Teksti suurus:

Piiripostide kuju, konstruktsioon, elemendid ja mõõtmed ning paigaldamise kord Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisel riigipiiril

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2015
Avaldamismärge:RT I 2003, 74, 491

Piiripostide kuju, konstruktsioon, elemendid ja mõõtmed ning paigaldamise kord Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisel riigipiiril

Vastu võetud 21.11.2003 nr 286

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350) § 5 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisel riigipiiril Eesti Vabariigi poolele paigaldatavate põhipiirimärgi osaks olevate piiripostide (edaspidi piiripost) kuju, konstruktsioon, elemendid ja mõõtmed ning paigaldamise kord.

§ 2. Piiriposti kuju, konstruktsioon ja mõõtmed

(1) Piiriposti kuju kehtestatakse vastavalt määruse lisale 1.

(2) Piiripost on ümarate seintega ja ümara tipuga.

(3) Piiriposti pikkus on 2750 mm.

(4) Piiriposti läbimõõt on 250 mm.

§ 3. Piiriposti elemendid

(1) Piiripostil on 1550 mm pikkune mustvalge triibutus, mis algab 650 mm kõrguselt ning ulatub 2200 mm kõrguseni.

(2) Piiriposti mustvalge triibutus kulgeb päripäeva 45 kraadi all.

(3) Piiriposti triibutuse kummagi triibu laius on 196 mm.

(4) Piiripostil on suur riigivapp, mille all on kiri EESTI VABARIIK (lisa 2), ja piiriposti number.

(5) Riigivapp kirjaga EESTI VABARIIK selle all ja piiriposti number paiknevad piiripostil 250 mm pikkusel ribal, mis on piiriposti tipust 250 mm – 500 mm kaugusel.

(6) Riigivapp kirjaga EESTI VABARIIK selle all ja piiriposti number asetsevad piiripostil teineteise suhtes piiriposti vastaspooltel.

(7) Kirjad ja numbrid piiripostil on šriftis Garnitur.univers. 75 bold.

§ 4. Piiripostide paigaldamise kord

(1) Piiripostid paigaldatakse selliselt, et riigivapp kirjaga EESTI VABARIIK selle all piiripostil jääb Venemaa Föderatsiooni poole ning piiriposti number Eesti Vabariigi poole.

(2) Piiripost paigaldatakse selliselt, et maapinnale jääb sellest 2100 mm.

(3) Piiripostide paigutamise täpsem kord määratakse kindlaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise kokkuleppega.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2003. a määruse nr 286 «Piiripostide kuju, konstruktsioon, elemendid ja mõõtmed ning paigaldamise kord Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisel riigipiiril»
lisa 1

PIIRIPOST

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2003. a määruse nr 286 «Piiripostide kuju, konstruktsioon, elemendid ja mõõtmed ning paigaldamise kord Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisel riigipiiril»
lisa 2

SUUR RIIGIVAPP KIRJAGA EESTI VABARIIK SELLE ALL

Siseminister Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json