Teksti suurus:

Ajateenija ja õppekogunemisest osavõtva reservväelase sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 114, 1806

Ajateenija ja õppekogunemisest osavõtva reservväelase sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord

Vastu võetud 22.10.2003 nr 10

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195) § 166 lõike 3 ja § 170 lõike 3 alusel.

§ 1. Ajateenija sõidukulude kompenseerimine

Ajateenija sõidukulud kompenseeritakse väeosa poolt üks kord sõiduks Eesti piires elukohta ja sealt tagasi esitatud sõidupiletite alusel.

§ 2. Õppekogunemisest osavõtva reservväelase sõidukulude kompenseerimine

Õppekogunemisest osavõtva reservväelase sõidukulud kompenseeritakse väeosa poolt:
1) sõiduks Eesti piires elukohast õppekogunemisele esitatud sõidupileti alusel;
2) sõiduks õppekogunemiselt elukohta käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud sõidupileti maksumuse ulatuses väeosa ülema käskkirja alusel.

§ 3. Ülemääraste sõidukulude hüvitamine

Kui sõidukulud, mille hüvitamist taotletakse, on ülemäärased ja ületavad oluliselt sõidukulusid, mida sama sõidudistantsi puhul tavapäraselt tehakse, kompenseeritakse sõidukulu väeosa ülema käskkirja alusel ühissõidukite kõige odavama tariifi alusel.

Minister Margus HANSON
Logistika asekantsler
kantsleri ülesannetes Jüri PARBO

/otsingu_soovitused.json