Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. juuni 2001. a määruse nr 63 "Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele" ning sotsiaalministri 9. juuli 2001. a määruse nr 76 "Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 118, 1909

Sotsiaalministri 19. juuni 2001. a määruse nr 63 "Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele" ning sotsiaalministri 9. juuli 2001. a määruse nr 76 "Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded" muutmine

Vastu võetud 13.11.2003 nr 129

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend) § 28 lõike 2 ning § 72 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. juuni 2001. a määruse nr 63 «Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele» (RTL 2001, 77, 1041) § 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juhtimisõiguse taotleja esmaabialast väljaõpet teostavad eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kantud äriregistrisse, riigi- ja munitsipaalharidusasutused ning kaitseväelastele Kaitseväe Logistikakeskuse kaitseväe tervisekeskus (edaspidi koolitusasutus).»

§ 2. Sotsiaalministri 9. juuli 2001. a määruse nr 76 «Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded» (RTL 2001, 90, 1257) § 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kaitseväes § 1 lõikes 2 nimetatud mootorsõidukite juhtidel Kaitseväe Logistikakeskuse kaitseväe tervisekeskuse juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon.»

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json