Teksti suurus:

Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2011
Avaldamismärge:RTL 2003, 113, 1790

Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine

Vastu võetud 28.10.2003 nr 80

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) paragrahvi 43 lõike 3 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585) kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga» .

Keskkonnaministeeriumi hallatava riigiasutusena moodustatakse alates 1. novembrist 2003. a Vooremaa Maastikukaitsealal Administratsioon.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Looduskaitse ja metsanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Tõnu TRAKS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json