Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 27. märtsi 2003. a määruse nr 25 "Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid" täiendamine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 107, 1658

Haridus- ja teadusministri 27. märtsi 2003. a määruse nr 25 "Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid" täiendamine

Vastu võetud 30.09.2003 nr 51

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345) § 27 lõike 1 punkti 13 ja § 51 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 27. märtsi 2003. a määruse nr 25 «Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid» punkti 1 alapunkti 1 täiendatakse pärast sõna «üliõpilase» sõnadega «ja sisekaitselise riigikooli õpilase».

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json