Teksti suurus:

Nakkushaiguste esinemise ja haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 76, 512

Nakkushaiguste esinemise ja haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis

Vastu võetud 27.11.2003 nr 297

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» (RT I 2003, 26, 160) § 21 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsäte

Määrus kehtestab nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise korra ning edastatavate andmete koosseisu.

§ 2. Nende nakkushaiguste loetelu, mille kohta tuleb esitada teavet

(1) Nakkus- ja parasiithaigused ning tõvestusseisundid, mille kohta tuleb esitada teavet, on:
1) koolera (A00);
2) kõhutüüfus (A01.0);
3) paratüüfused (A01.1-A01.4);
4) salmonelloos (A02);
5) shigelloos (A03);
6) E. coli soolenakkus (A04.0; A04.1; A04.2; A04.4), sh Enterohemorraagilise E. coli nakkus (A04.3);
7) kampülobakterenteriit (A04.5);
8) jersinioos (Y.enterocolitica enteriit A04.6);
9) botulism (A05.1);
10) soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused (A04.8; A05.0; A05.2-A05.8; A08.1-A08.3; A08.5);
11) rotaviirusenteriit (A08.0);
12) soole täpsustamata bakter- ja viirusnakkused (A04.9; A05.9; A08.4);
13) giardiaas (lambliaas) (A07.1);
14) krüptosporidioos (A07.2);
15) tuberkuloos (A15-A19), sh hingamiselundite tuberkuloos (A15-A16.9);
16) katk (A20);
17) tulareemia (A21);
18) siberi katk (A22);
19) brutselloos (A23);
20) leptospiroos (A27);
21) leepra (A30);
22) listerioos (A32);
23) teetanus (A33-A35);
24) difteeria (A36);
25) läkaköha (A37.0);
26) sarlakid (A38);
27) meningokokknakkus (A39);
28) pneumokokknakkus (Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia A40.3; pneumokokkmeningiit G00.1, Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik J13);
29) H. influenzae nakkus (Haemophilus influenzae septitseemia A41.3, Haemophilus influenzae tekkene meningiit G00.0, Haemophilus influenzae tekkene kopsupõletik J14, täpsustamata paikme Haemophilus influenzae nakkus A49.2);
30) leegionärihaigus (A48.1);
31) süüfilis (A50-A53);
32) gonokokknakkus (A54);
33) suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55-A56);
34) anogenitaalsed herpesviirusnakkused (A60);
35) Lyme’i tõbi (A69.2);
36) äge poliomüeliit (A80);
37) Creutzfeldti-Jakobi tõbi (A81.0);
38) marutõbi (A82);
39) puukentsefaliit (A84);
40) muud viirusentsefaliidid ja meningiidid (A85; A87);
41) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90-A99);
42) tuulerõuged (B01);
43) leetrid (B05);
44) punetised (B06; P35.0);
45) viirushepatiidid (B15-B19);
46) mumps (B26);
47) HIV-tõbi (AIDS) (B20-B24);
48) nakkuslik mononukleoos (B27);
49) malaaria (B50-B54);
50) toksoplasmoos (B58; P37.1);
51) ehhinokokkoos (B67);
52) difüllobotriaas (B70.0);
53) trihhinelloos (B75);
54) askaridiaas (B77);
55) enterobiaas (B80);
56) sügelised (B86);
57) äge lõtv halvatus (G61.0);
58) ülemiste hingamisteede ägedad nakkused (J06);
59) gripp (J10-J11);
60) loomahammustused (T14.1);
61) HIV-nakkus (Z21);
62) harva esinevad või taas ilmunud/uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus).

(2) Nakkushaigus, mille kohta tuleb esitada teavet, peab olema laboratoorselt kinnitatud, välja arvatud teetanus, sarlakid, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, tuulerõuged, mumps, sügelised ja ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste sporaadilised juhud.

