Teksti suurus:

Rahvahääletuse tulemuste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 63, 426

Rahvahääletuse tulemuste kinnitamine

Vastu võetud 03.10.2003 nr 90

Riigikogu 2002. aasta 18. detsembri otsuse «Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise küsimuses» (RT I 2002, 107, 637) alusel rahvahääletusele pandud Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu rahvahääletusel oli hääletajate nimekirjadesse kantud 867 714 hääleõiguslikku isikut. Hääletamissedeli sai 556 915 ja rahvahääletusest võttis osa 555 835 hääletajat. Hääletamissedelile kantud küsimusele vastas jaatavalt 369 657 ning eitavalt 183 454 hääletajat. Kehtetuid sedeleid oli 2724.

Rahvahääletuse seaduse (RT I 2002, 30, 176; 57, 355; 90, 517) § 62 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab, et Eesti rahvas võttis rahvahääletusel 2003. aasta 14. septembril hääletamisest osavõtnute häälteenamusega vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

/otsingu_soovitused.json