Teksti suurus:

Volituste andmine Vooremaa maastikukaitseala valitsemiseks

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 113, 1792

Volituste andmine Vooremaa maastikukaitseala valitsemiseks

Vastu võetud 28.10.2003 nr 82

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) paragrahvi 6 lõike 4 alusel.

§1. Valitsemise volituste andmine

Volitada Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni valitsema Eesti NSV Ministrite Nõukogu 4. veebruari 1964. a määrusega nr 56 kaitse alla võetud riikliku maastikulise keeluala «Vooremaa».

§2. Määruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 73 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» (RTL 2001, 21, 282; 2002, 45, 620; 79, 1217; 2003, 46, 678 ja 679) § 1 lõike 3 punkt 25 ja § 1 lõike 11 punkt 44.

(2) Määrus jõustub 1. novembril 2003. a.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Looduskaitse ja metsanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Tõnu TRAKS

/otsingu_soovitused.json