KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

"Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni" heakskiitmine ja volituste andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

"Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni" heakskiitmine ja volituste andmine

Vastu võetud 22.07.2003 nr 453
RTL 2003, 88, 1308
jõustumine 22.07.2003

Muudetud järgmise korraldusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
26.09.2003 nr 592-k ( RT II 2003, 26, 129) 26.09.2003

«Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200; 2003, 21, 122) § 19 lõike 2 ja § 20 lõike 1 alusel:

1. Kiita heaks «Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsioon», mis on koostatud Strasbourg’is 24. novembril 1983. a.

2. Volitada Eesti Vabariigi erakorralist ja täievolilist suursaadikut, alalist esindajat Euroopa Nõukogu juures Alar Streimanni kirjutama alla «Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsioonile».

[RT II 2003, 26, 129 – jõust 26.09.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json