Hullo

Vormsi

Lääne

Serratula tinctoria – värvi-paskhein

Tiharu

Kõrgessaare

Hiiu

Serratula tinctoria – värvi-paskhein

Anne

Tartu linn

Tartu

Serratula tinctoria – värvi-paskhein

Ihaste

Tartu linn

Tartu

Silene chlorantha – palu-põisrohi

Piusa

Orava

Põlva

Silene chlorantha – palu-põisrohi

Veski

Orava

Põlva

Silene chlorantha – palu-põisrohi

Värska

Värska

Põlva

Sisymbrium supinum – madal unilook

Paldiski

 

Harju

Sphagnum lindbergii – Lindbergi turbasammal

Männikjärve

Jõgeva

Jõgeva

Suaeda maritima – rand-soodahein

Salinõmme

Suuremõisa

Hiiu

Suaeda maritima – rand-soodahein

Vormsi

Vormsi

Lääne

Swertia perennis – püsiksannikas

Silmsi

Rae

Harju

Swertia perennis – püsiksannikas

Tatra

Ülenurme

Tartu

Swertia perennis – püsiksannikas

Reola

Kambja

Tartu

Thamnobryum alopecurum – kähar põõsassammal

Palmse

Vihula

Lääne-Viru

Thesium ebracteatum – püst-linalehik

Loodna

Loodna

Rapla

Thesium ebracteatum – püst-linalehik

Jalase

Raikküla

Rapla

Thlaspi alpestre – alpi litterhein

Kassari

Käina

Hiiu

Thlaspi alpestre – alpi litterhein

Viimsi

Viimsi

Harju

Trisetum sibiricum – siberi koldkaer

Himmaste

Põlva

Põlva

Vicia lathyroides – väikeseõiene hiirehernes

Vedruka

Kihelkonna

Saare

Vicia tenuifolia – peenelehine hiirehernes

Viidu

Lümanda

Saare

Vicia tenuifolia – peenelehine hiirehernes

Lillipe

Lümanda

Saare

Vincetoxicum hirundinaria – lood-angervars

Valjala

Valjala

Saare

Vincetoxicum hirundinaria – lood-angervars

Puhtu

Hanila

Lääne

Viola elatior – kõrge kannike

Virtsu

Hanila

Lääne

Viola elatior – kõrge kannike

Taebla

Taebla

Lääne

Viola elatior – kõrge kannike

Niitvälja

Keila

Harju

Viola selkirkii – laanekannike

Kunda

Sõmeru

Lääne-Viru


24) ulukite seirealad:

Ala

Maakond

Mahtra jahipiirkond

Harju, Rapla

Suure-Jaani jahipiirkond

Viljandi ja Järva

Varbla jahipiirkond

Pärnu

Kilingi-Nõmme jahipiirkond

Pärnu

Kuressaare jahipiirkond

Saare

Leluselja jahipiirkond

Hiiu

Räpina jahipiirkond

Põlva

Rakvere jahipiirkond

Lääne-Viru

Tudu jahipiirkond

Lääne-Viru, Ida-Viru

Nõva-Kullamaa jahipiirkond

Lääne, Harju, Rapla

Väätsa jahipiirkond

Järva, Harju ja Rapla


25) sõraliste seirealad:

Ala

UTM kood

Laeva

ME 5-6/8-7

Türi

MF 0-1/1-2

Triigi

MF 5-6/6-5

Vihterpalu

FL 5-6/6-5

Järvselja

NE 0-1/7-6

Taagepera

ME 0-1/2-3

Tihemetsa

LE 8-9/5-4

Kihelkonna

EK 6/6

Hiiumaa

EL 8-9/3-2

Lahemaa

MG 1-4/0; MF 1-4/9


26) hüljeste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Põhja–Uhtju

59 41 00

26 30 25

Malusi

59 36 36

25 19 24

Krassi

59 20 37

23 46 28

Selgrahu

59 05 13

22 52 18

Harilaid

58 58 16

23 02 34

Pujurderahu

58 56 36

23 05 44

Raudrahu

58 39 53

22 27 12

Klaasirahu

58 47 20

22 23 10

Hiiumaa laidude kaitseala

58 45 28

23 07 40

Laevarahu

58 29 43

21 48 57

Innarahu

58 16 53

21 48 43

Vesitükimaa

57 53 19

22 02 23

Kerju saar

58 05 53

22 33 33

Tompamaa

28 09 20

22 48 06

Sangelaid

58 11 35

23 52 59


27) lendoravate seirealad:

Ala

Koordinaadid

UTM kood

Põhjalaius

Idapikkus

Rihula

59 16 18

26 40 37

MF 86

Anguse

59 15 35

26 44 34

MF 86

Oonurme

59 08 10

26 52 08

MF 95

Tudulinna I

59 03 28

27 04 12

NF 04

Tudulinna II

59 03 08

27 04 38

NF 04

Tuhala

59 13 11

25 01 11

LF 86


28) saarma- ja kopraseirealad:

