Teksti suurus:

Delegatsiooni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2007
Avaldamismärge:

Delegatsiooni moodustamine

Vastu võetud 12.11.1997 nr 842
RT I 1997, 81, 1379
jõustumine 12.11.1997

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
23.01.2002 nr 67-k ( RT II 2002, 5, 14) 23.01.2002
22.09.2003 nr 572-k ( RT II 2003, 25, 125) 22.09.2003

Välissuhtlemisseaduse (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 6 ja paragrahvi 21 lõike 1 punkti 4 alusel:

1.  Moodustada salastatud teabe kaitset käsitlevate kokkulepete sõlmimise üle välisriikidega läbirääkimiste pidamiseks valitsusdelegatsioon järgmises koosseisus:

Delegatsiooni juht

Herman Simm -- Kaitseministeeriumi riigisaladuse kaitse osakonna juhataja

Delegatsiooni liikmed:

Allan Kaldoja

Välisministeeriumi rahvusvaheliste lepingute büroo ata�ee

Oliver Kask

Justiitsministeeriumi õigusloome osakonna avaliku õiguse talituse juhataja

Erkki Koort

Kaitsepolitseiameti komissar

Ulla-Mai Kuuse

Kaitsejõudude Peastaabi jurist

Meelis Oidsalu

Kaitseministeeriumi riigisaladuse kaitse osakonna juhataja asetäitja kohusetäitja

Taimar Peterkop

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise õiguse büroo juhataja

[RT II 2003, 25, 125 – jõust. 22.09.2003]

2.  Volitada delegatsiooni juhti parafeerima välisriikidega sõlmitavate salastatud teabe kaitset käsitlevate kokkulepete eelnõude tekste.

 

/otsingu_soovitused.json