Teksti suurus:

Eesti kaupade nomenklatuur

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 80, 531

Eesti kaupade nomenklatuur

Vastu võetud 11.12.2003 nr 311

Määrus kehtestatakse «Tolliseadustiku» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156) § 39 lõike 3 alusel.

§ 1. Eesti kaupade nomenklatuur

Käesoleva määrusega kehtestatakse kaupade tariifseks klassifitseerimiseks ja väliskaubanduse statistika tegemiseks kasutatav Eesti kaupade nomenklatuur (lisa 1*) ning 2003. aastal kehtinud Eesti kaupade nomenklatuuri ja alates 1. jaanuarist 2004. a kehtiva Eesti kaupade nomenklatuuri kaubakoodide seosetabel (lisa 2*).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määrus nr 403 «Eesti kaupade nomenklatuur» (RT I 2002, 108, 646; 2003, 29, 179) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

* Määruse lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas ja neid saab eraldi trükisena tellida Riigi Teataja Kirjastusest.

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

Lisa 687685 Eesti kaupade nomenklatuur

/otsingu_soovitused.json