Tähis1

Ala

Koordinaadid

UTM kood

Põhjalaius

Idapikkus

SR 1

Lahemaa

59 30 35

25 47 40

MF 2-3/9-8

SR 2

Rannapungerja

59 04 45

27 10 00

NF 0-1/5-4

SR 3

Kasari

58 54 00

24 18 00

LF 3-4/3-2

SR 4

Paide

58 53 50

25 36 00

MF 1-2/3-4

SR 5

Endla

58 54 00

26 18 00

MF 5-6/3-2

SR 6

Soomaa

58 21 47

25 03 55

LE 8-9/8-7

SR 7

Alam-Pedja

58 25 18

26 14 16

ME 5-6/8-7

SR 8

Emajõe–Suursoo

58 21 52

27 16 54

NE 0-1/7-6

SR 9

Pikasilla

58 05 50

26 04 24

ME 3-4/4-3

SR 10

Karula

57 42 48

26 30 19

MD 7-8/9-8

VR 11

Nõva

59 13 45

23 40 45

FL 5/6

VR 12

Matsalu

58 44 15

23 51 20

FL 6/1

VR 13

Reiu

58 12 40

24 43 00

LE 6/5

VR 14

Jägala

59 13 30

25 31 00

MF 1/6

VR 15

Tännassilma

58 24 45

25 51 00

ME 3/7

VR 16

Kooraste

57 57 50

26 35 00

ME 7/2

VR 17

Aravuse

59 13 30

26 43 00

MF 8/6

VR 18

Kurtna

59 13 30

27 36 00

NF 3/6

VR 19

Mustvee

58 52 50

26 55 00

MF 9/2

VR 20

Värska

57 58 20

27 36 50

NE 3/2


1 Tähis saarma- ja kopraseire allprogrammis.

29) nahkhiirte seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Vääna-Posti

59 21 37

24 29 53

Kuressaare

58 14 47

22 27 56

Loode

58 13 59

22 26 30

Matsalu

58 44 01

23 41 47

Penijõe

58 42 46

23 49 01

Tooma

58 52 23

26 16 38

Jõgeva

58 44 53

26 24 52

Räpina

58 05 48

27 27 24

Värska

57 57 26

27 37 50


30) röövlindude seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Halinga

58 37 00

24 20 00

Palivere

59 02 00

23 52 00

Laeva

58 27 00

26 19 00

Härjanurme

58 18 00

26 23 00

Emmaste

58 42 30

22 36 00

Meelva

58 08 30

27 22 00

Kilksama

58 27 00

24 35 00

Laheda

58 00 00

27 01 00

Otepää

58 03 00

26 27 00


31) kotkaste ja must-toonekure seirealad:

Ala

Vald

Maakond

Litsimäe

Kuusalu

Harju

Põhjaka

Kõue

Harju

Ruila

Nissi

Harju

Valgejõe 1

Kuusalu

Harju

Valgejõe 2

Kuusalu

Harju

Väätsa

Kõue

Harju

Agusalu

Illuka

Ida-Viru

Muraka-Kotkanina

Maidla

Ida-Viru

Muraka-Ratva

Maidla

Ida-Viru

Puhatu

Illuka

Ida-Viru

Sirtsi

Sonda

Ida-Viru

Endla

Vaimastvere

Jõgeva

Põltsamaa

Puurmanni

Jõgeva

Prääma

Väätsa

Järva

Tõugussaare

Paide

Järva

Alaka

Lihula

Lääne

Leidissoo

Noarootsi

Lääne

Marimetsa

Kullamaa

Lääne

Tuhu

Hanila

Lääne

Kikepera

Paikuse

Pärnu

Parasmaa

Koonga

Pärnu

Rongu

Tali

Pärnu

Salusaar

Audru

Pärnu

Soka

Tali

Pärnu

Taarikõnnu-Kotka

Kaisma

Pärnu

Taarikõnnu-Rahinge

Vändra

Pärnu

Tõhela

Tõstamaa

Pärnu

Keava

Kehtna

Rapla

Kodila

Rapla

Rapla

Hullussaare

Võnnu

Tartu

Laeva Väike-peenar

Laeva

Tartu

Laeva Suur-peenar

Laeva

Tartu

Valgeraba

Vastemõisa

Viljandi

Öördi

Kõpu

Viljandi


32) metsislaste seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Lahemaa

59 29 40

25 48 50

Rakvere

59 30 53

26 33 10

Alutaguse

59 09 10

27 08 10

Puurmani

58 35 37

26 22 20

Suure-Jaani

58 33 56

25 18 43

Räpina

57 55 47

27 18 40

Pärnumaa

58 25 50

24 44 30

Kilingi-Nõmme

58 15 50

24 59 30

Kullamaa

58 01 05

24 01 01

Nõva

59 14 00

23 44 00


33) hanede, luikede ja sookurgede seirealad:

