Teksti suurus:

Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsuse tegemise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RTL 2003, 116, 1850

Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsuse tegemise kord

Vastu võetud 31.10.2003 nr 120

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» (RT I 2003, 26, 160) § 4 lõike 3 alusel.

§ 1. Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsustab arst «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» §-s 4 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 2. Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsuse vormistab arst lisas toodud vormi kohaselt.

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 120 «Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsuse tegemise kord»
lisa

/otsingu_soovitused.json