Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" ja 9. aprilli 2003. a määruse nr 37 "Nõuded laboratooriumile, kes soovib saada volitust tegutseda referentlaboratooriumina, volituse taotlemise ja volituse andmise kord, volitamise kriteeriumid ning referentlaboratooriumi ülesanded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 113, 1793

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" ja 9. aprilli 2003. a määruse nr 37 "Nõuded laboratooriumile, kes soovib saada volitust tegutseda referentlaboratooriumina, volituse taotlemise ja volituse andmise kord, volitamise kriteeriumid ning referentlaboratooriumi ülesanded" muutmine

Vastu võetud 22.10.2003 nr 102

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 38 lõike 4 alusel ja «Veterinaarkorralduse seaduse» (RT I 1999, 58, 608; 2002, 13, 79; 18, 97; 61, 375; 63, 387, 96, 566) § 6 lõike 8 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega 64/432/EMÜ, 82/894/EMÜ, 89/455/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/119/EMÜ, 92/65/EMÜ, 98/12/EMÜ.

§ 1. Asendan põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine» (RTL 1999, 163, 2360; 2000, 86, 1280; 2003, 82, 1216) punktiga 1 kinnitatud «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» 2. osa 8. jao punktis 4 sõna «lõhelaste» sõnaga «lõhilaste».

§ 2. Asendan põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruse nr 37 «Nõuded laboratooriumile, kes soovib saada volitust tegutseda referentlaboratooriumina, volituse taotlemise ja volituse andmise kord, volitamise kriteeriumid ning referentlaboratooriumi ülesanded» (RTL 2003, 49, 727) lisa punktis 4 läbivalt sõna «lõhelaste» sõnaga «lõhilaste».

Minister Tiit TAMMSAAR

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json