Teksti suurus:

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 75, 504

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.11.2003 nr 300

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387) § 117 lõike 1 alusel.

§ 1. Stipendiumi suurus

(1) Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse vanglaametnikukandidaadile stipendiumi:
1) esimesel ja teisel semestril 1500 krooni kuus;
2) kolmandal ja neljandal semestril 1700 krooni kuus;
3) viiendal ja kuuendal semestril 2000 krooni kuus.

(2) Stipendiumi suurust võib suurendada või vähendada kuni 50% ulatuses, lähtudes vanglaametnikukandidaadi õppetöö tulemustest ja õppetööst osavõtust. Kandidaadile määratava stipendiumi suuruse otsustab õppeasutuse juht või tema määratud isik.

§ 2. Stipendiumi maksmine

(1) Ettevalmistusteenistuse teoreetilise ja praktilise väljaõppe ajal makstakse vanglaametnikukandidaadile stipendiumi.

(2) Stipendiumi ei maksta vanglaametnikukandidaadile:
1) ajal, mil tema ettevalmistusteenistus on peatatud;
2) «Vangistusseaduse» § 117 lõikes 3 nimetatud õppetööst vabal ajal.

(3) Stipendiumi makstakse kandidaadile üks kord kuus.

§ 3. Loobumise õigus

Vanglaametnikukandidaadil on õigus stipendiumist loobuda. Loobumise kohta esitab kandidaat kirjaliku avalduse õppeasutuse juhile.

§ 4. Kulude katmise allikas

Vanglaametnikukandidaadi stipendium makstakse selle õppeasutuse eelarvest, kus ta on ettevalmistusteenistuses.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a määrus nr 174 «Teoreetilises väljaõppes viibiva vanglaametnikukandidaadi majutuse ja toitlustamise kulude katmine ning talle õppetoetuse maksmine» (RT I 2001, 49, 271) tunnistatakse kehtetuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Justiitsminister Ken-Marti VAHER
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json