Ala

Maakond

UTM kood

Määvli-Kaibaldi

Hiiu

EL 4b5

Kuressaare-Aste

Saare

EK 3d4

Paadla-Kaalupi

 

EK 3e3

Vormsi

Lääne

FL 2a3 ja a4

FL 2b2 ja b

Silma

Lääne

FL 2a5

FL 4a1 FL 2b5

FL 4b1

Peraküla

Lääne

FL 1d5

Matsalu

Lääne

FL 2d5

FL 4d1 ja d2

Nigula

Pärnu

LE 2b2 ja c2

Endla-Tooma

Jõgeva

MF 4c1

Leevaku-Veriora

Põlva

NE 2b3

Meenikunno

Põlva

NE 2c2

Lahemaa Rahvuspark

Lääne-Viru

MG 2e4 ja e5

MG 4e1 ja e2

MF 1a4 ja a5

MF 3a1 ja a2


34) rähnide seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Nigula

58 00 00

24 39 00

Alam-Pedja

58 31 00

26 10 00

Kaiavere

58 36 00

26 40 00


35) kahepaiksete seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Viidumäe

58 17 17

22 05 40

Penijõe

58 43 00

23 50 00

Kumari laid

58 45 50

23 20 30

Manilaid

58 13 00

24 07 30

Paunküla

59 08 00

25 17 00

Lahemaa

59 33 00

25 43 00

Tudusoo

59 07 00

26 46 00

Nõva

59 13 00

23 36 00

Tooma

58 52 00

26 15 00

Piirissaar

58 22 00

27 30 00

Värska

57 58 00

27 39 00

Alam-Pedja

58 31 00

26 10 00

Emajõe Suursoo

58 23 00

27 12 00


36) ohustatud putukate seirealad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Abruka

58 09 00

22 30 00

Elva

58 14 00

26 25 00

Harjumaa, Ülemiste

59 23 00

24 46 00

Hiiumaa, Salinõmme

58 50 00

22 56 00

Häädemeeste

58 05 00

24 30 00

Igavere

59 20 00

25 00 50

Järvselja

58 16 00

27 18 00

Kanaküla

58 15 00

25 08 00

Kloogaranna

59 21 00

24 17 00

Koiva-Taheva

57 40 30

26 13 00

Kärkna

58 28 00

26 38 00

Laelatu

58 35 00

23 31 25

Lohusalu

59 23 30

24 12 00

Marimetsa

58 55 00

23 58 00

Mahu

59 32 00

26 43 00

Matsalu

58 44 00

23 42 00

Nätsi raba

58 31 00

24 03 00

Palmse

59 30 30

25 58 00

Pärnamäe

59 30 30

24 52 00

Pakri ps

59 21 00

24 07 00

Piusa

57 46 00

27 22 00

Puka

58 03 15

26 13 00

Pähni

57 38 00

26 47 00

Kübassaare

58 26 00

23 18 30

Soomaa

58 21 00

25 00 00

Värska

57 56 29

27 38 27

Viidumäe

58 17 17

22 05 40


37) ebapärlikarbi seireala:

Jõgi (nr)

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Pärlijõgi (108090)

59 29 30

25 41 00


38) jõevähi seirealad:

Ala (veekogu nr)

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Tänavjärv (202830)

59 11 00

23 48 00

Aheru Mudajärv (213661)

57 41 00

26 21 00

Kavadi järv (214370)

57 44 43

27 06 18

Kubija järv (213780)

57 48 55

27 00 05

Vidrike järv (212030)

57 59 20

26 32 36

Pülme järv (211980)

57 59 45

26 22 02

Väinjärv (205030)

58 56 28

26 06 33

Pangodi järv (210060)

58 11 17

26 34 16

Kurtna Suurjärv (202580)

59 15 51

27 32 59

Karujärv (210060)

58 23 18

22 13 09

Kuke peakraav (117300)

58 26 56

23 01 58

Paadrema jõgi (111960)

58 31 00

23 56 00

Luguse jõgi (116080)

58 48 46

22 42 12

Mustoja jõgi (107600)

59 35 01

26 10 32

Ärma jõgi (101830)

58 18 45

25 47 55

Põltsamaa jõgi (103000)

58 45 12

25 56 24

Pedja jõgi (102370)

58 50 00

26 25 00

Soodla jõgi (108700)

59 23 00

25 24 30

Rannapungerja jõgi (105870)

59 00 30

27 08 00

Ahja jõgi (104720)

58 06 00

26 56 30


39) mulla bioloogilise seire alad:

Ala

Koordinaadid

Põhjalaius

Idapikkus

Saare

58 43 45

26 49 37

Porijõgi

58 13 00

26 47 05

Matsalu

58 45 30

23 50 15

Karula

57 44 53

26 25 12

Soomaa

58 26 26

25 06 40

Vihula

59 32 46

26 08 40

Angla

58 33 15

23 18 15

Endla

58 55 16

26 01 50

Laelatu

58 35 10

23 34 34

Vigala

58 46 15

24 15 55


1 Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (21.05.1992) looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).