Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 "Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 66, 451

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 "Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75" muutmine

Vastu võetud 16.10.2003 nr 262

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 «Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75» (RT I 2002, 79, 474; 2003, 6, 32) § 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

« 42) tsentraalne varane murdeiga (E22.8)».

§ 2. Määrus jõustub 1. novembril 2003. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json