Teksti suurus:

Nakkushaiguse ja nakkuskandluse uurimise ning ravimise kord rasedal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 115, 1830

Nakkushaiguse ja nakkuskandluse uurimise ning ravimise kord rasedal

Vastu võetud 31.10.2003 nr 118

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» (RT I 2003, 26, 160) § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev kord kuulub kohaldamisele raseduse jälgimisel ja sünnitusabi osutamisel arsti või ämmaemanda poolt ning sünnitusabi osutamisel haiglas, arvestades «Võlaõigusseaduses» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374) tervishoiuteenuse osutamise lepingu kohta sätestatut.

(2) Iga rasedat uuritakse arvele võtmisel süüfilise ja HIV-nakkuse suhtes ning pärast 30-ndat rasedusnädalat süüfilise ja B-hepatiidi ning rasedaid, kes arvelevõtmisel olid HIV-negatiivsed, ka HIV-nakkuse suhtes, kasutades seejuures erialaspetsialistide poolt heakskiidetud analüüsimeetodeid.

§ 2. Raseda uurimise kord B-hepatiidi suhtes

(1) Raseda B-hepatiidiga nakatumise tuvastamisel tehakse rasedale antavale vahetuskaardile, mis vormistatakse raseduskaardi alusel (edaspidi vahetuskaart), sellekohane märge ning suunatakse ta konsultatsioonile infektsionisti juurde.

(2) Seadusliku esindaja nõusolekul manustatakse vastsündinule sünnitusjärgselt lisaks B-hepatiidi vaktsiinile ka B-hepatiidi  hüperimmuunglobuliini.

§ 3. Raseda uurimise ja ravimise kord süüfilise korral

(1) Raseda süüfilisega nakatumise tuvastamisel alustatakse kohe tema ravimist. Andmed süüfilise ravi kohta (kuupäev, antibiootikum, doos) märgitakse vahetuskaardile.

(2) Kui süüfilisse nakatunud rase sünnitab varem kui 30 päeva pärast ravikuuri lõppu, alustatakse vastsündinu süüfilisevastast ravi.

(3) Sünnituse ajal teostatakse süüfilise analüüs (edaspidi kiirtest), kui:
1) puudub rasedusaegne testimine süüfilise suhtes;
2) puudub dokumentatsioon raseda süüfilist tõestava analüüsijärgse ravi kohta;
3) puuduvad süüfilisehaige raseda seksuaalpartneri(te) samaaegset süüfilise ravi tõestavad andmed.

(4) Lõike 3 alusel tehtud kiirtesti positiivse tulemuse korral ei kirjutata vastsündinut haiglast enne välja, kui on tehtud arsti kirjalik otsus selle kohta, kas vastsündinu vajab ravi.

§ 4. Raseda uurimise ja ravimise kord HIV-nakkuse korral

(1) Raseda HIV-ga nakatumise tuvastamisel alustatakse raseda rasedus- ja sünnitusaegset ravi ning sünnituse ajal (või -järgselt) vastsündinu ravi.

(2) Sünnituse ajal teostatakse HIV-nakkuse kiirtest, kui:
1) rasedal (ka HIV-negatiivsel) või tema seksuaalpartneri(te)l kahtlustatakse uimastite süstimist;
2) rasedat ei ole HIV-nakkuse suhtes varem uuritud.

(3) Lõike 2 alusel tehtud kiirtesti positiivse tulemuse korral ei kirjutata vastsündinut haiglast enne välja, kui on tehtud arsti kirjalik otsus selle kohta, kas vastsündinu vajab ravi. Positiivse testi korral suunatakse vastsündinu erialaspetsialisti infitseerituse diagnoosimiseks.

§ 5. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 2 lõige 1 jõustub infektsionisti juurde konsultatsioonile suunamise kohustuse osas 1. jaanuaril 2004. a.

(2) Määruse § 2 lõige 2 B-hepatiidi hüperimmuunglobuliini manustamisel riiklike vahendite arvel jõustub 1. juulil 2005. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json