Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lindi looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 112, 1780

Maamaksu korrigeerimine Lindi looduskaitsealal

Vastu võetud 23.10.2003 nr 681

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Pärnu maakonnas asuval Lindi looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2004. a maamaksu 25% maamaksumäärast Käära sihtkaitsevööndilt, mille pindala Tõstamaa valla piires on 35,87 hektarit; Taltsi sihtkaitsevööndilt, mille pindala Tõstamaa valla piires on 144,1 hektarit; Siimu sihtkaitsevööndilt, mille pindala Tõstamaa valla piires on 12,89 hektarit, ja Karuga sihtkaitsevööndilt, mille pindala Audru valla piires on 106,8 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json