Teksti suurus:

Politseiprefektuuride ümberkorraldamine ning nende asukoha ja tööpiirkonna kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 69, 468

Politseiprefektuuride ümberkorraldamine ning nende asukoha ja tööpiirkonna kehtestamine

Vastu võetud 30.10.2003 nr 272

Määrus kehtestatakse « Politseiseaduse» (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953; 1998, 50, 753; 51, 756; 2001, 7, 17; 65, 377; 85, 511; 2002, 56, 350; 2003, 20, 116) § 9 ja § 111 lõike 6 alusel.

§1. Politseiprefektuuride ümberkorraldamine

(1) Harju Politseiprefektuur ja Tallinna Politseiprefektuur korraldatakse ümber Põhja Politseiprefektuuriks.

(2) Jõgeva Politseiprefektuur, Põlva Politseiprefektuur, Tartu Politseiprefektuur, Valga Politseiprefektuur, Viljandi Politseiprefektuur ja Võru Politseiprefektuur korraldatakse ümber Lõuna Politseiprefektuuriks.

(3) Ida-Viru Politseiprefektuur, Lääne-Viru Politseiprefektuur ja Narva Politseiprefektuur korraldatakse ümber Ida Politseiprefektuuriks.

(4) Hiiumaa Politseiprefektuur, Järva Politseiprefektuur, Lääne Politseiprefektuur, Pärnu Politseiprefektuur, Rapla Politseiprefektuur ja Saare Politseiprefektuur korraldatakse ümber Lääne Politseiprefektuuriks.

§2. Politseiprefektuuride asukohad ja tööpiirkonnad

(1) Põhja Politseiprefektuuri asukoht on Tallinna linn ja tööpiirkond Harju maakond.

(2) Lõuna Politseiprefektuuri asukoht on Tartu linn ning tööpiirkond Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.

(3) Ida Politseiprefektuuri asukoht on Jõhvi linn ning tööpiirkond Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond.

(4) Lääne Politseiprefektuuri asukoht on Pärnu linn ning tööpiirkond Hiiu maakond, Järva maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond ja Saare maakond.

§3. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2002. a määrus nr 182 «Politseiprefektuuride asukohad ja tööpiirkonnad» (RT I 2002, 48, 304) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT