Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Taarikõnnu looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 113, 1796

Maamaksu korrigeerimine Taarikõnnu looduskaitsealal

Vastu võetud 23.10.2003 nr 683

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Taarikõnnu looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2004. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Selja sihtkaitsevööndilt, mille pindala Pärnu maakonna Kaisma valla piires on 113,3 hektarit; Aruniidu sihtkaitsevööndilt, mille pindala Pärnu maakonna Kaisma valla piires on 610,5 hektarit ja Vändra valla piires 304,7 hektarit; Laianiidu sihtkaitsevööndilt, mille pindala Rapla maakonna Kehtna valla piires on 213,2 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast Kõnnu piiranguvööndilt, mille pindala Pärnu maakonna Kaisma valla piires on 221,9 hektarit, ja Eidapere piiranguvööndilt, mille pindala Rapla maakonna Kehtna valla piires on 91,52 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json