Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse §22² muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 75, 498

Riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse §22² muutmise seadus

Vastu võetud 12.11.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. novembri 2003. a otsusega nr 468

§ 1. Riiklike peretoetuste seaduse (RT I 2001, 95, 587; 2002, 61, 375; 2003, 18, 103) tekstis asendatakse sõnad «nelja- ja enamalapseline pere» sõnadega «kolme- ja enamalapseline pere» vastavas käändes ning sõna «nelja» § 13 lõikes 1 ja § 24 lõikes 6 sõnaga «kolme» vastavas käändes.

§ 2. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388) § 222 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «nelja- ja enamalapselise pere» sõnadega «kolme- ja enamalapselise pere».

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json