(3) Nakkushaiguse puhangu kindlakstegemiseks on nõutav esimeselt viielt kollektiivis haigestunud isikult võetud uurimismaterjali saatmine laborisse diagnoosi kinnitamiseks. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogiliste andmetega haigusjuhud ei vaja diagnoosi laboratoorset kinnitust. Epideemia korral on nõutav esimeselt kümnelt haigestunud isikult võetud uurimismaterjali saatmine laborisse diagnoosi kinnitamiseks. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogiliste andmetega haigusjuhud ei vaja diagnoosi laboratoorset kinnitust.

(4) Nakkushaigust diagnoosinud arst edastab andmed lõikes 1 loetletud nakkushaiguse kohta lisas 1 toodud vormi kohaselt Tervisekaitseinspektsiooni kohalikule asutusele 24 tunni jooksul pärast lõppdiagnoosi selgumist.

(5) Patanatoom teavitab Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust lahangul avastatud nakkushaiguse diagnoosist.

(6) Kaitseministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Keskkonnaministeerium teevad Tervisekaitseinspektsioonile teatavaks nakkushaiguste esinemise ja haigustega seotud ohutegurid nende haldusalas olevates asutustes.

§ 3. Uurimistulemuste loetelu, mille kohta peavad teavet esitama laborid

(1) Laborid teavitavad uuritava isiku elukohajärgset Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust 24 tunni jooksul pärast uuringutulemuste selgumist lisas 2 toodud vormi kohase laboriteatisega uuringutulemustest järgmiste nakkustekitajate suhtes:
1) hingamiselundkonna nakkustekitajad;
2) seedetrakti nakkustekitajad;
3) toidumürgistuse tekitajad;
4) hepatiiditekitajad;
5) sugulisel teel levivad nakkustekitajad;
6) verest ja liikvorist isoleeritud nakkustekitajad;
7) teised bakterid;
8) teised viirused;
9) parasiidid;
10) mükobakterid;
11) harva esinevad või taas ilmunud / uute nakkushaiguste tekitajad.

(2) Hingamiselundkonna nakkustekitajad on:
1) Chlamydia pneumoniae;
2) Mycoplasma pneumoniae;
3) Legionella;
4) adenoviirus;
5) A-gripiviirus;
6) B-gripiviirus;
7) paragripiviirus;
8) respiratoor-süntsütiaalne viirus;
9) Bordetella pertussis;
10) Bordetella parapertussis.

(3) Seedetrakti nakkustekitajad on:
1) Salmonella typhi;
2) Salmonella paratyphi;
3) teised salmonellad;
4) Shigella;
5) Yersinia;
6) Campylobacter;
7) Clostridium difficile;
8) Clostridium perfringens;
9) Clostridium botulinum;
10) E. coli EHEC;
11) Vibrio;
12) rotaviirus;
13) adenoviirus;
14) caliciviirused;
15) astroviirus;
16) Cryptosporidium;
17) Giardia lamblia;
18) Entamoeba histolytica.

(4) Toidumürgistuse tekitajad on:
1) Bacillus cereus;
2) Staphylococcus;
3) Pseudomonas;
4) Plesiomonas;
5) Citrobacter;
6) Morganella;
7) Klebsiella;
8) Enterobacter;
9) Enterococcus;
10) Proteus.

(5) Hepatiiditekitajad on:
1) A-hepatiidiviirus;
2) B-hepatiidiviirus;
3) C-hepatiidiviirus;
4) D-hepatiidiviirus;
5) E-hepatiidiviirus.

(6) Sugulisel teel levivad nakkustekitajad on:
1) Chlamydia trachomatis;
2) Neisseria gonorrhoeae;
3) Treponema pallidum;
4) HIV;
5) herpesviirused;
6) papilloomiviirus.

(7) Verest ja liikvorist isoleeritud nakkustekitajad on:
1) Streptococcus pneumoniae;
2) Streptococcus pyogenes;
3) Streptococcus agalactiae;
4) Listeria monocytogenes;
5) Neisseria meningitidis;
6) Haemophilus influenzae b.

(8) Teised bakterid on:
1) Borrelia burgdorferi;
2) Corynebacterium diphtheriae;
3) Clostridium tetani;
4) Francisella tularensis;
5) Leptospira spp;
6) Brucella spp;
7) Bacillus anthracis;
8) Acinetobacter.

