Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 76, 508

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord" muutmine

Vastu võetud 27.11.2003 nr 293

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 31 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruses nr 301 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord» (RT I 2002, 78, 467; 2003, 8, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna «märtsiks» sõnaga «jaanuariks»;

2) paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõna «oktoobriks» sõnaga «novembriks»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) loetellu kantakse tervishoiuteenuste rühm, mis moodustatakse loetelus olevatest tervishoiuteenustest või muudetakse loetellu kantud tervishoiuteenuste rühma nimetust või piirhinna kohaldamise tingimusi.»

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Sotsiaalminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json