(9) Teised viirused on:
1) polioviirus ja teised enteroviirused;
2) parvoviirus;
3) puukentsefaliidiviirus;
4) leetriteviirus;
5) punetisteviirus;
6) Epstein-Barri viirus;
7) Rhabdoviirus;
8) lülijalgse levitatavad viiruspalavike ja hemorraagiliste viiruspalavike tekitajad.

(10) Parasiidid on:
1) Toxoplasma gondii;
2) Plasmodium spp;
3) Echinococcus;
4) Ascaris lumbricoides;
5) Balantidium coli;
6) Trichiuris trichiura;
7) Hymenolepis nana;
8) Diphyllobothrium latum;
9) Fasciola hepatica;
10) Enterobius vermicularis;
11) Taenia saginata;
12) Taenia solium;
13) Trichinella spiralis.

(11) Mükobakterid on:
1) Mycobacterium tuberculosis;
2) atüüpiline mükobakter;
3) Mycobacterium bovis;
4) Mycobacterium leprae.

(12) Laborid teavitavad Tervisekaitseinspektsiooni üks kord kuus lisas 2 toodud vormi kohase laboriteatisega uuringutulemustest järgmiste ravimresistentsete nakkustekitajate suhtes:
1) Escherichia coli (ESBL);
2) Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA);
3) Staphylococcus epidermidis (MRSE);
4) Streptococcus pneumoniae (penR);
5) Enterococcus faecalis/faecium (VRE);
6) Pseudomonas aeruginosa;
7) Klebsiella pneumoniae ESBL;
8) teised ravimresistentsed haiglanakkuste tekitajad.

(13) Tervisekaitseinspektiooni kohalik asutus edastab nakkushaiguste alase teabe Tervisekaitseinspektsioonile.

§ 4. Teabe edastamise erijuhud

(1) Teatist nakkushaige kohta ei saadeta gripi ja ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste haigestumise tõusuperioodil (oktoobrist aprillini). Haigestunute arvu suurenemise perioodidel esitatakse andmeid haigete arvu kohta üks kord nädalas.

(2) HIV-nakkuse laboratoorse diagnoosimise laboriteatise täidab labor ainult pärast HIV-referentlaborist saadud kinnituse saamist. Labor saadab teatise uuringu tellinud arstile ja uuritava isiku elukohajärgsele Tervisekaitseinspektsiooni kohalikule asutusele.

(3) Nakkushaigust diagnoosinud arst ja labor teavitavad Tervisekaitseinspektsiooni kohe järgmiste nakkushaiguste kahtluse korral:
1) koolera (A00);
2) kõhutüüfus (A01.0);
3) paratüüfused (A01.1-A01.4);
4) botulism (A05.1);
5) katk (A20);
6) tulareemia (A21);
7) siberi katk (A22);
8) leptospiroos (A27);
9) leepra (A30);
10) difteeria (A36);
11) meningokokknakkus (A39);
12) äge poliomüeliit (A80);
13) marutõbi (A82);
14) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90-A99);
15) leetrid (B05);
16) trihhinelloos (B75);
17) äge lõtv halvatus (G61.0);
18) inimeste rühmaviisilised haigestumised;
19) toidu kaudu leviva haiguse kahtlus;
20) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus).

§ 5. Toidutoorme ja toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamisest ja zoonooside levikust teavitamine

Toidutoorme ja toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamisest ja zoonooside levikust teavitamine toimub «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4; 88, 531; 93, 566; 2002, 61, 375; 63, 387; 96, 566) §-s 40 sätestatud korras.

§ 6. Jõustumissätted

(1) Määruse § 3 jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

(2) Määruse § 5 jõustub Eesti liitumisel Euroopa Liiduga.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Sotsiaalminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 297 «Nakkushaiguste esinemise ja haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis»
lisa 1

TEATIS
NAKKUSHAIGE KOHTA

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 297 «Nakkushaiguste esinemise ja haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis»
lisa 2

LABORITEATIS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

/otsingu_soovitused.json